intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
22
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 Khóa sổ kế toán và chuẩn bị lập báo cáo tài chính với nội dung chính là: Khoá sổ kế toán, lập bảng cân đối thử, chuẩn bị lập báo cáo tài chính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 3 - ĐH Thương Mại

H TM D U U M H TM _T © 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved D _T M U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U M _T TM TM H D H D U M U _T M H TM D U KHÓA SỔ KẾ TOÁN VÀ CHUẨN BỊ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TM _T H D TM _T M H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Chapter 3 U U M H TM _T _T M M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D TM _T M H • 3.1. Khoá sổ kế toán • 3.2. Lập bảng cân đối thử • 3.3. Chuẩn bị lập báo cáo tài chính D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Chương 3: KHÓA SỔ KẾ TOÁN VÀ CHUẨN BỊ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH D U U M M _T _T TM TM H H D M U M U _T _T TM TM H D D D H TM _T M U U _T M H TM _T TM H D Chuẩn bị lập Bảng Cân đối thử D M U M U _T TM H D Ghi nhận các bút toán Khoá sổ H H D D U M _T Nhận diện TK cần Khoá số dư D U M _T TM H TM _T _T M M U U D D H H TM _T M U M U TM _T TM _T M McGraw‐Hill/Irwin D H TM _T _T TM H H D chuyển số dư các TK doanh thu, chi phí , TK rút vốn của CSH sang các TK tương ứng, đưa các tài khoản này về trạng thái không còn số dư ở thời điểm cuối kỳ, khóa sổ KT U Kết TM H TM H TM D H QUY TRÌNH KHÓA SỔ KẾ TOÁN H TM H _T _T _T TM 3.1. Khoá sổ kế toán Slide 11 TM H D D Tài sản U _T TM H D M U M U _T _T TM TM H H D M H TM _T _T M U U D H TM temporary accounts. D U D Quy trình khóa sổ chỉ áp dụng cho các TK tạm thời M _T TM H D M M _T TM H D U D M U _T TM H D TK LÂU DÀI (TKTHỰC) M TM H H D U M _T McGraw‐Hill/Irwin U U _T M H TM TM _T _T _T M M U U D H H TM Báo cáo Thu nhập H H TM D TM _T TM _T M M U U Doanh thu TÀI KHOẢN TẠM THỜI H TM _T _T _T TM H D D H H TM TM _T _T TÀI KHOẢN TẠM THỜI VÀ TÀI KHOẢN THỰC (lâu dài) Slide 12 H TM _T TM H D D _T TM H D M U M U _T _T M H TM _T D _T M H TM D U U D H TM TM H D U M _T TM H D M M _T TM H D U M _T TM H D M U _T TM H D U U U _T M D U _T M TM H D U M _T H TM H TM TM _T D H Tài khoản tạm thời bao gồm: Tài khoản Doanh thu Tài khoản Chi phí Tài khoản rút vốn chủ sở hữu Tài khoản xác định kết quả kinh doanh U M _T TM H M U U TM _T M H • • • • • _T _T TM H D D H H TM TM _T _T Tài khoản tạm thời

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản