intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính quốc tế 1

Xem 1-20 trên 223 kết quả Bài giảng Tài chính quốc tế 1
 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 2: Cán cân thanh toán quốc tế" với các nội dung những vấn đề cơ bản về BOP; kết cấu của BOP và các nhân tố ảnh hưởng tới từng khoản mục; tình trạng thâm hụt hoặc thặng dư của BOP và các biện pháp thăng bằng; phản ánh giao dịch kinh tế vào BOP của một quốc gia.

  pdf23p chauchaungayxua9 26-11-2020 29 10   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối" với các nội dung khái niệm cơ bản thị trường ngoại hối; đặc điểm, vai trò, các thành viên tham gia, cấu trúc của thị trường ngoại hối; nghiệp vụ giao ngay và các ứng dụng của nghiệp vụ giao ngay; các nghiệp vụ phái sinh, đặc điểm của từng nghiệp vụ phái sinh; khả năng tham gia được các giao dịch kinh doanh ngoại tệ trên thị trường thực tế.

  pdf18p chauchaungayxua9 26-11-2020 34 4   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài" tìm hiểu đặc trưng của các nước kém phát triển; các hình thức thu hút vốn nước ngoài; nợ nước ngoài; khủng hoảng nợ nước ngoài; nợ nước ngoài của Việt Nam.

  pdf17p quenchua11 21-03-2021 21 5   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế" được biên soạn nhằm giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914); hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn hai chiến tranh thế giới (1914-1944); hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1944-1990); các tổ chức tài chính quốc tế.

  pdf30p chauchaungayxua9 25-11-2020 23 1   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài" cung cấp các kiến thức về đặc trưng của các nước đang và kém phát triển; các hình thức thu hút vốn nước ngoài; nợ nước ngoài; khủng hoảng nợ nước ngoài; nợ nước ngoài của Việt Nam.

  pdf47p chauchaungayxua9 25-11-2020 13 1   Download

 • "Bài giảng tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" được biên soạn nhằm thông tin về các kiến thức tổng quan về tỷ giá; các chế độ tỷ giá trong lịch sử; các nhân tố tác động đến tỷ giá; chính sách tỷ giá.

  pdf11p chauchaungayxua9 25-11-2020 19 4   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 2: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp đến các bạn về tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế; nội dung của cán cân thanh toán quốc tế; một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán; cân bằng cán cân thanh toán quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế của một số nước đang phát triển và Việt Nam.

  pdf47p chauchaungayxua9 25-11-2020 22 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về thị trường ngoại hối; nghiệp vụ trên thị trường giao ngay; nghiệp vụ phái sinh.

  pdf50p chauchaungayxua9 25-11-2020 35 1   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế" giúp người học nắm được các kiến thức khái quát về thị trường vốn quốc tế; thị trường trái phiếu quốc tế; thị trường cổ phiếu quốc tế.

  pdf43p chauchaungayxua9 25-11-2020 34 1   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế" tìm hiểu tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế; hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất; hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn hai chiến tranh thế giới; hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ 2; các tổ chức tài chính quốc tế.

  pdf18p quenchua11 21-03-2021 17 2   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế" được biên soạn giúp các bạn sinh viên nắm được khái quát về thị trường vốn quốc tế; thị trường trái phiếu quốc tế; thị trường cổ phiếu quốc tế.

  pdf15p quenchua11 21-03-2021 12 1   Download

 • "Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" thông tin đến các bạn với các nội dung tổng quan về tỷ giá; các chế độ tỷ giá trong lịch sử; các nhân tố tác động đến tỷ giá; chính sách tỷ giá; câu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tập.

  pdf36p chauchaungayxua9 26-11-2020 20 1   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 Thị trường tài chính quốc tế nhằm trình bày về cấu trúc thị trường tài chính quốc tế, các trung tâm tài chính trên thế giới, các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế. Đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế.

  ppt11p green_12 13-05-2014 190 37   Download

 • Chương 1 Giới thiệu chung về môn học nằm trong bài giảng Tài chính quốc tế nêu các quan điểm khác nhau về Tài chính Quốc tế. Tài chính Quốc tế là khâu tài chính đối ngoại - một khâu trong hệ thống tài chính quốc gia, các hoạt động thanh toán và tín dụng quốc tế, quan hệ tài chính của chính phủ các nước với các tổ chức quốc tế, hoạt động tài chính của các công ty xuyên quốc gia hay công ty đa quốc gia.

  pdf11p wave_12 07-04-2014 179 33   Download

 • Chương 1 Những vấn đề về tài chính quốc tế thuộc bài giảng tài chính quốc tế, trong chương này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: sự hình thành và phát triển của tài chính quốc tế, nội dung tài chính quốc tế, hoạt động tài chính quốc tế.

  pdf18p kevinle124 04-06-2014 107 13   Download

 • Chương 1 Tổng quan tài chính quốc tế trong bài giảng Tài chính quốc tế trình bày về các nội dung chủ yếu cơ sở hình thành tài chính quốc tế, tầm quan trọng của tài chính quốc tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu tài chính quốc tế.

  pdf17p next_12 17-04-2014 107 11   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về thị trường tài chính quốc tế như thị trường ngoại hối; thị trường đồng tiền châu Âu; thị trường tín dụng châu Âu; thị trường trái phiếu châu Âu; thị trường chứng khoán quốc tế.

   

  pdf15p thuytrang_6 20-07-2015 74 11   Download

 • Nội dung của chương 1 Tổng quan về tài chính quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về phương pháp tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề về hoạt động TCQT và chính sách quản lý hoạt động TCQT Học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, lý giải, dự đoán và nêu quan điểm cá nhân, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động TCQT và chính sách quản lý TCQT.

  pdf36p big_12 09-06-2014 140 9   Download

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế chương 1: Tài chính Quốc tế trình bày nội dung về tài chính Quốc tế - các thị trường tài chính Quốc tế, thị trường và các công cụ phái sinh. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf9p lamtran89 14-07-2014 132 8   Download

 • Tại sao học tài chính quốc tế, mục tiêu của MNCs, sự xuất hiện và tăng trưởng của MNCs, quốc tế hóa của kinh doanh và tài chính, quản trị tài chính quốc tế là những nội dung chính trong chương 1 "Tổng quan về tài chính quốc tế" thuộc bài giảng Tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf7p grintokyro 11-01-2016 113 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tài chính quốc tế 1
p_strCode=baigiangtaichinhquocte1

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2