Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
16
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

H TM D U U M H TM _T © 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved D _T M U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN M U TM _T H D TM _T M H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Chapter 2 U U M H TM _T _T M U M _T TM TM H D H M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M 2.1. Quy trình ghi sổ kế toán 2.2. Định khoản trong kế toán 2.3. Phân tích các giao dịch D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D TM _T M H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Chƣơng 2: Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản H TM _T M _T TM H D U M _T _T TM TM H H M H TM _T D _T M H TM D U U D D U M Tổng hợp các thông tin để lên Sổ cái _T TM H D U U M M U U _T M Ghi nhận các giao dịch và sự kiện có liên quan vào sổ nhật ký chung TM H D M U _T TM H D _T TM H D D U _T M TM Chuẩn bị và phân tích để lập Bảng cân đối thử McGraw‐Hill/Irwin D D U _T M H TM TM _T H D H D U M H H D M U U U M _T TM H _T TM TM H TM D H TM _T M H Phân tích các giao dịch và sự kiện kế toán từ các chứng từ kế toán giống nhau (Tập hợp chứng từ kế toán) H TM _T _T _T _T TM 2.1. QUY TRÌNH GHI SỔ KẾ TOÁN Slide 2 U U _T _T M M Đơn đặt hàng TM TM H H D D Thông báo của ngân hàng U M _T TM H D D D H H TM TM _T _T M M U U U _T M TM H D H TM _T D U _T M H TM D H D U M _T TM D H H D Hóa đơn từ Nhà cung cấp M U Báo cáo bán hàng Của nhân viên H TM TM H TM TM _T U D H TM _T M Kiểm tra H _T _T _T _T TM Chứng từ kế toán M H TM _T D _T M H TM D TM H D U U U M _T _T TM H McGraw‐Hill/Irwin D H TM _T M M U U Hóa đơn bán hàng Slide 3 U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM H TM TM _T M H M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T M _T TM H D TM H D U M U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D Hình thức ghi sổ nhật ký chung bao gồm các loại sổ sau: • Sổ Nhật ký chung • Sổ Cái • Các sổ kế toán chi tiết _T _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H SỔ SÁCH CỦA HÌNH THỨC NHẬT KÍ CHUNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản