Bài giảng Thị trường trái phiếu - Lê Văn Lâm

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
67
lượt xem
1
download

Bài giảng Thị trường trái phiếu - Lê Văn Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường trái phiếu do Lê Văn Lâm biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc trưng đặc điểm, các loại trái phiếu, rủi ro và lợi suất, các loại giá trái phiếu, phát hành và giao dịch trái phiếu, thị trường trái phiếu quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường trái phiếu - Lê Văn Lâm

THỊ  TRƯỜNG<br /> TRÁI  PHIẾU<br /> Lê Văn Lâm<br /> <br /> 1<br /> <br /> .  Khái niệm<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> .  Đặc trưng -­ Đặc điểm<br /> .  Các loại trái phiếu<br /> .  Rủi ro và lợi suất<br /> .  Các loại giá trái phiếu<br /> .  Phát hành và giao dịch trái phiếu<br /> .  Thị trường trái phiếu quốc tế<br /> 2<br /> <br /> Khái niệm<br /> ü Trái phiếu (bonds;;  notes)  là một công cụ nợ<br /> xác nhận cho việc nhà phát hành đã vay<br /> người sở hữu trái phiếu một khoản nợ,  do  đó<br /> phải có nghĩa vụ trả lãi (interest/the  coupon)  <br /> định kỳ và hoàn trả vốn gốc (principal)  tại một<br /> thời điểm trong tương lai gọi là ngày đáo hạn.  <br /> ü Trong tiếng Anh,  bills:  công cụ nợ ngắn hạn;;  <br /> bonds/notes:  công cụ nợ dài hạn.<br /> ü Tại Việt Nam,  trái phiếu:  công cụ nợ dài hạn;;  <br /> tín phiếu:  công cụ nợ ngắn hạn.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đặc trưng trái phiếu<br /> ♦ Mệnh giá<br /> ♦ Lãi suất cuống phiếu<br /> ♦ Thời hạn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Mệnh giá (Face  Value;;  Par  Value)<br /> .  Là giá trị danh nghĩa của trái phiếu được in  trên<br /> tờ phiếu (nếu trái phiếu tồn tại dưới hình thức<br /> các chứng chỉ),  đại diện cho số vốn gốc được<br /> hoàn trả cho trái chủ tại thời điểm đáo hạn.<br /> Ý  nghĩa của mệnh giá<br /> .  Là số vốn gốc hoàn trả cho trái chủ tại thời<br /> điểm đáo hạn.<br /> .  Là cơ sở để tính lãi trái phiếu định kỳ.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản