intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê y học - Bài 6: Thống kê, biến số và phân phối

Chia sẻ: Nguyễn Bình Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
145
lượt xem
18
download

Bài giảng Thống kê y học - Bài 6: Thống kê, biến số và phân phối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thống kê y học - Bài 6: Thống kê, biến số và phân phối giúp người học có thể trình bày định nghĩa của thống kê, số liệu, thông tin và biến số; phân biệt được các loại biến số 0 định lượng và định tính trong có có biến số nhị giá, danh định hay thứ tự;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê y học - Bài 6: Thống kê, biến số và phân phối

 1. THỐNG KÊ, BIẾN SỐ VÀ PHÂN PHỐI Mục tiêu Sau khi nghiên cứu chủ đề, học viên có khả năng: ­ Trình bày định nghĩa của thống kê,  số liệu, thông tin và biến số ­ Phân biệt được các loại biến số: định lượng và định tính trong có có biến số nhị giá,   danh định hay thứ tự. ­ Xây dựng được bảng phân phối tần suất cho số liệu định tính và định lượng ­ Lựa chọn được các loại biểu đồ hay đồ thị thích hợp để trình bày số liệu định tính và   định lượng ­ Tính được các số  thống kê tóm tắt như  trung bình, trung vị, yếu vị, độ  lệch chuẩn,   phương sai.  1. Một số định nghĩa Thống kê là phương pháp khoa học dùng đề thu thập, tóm tắt, trình bày và phân tích số  liệu. Phương pháp thống kê được sử  dụng trong nghiên cứu nhằm để  so sánh một   nhóm đối tượng chứ không nhằm nghiên cứu từng cá nhân đơn lẻ. Số liệu: Kết quả có được do việc quan sát hay thu thập đặc tính hay đại lượng ở các   đối tượng khác nhau hay ở thời gian khác nhau. Thí dụ:  Quan sát giới tính của các học viên trong lớp, số liệu ghi nhận được là: Nam, nam, nữ, nữ, nữ, nam, nữ, v.v Thí dụ: Một nhà nghiên cứu đo nồng độ  hemoglobin của 70 thai phụ có kết quả  như  sau: 10.2 13.7 10.4 14.9 11.5 12.0 11.0 13.3 12.9 12.1 9.4 13.2 10.8 11.7 10.6 10.5 13.7 11.8 14.1 10.3 13.6 12.1 12.9 11.4 12.7 10.6 11.4 11.9 9.3 13.5 14.6 11.2 11.7 10.9 10.4 12.0 12.9 11.1 8.8 10.2 11.6 12.5 13.4 12.1 10.9 11.3 14.7 10.8 13.3 11.9 11.4 12.5 13.0 11.6 13.1 9.7 11.2 15.1 10.7 12.9 13.4 12.3 11.0 14.6 11.1 13.5 10.9 13.1 11.8 12.2 và những con số này được gọi là số liệu. Cần lưu ý số  liệu phải liên kết với một đặc tính hay đại lượng nhất định. Ghi nhận  giới tính  ở  người này, tuổi của người khác, quần áo của một người khác nữa thì kết   quả này được không phải là số liệu. Sử dụng phương pháp thống kê chúng ta có thể tóm tắt số  liệu trên sử  dụng nồng độ  hemoglobin trung bình=11,98 và độ lệch chuẩn bằng 1.42. Số liệu được tóm tắt, trình   bày hay phân tích bằng phương pháp thống kê sẽ trở thành thông tin.
 2. 2. Biến số và các loại biến số Biến số  là những đại lượng hay những đặc tính có thể  thay đổi từ  người này sang  người khác hay từ thời điểm này sang thời điểm khác. Như  vậy biến số có thể  thể  hiện đại lượng hay đặc tính. Nếu nó thể  hiện  một đại  lượng nó được gọi là biến số  định lượng. Nếu nó nhằm thể  hiện một đặc tính no   được gọi là biến số định tính.  Biến số định tính Biến số định tính còn được chia làm 3 loại: biến số thứ tự, biến số danh định và biến   số nhị giá. Biến số thứ tự là biến số định tính với các giá trị có thể sắp xếp thứ tự được. Thí dụ: tình trạng kinh tế xã hội (giàu, khá, trung bình, nghèo, rất nghèo) là biến số thứ  tự  bởi vì người giàu có điều kiện kinh tế  tốt hơn người khá, người khá hơn người  trung bình, trung bình hơn nghèo, v.v Những thí dụ khác là học lực của học sinh (giỏi, khá, trung bình, kém), tiên lượng (tốt,  khá, xấu, tử vong). Theo phân loại tăng huyết áp của Tổ chức Y tế Thế giới được trình bày như sau, theo  phân loại huyết áp với các giá trị huyết áp bình thường, tăng huyết áp độ 1, tăng huyết  áp độ 2, tăng huyết áp độ 3 là biến số thứ tự Huyết áp bình thường:  HA tâm thu ≤ 139 và HA tâm trương ≤  89 Tăng huyết áp độ 1:  HA tâm thu ≤  179 hay HA tâm trương ≤  104 Tăng huyết áp độ 2: HA tâm thu ≥  180 hay HA tâm trương >114 Tăng huyết áp độ 3: HA tâm thu ≥ 180 và HA tâm trương ≥  115 mmHg Biến số danh định là biến số định tính mà giá trị của nó không thể biểu thị bằng số mà   phải biểu diễn bằng một tên gọi (danh: tên) và các giá trị  này không thể sắp đặt theo  một trật tự từ thấp đến cao. Thí dụ: Biến số  dân tộc với các giá trị: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm,… là biến số  định  tính vì chúng ta không thể sắp xếp các giá trị này từ theo một trật tự từ thấp đến cao  hay ngược lại. Một số thí dụ khác của biến số danh định là tình trạng hôn nhân (có 4 giá trị: độc thân,   có gia đình, li dị, góa) nhóm máu (A, B, AB và O). Đôi khi biến số danh định chỉ có 2 giá trị: thí dụ như sống hay chết; có hút thuốc lá hay  không hút thuốc lá; có suy dinh dưỡng hay không suy dinh dưỡng; nam hay nữ. Những   biến số thuộc loại này được gọi là biến số nhị giá (binary variable) Mã hoá Trong phân tích thống kê, để  tiện việc nhập số  liệu hay lí giải kết quả, người ta có  thể ánh xạ (mapping) các giá trị của biến định tính vào các con số. Việc này được gọi   là mã hóa và cần hiểu rằng việc mã hóa này hoàn toàn có tính chất áp đặt và các con số  được dùng trong mã hóa không phản ánh bản chất của biến số danh định.
 3. Giới tính là biến số danh định và có hai giá trị là nam và nữ. Chúng ta có thể mã hóa giới tính và  quy ước Nam là 1 và Nữ là 2. Tuy nhiên việc mã hóa này là áp đặt và chúng ta hoàn toàn có thể  quy ước Nam là 1 và Nữ là 0. Việc mã hóa chỉ nhằm giúp việc nhập số liệu và xử lí số liệu trở  nên dễ dàng hơn chứ không nhằm phản ánh bản chất của biến số đó. Biến số định lượng Biến số định lượng nhằm thể hiện một đại lượng và do đó có giá trị là những con số. Thí dụ: tuổi là biến số  liên tục bởi vì ta có thể  nói người này 20 tuổi, người kia 32  tuổi, v.v. Những thí dụ khác là đường huyết, hemoglobin, hematocrite, chiều cao, cân nặng, thu  nhập, v.v 3. Phương pháp trình bày số liệu bảng Số liệu ghi nhận các đặc tính hay đại lượng có thể  trình bày thành bảng và bảng này   được gọi là bảng phân phối tần suất. Phân phối tần suất của biến số định tính Số liệu của biến số rời rạc có thể  được trình bày dưới dạng một phân phối tần suất.   Phân phối tần suất là một bảng chỉ ra tần suất xuất hiện của từng giá trị  rời rạc của   biến số (Bảng 1). Như vậy bảng phân phối tần suất gồm 2 cột, một cột liệt kê các giá  trị của biến số và một cột trình bày tần suất tương ứng của các giá trị đó. Table 1. Phân phối giới tính của 69 học sinh lớp cơm thường trường mầm non 23 tháng 11, Huyện Hóc  môn Giới Số trẻ Phần trăm Nam 45 65% Nữ 24 35% Tổng số 69 100% Bảng trên là bản phân phối tần suất của giới tính. Bởi vì giới tính có 2 giá trị nam và   nữ nên ta liệt kê 2 giá trị  này ở một cột. Ở cột thứ nhì ta ghi tần suất tương ứng của  các giá trị này. Ðôi khi bảng phân phối tần suất có thêm cột phần trăm như trong thí dụ  ở trên. Bảng 2 là một thí dụ khác về bảng phân phối tần suất. Table 2. Phương pháp đỡ đẻ của 600 trẻ trong bệnh viện Phương   pháp   đỡ  Số  Phần  đẻ sinh trăm Sinh thường 478 79,7 Sinh forceps 65 10,8 Sinh mổ 57 9,5 Tổng số 600 100,0
 4. Ðôi khi trong bảng phân phối người ta không ghi con số  thực tế của tần suất mà chỉ  ghi nhận phần trăm. Trong trường hợp hợp này, phải ghi rõ số đối tượng của toàn bộ  phân phối (số đối tượng toàn bộ trong thí dụ trên là 600) Phân phối tần suất của biến số định lượng Nếu biến số  là biến số liên tục chúng ta không thể liệt kê tất cả  các giá trị  của biến   số. Trong trường hợp này chúng ta có thể nhóm (làm tròn) giá trị của biến số lại. Cụ thể các bước xây dựng bảng phân phối tần suất cho biến số định lượng như sau: 1­ Tìm phạm vi (giá trị  cực tiểu và giá trị  cực đại) của số  liệu. Trong thí dụ  về  hemoglobin của 70 phụ nữ phạm vi là 8,8 đến 15,1 2. Chia phạm vi số liệu ra làm n khoảng với độ rộng của mỗi khoảng là d. Cần lưu ý   độ  rộng mỗi khoảng d nên là đại lượng chẵn như  1, 2, 5, 10 hay 0,5, 0,2 và số  các  khoảng n nên từ  5­12 (trung bình là 7­8). Trong thí dụ  trên ta có thể  chia phạm vi ra   làm 8khoảng với chiều rộng khoảng bằng 1 đơn vị. Khi đó các khoảng là: 8­8,9; 9­9,9;   10­10,9; 11­11,9; 12­12,9; 13­13,9; 14­14,9; 15­15,9. 3. Ðếm các giá trị thích hợp vào khoảng đã định trước Hemoglobin Ðếm (g/100ml) 8­8,9 1 9­9,9 111 10­10,9 1111  1111  1111 11­11,9 1111  1111  1111  1111 12­12,9 1111  1111  1111 13­13,9 1111  1111  111 14­14,9 1111 15­15,9 1 4. Xây dựng bảng phân phối tần suất với biến số và các khoảng giá trị của biến số và   tần suất tương ứng với các khoảng giá trị đó. Chúng ta cũng có thể thêm vào cột phần   trăm và cột phần trăm tích lũy  (nếu thích hợp) Table 3. Hemoglobin của 70 phụ nữ Hemoglobin Tần  Phần  Phần trăm tích  suất trăm lũy 8­8,9 1 1.43 1.43 9­9,9 3 4.29 5.71 10­10,9 14 20.00 25.71
 5. 11­11,9 19 27.14 52.86 12­12,9 14 20.00 72.86 13­13,9 13 18.57 91.43 14­14,9 5 7.14 98.57 15­15,9 1 1.43 100.00 Thí dụ như nếu biên số là chu vi vòng cánh tay của trẻ chúng ta có thể làm tròn chu vi  vòng cánh tay đến 1 cm. Khi đó ta có thể xem thang đo của biến số là rời rạc và trình  bày bảng phân phối tần suất của biến số (bảng 2). Table 4. Phân phối số đo vòng cánh tay của 69 trẻ lớp cơm thường nhà trẻ 23 tháng 11, Hóc môn. Vòng cánh tay Tần  Phần  Phần trăm tích  suất trăm lũy     13­ 
 6. xi x N Thí dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu của 5 đối tượng là 120, 125, 130, 135,  150. Huyết áp tâm thu trung bình sẽ là 132 xi 120 125 130 135 150 x 132 N 5 Do không thể thực hiện các phép toán số  học trên các biến số định tính (danh định và  thứ tự) chúng ta chỉ có thể tính trung bình cho số liệu của biến số định lượng. Nếu chúng ta sắp xếp số  liệu theo thứ  tự, giá trị  đứng  ở  giữa được gọi là trung vị.   Nếu có hai giá trị cùng đứng ở giữa, trung bình cộng của hai giá trị này là trung vị. Thí dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng là 120, 125, 130,  135, 150. Trung vị của huyết áp tâm thu là giá trị đứng ở giữa và bằng 130 Số liệu về chiều cao (cm) của 6 người là 153, 155, 160, 162, 165, 161. Ðể tính  trung vị, trước tiên chúng ta phải sắp xếp số liệu này: 153, 155, 160, 161, 162,  165. Do có hai giá trị 160 và 161 cùng ở giữa, trung vị sẽ là (160+161)/2 =  160,5 cm Ðôi khi người ta chọn con số thống kê tiêu biểu là yếu vị (mode). Yếu vị là giá trị xuất  hiện phổ biến nhất (có tần suất cao nhất). Thí dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng là 120, 125, 130,  135, 150. Trong trường hợp này không có yếu vị. Ðiểm số của 5 học sinh là 5, 5, 6, 7, 9. Yếu vị của điểm số là 5. Trong một số liệu cụ thể, có thể  không có yếu vị, có thể  có một yếu vị hoặc hai hay  nhiều yếu vị. Ðây là khuyết điểm chính của số thống kê này. Do vậy người ta thường   chỉ dùng trong các trường hợp đặc biệt Có thể  sử  dụng trung bình, trung vị  hay yếu vị  cho biến số  định lượng. Khi biến số  định lượng có phân phối bình thường (hình chuông) thì ba con số này xấp xỉ bằng nhau  và khi đó người ta thường tính trung bình bởi vì trung bình có những đặc tính toán học  mạnh. Tuy nhiên nếu số liệu bị lệch thì con số trung vị phản ánh giá trị  tiêu biểu một   cách chính xác hơn. Thí dụ: Bệnh nhân bị loét dạ dày ­ tá tràng được điều trị theo một phác đồ diệt vi  khuẩn Helicobacter. Sau điều trị, bệnh nhân được theo dõi và ghi nhận thời gian kể từ  khi sử dụng thuốc đến lúc bắt đầu cải thiện triệu chứng đau. Ở 10 bệnh nhân thời  gian này (ngày ) là như sau: 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 30. Bệnh nhân có thời gian từ lúc  điều trị đến lúc giảm triệu chứng là 30 ngày trên thực chất là bệnh nhân không đáp  ứng với điều trị. Trung vị và trung bình của số liệu là 2 và 5 ngày. Con số trung vị  phản ánh chân thực hơn bởi vì với tư cách là một bác sĩ lâm sàng từ số liệu trên có thể  nhận xét rằng một bệnh nhân tiêu biểu sẽ giảm đau sau 2 ngày dùng thuốc. Con sôs 30  trong thí dụ trên được gọi là số ngoại lai (outlier) và làm số liệu bị lệch. Nhìn chung,  khi số liệu bị lệch thì con số trung bình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và không phản ánh  giá trị tiêu biểu như con số trung vị. Thống kê mô tả tính phân tán: Thống kê mô tả  tính phân tán có tầm quan trọng thứ  hai sau con số  mô tả  khuynh   hướng tập trung.
 7. Thí dụ: Thuốc hạ áp A được sử dụng trên 5 bệnh nhân và huyết áp tâm thu  sau khi dùng thuốc  là 110, 115, 120, 125 và 130. Thuốc hạ áp B được sử dụng trên 5 bệnh nhân và có huyết áp sau  sử dụng thuốc là 100, 110, 120, 130, 140.  Như vậy hai thuốc hạ áp này có hiệu quả hạ áp là  tương đương (bởi vì trung bình của hai số liệu là bằng nhau) nhưng kết quả của thuốc B phân  tán hơn và điều này làm thuốc B trở nên kém an toàn. Ðộ  lệch chuẩn (standard deviation ­ viết tắt là SD hay s) là con số  đánh giá mức độ  phân tán và được tính theo công thức: n ( xi x ) 2 s i 1 N 1 Như vậy độ lệch chuẩn phản ánh khoảng cách trung bình của số liệu so với giá trị tiêu   biểu. Khái niệm độ  lệch chuẩn chỉ  có thể  áp dụng cho biến số  định lượng bởi vì  chúng ta có thể  thực hiện các phép toán số  học trên các đại lượng nhưng không thể  thực hiện trên các giá trị của biến số định tính là các đặc tính. Thí dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng là 120, 125, 130, 135, 150. Trung  bình của huyết áp là 132 và độ lệch chuẩn bằng n ( xi x ) 2 s i 1 N 1 (120 132) 2 (125 132) 2 (132 130) 2 (135 132) 2 (150 132) 2 5 1 144 49 4 9 324 530 132,5 11,5 4 4 Phương sai về  mặt từ  nguyên là bình phương của sai ­ bình phương của độ  lệch  chuẩn. Phương sai (variance) có thể được kí hiệu và Var hay s2 và được tính theo công  thức sau: n s2 ( xi x ) 2 / (n 1) i 1 Phạm vi của số liệu là tất cả các giá trị của số liệu từ giá trị  nhỏ nhất đến giá trị lớn   nhất. Thí dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng là 120, 125, 130, 135, 150. Phạm  vi của biến số huyết áp là 120 đến 150. Thí dụ: Thuốc hạ áp A được sử dụng trên 5 bệnh nhân và huyết áp tâm thu  sau khi dùng thuốc  là 110, 115, 120, 125 và 130. Thuốc hạ áp B được sử dụng trên 5 bệnh nhân và có huyết áp sau  sử dụng thuốc là 100, 110, 120, 130, 140. Số liệu của thuốc B có  tính phân tán cao hơn do  phạm vi thay đổi từ 100­140 trong khi đó phạm vị của số liệu thuốc A chỉ từ 110­130. Khoảng tứ  vị  (inter­quartile): Nếu chúng ta chia số  liệu sắp theo thứ  tự  làm 2 phần  đều nhau, khoảng tứ vị  là khoảng cách của trung vị  phần trên và trung vị  phần dưới.   Trung vị của phần trên của số liệu được gọi là tứ  vị  trên (upper quartile) và  trung vị  của phân dưới số liệu được gọi là trung vị dưới (lower quartile).
 8. Thí dụ: Số liệu về huyết áp tâm thu (mmHg) của 5 đối tượng là 120, 125, 130, 135, 150. Số  liệu này được chia làm 2 phần: phần 1 gồm 120, 125, 130 và phần 2 gồm 130, 135, và 150.  Trung vị của phần trên là 125 ­ trung vị của phần dưới là 135, do đó phạm tứ vị là 125­135. Do bản chất của khoảng tứ vị là trung vị của phần số liệu trên và phần số liệu dưới,  cũng giống như trung vị, khoảng tứ vị không bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai như  trong trường hợp của độ  lệch chuẩn. Cũng như  trung vị, khoảng tứ  vị  chỉ  có thể  áp  dụng cho biến số định lượng hay thứ tự. Có 3 thống kê mô tả  tính phân tán: độ  lệch chuẩn, khoảng tứ  vị  và phạm vi của số  liệu. Việc lựa chọn thống kê mô tả tính phân tán được trình bày trong bảng 2. Bảng 6. Chọn lựa các thống kê mô tả tính phân tán cho các loại biến số.  Trường hợp Thống kê tóm tắt giá trị  tiêu  Thống kê mức độ phân tác biểu Phân phối cân đối Trung bình (mean) Ðộ   lệch   chuẩn   (standard  deviation) Thống kê bị lệch Trung vị (median) Khoảng tứ vị (inter­quartile) Phạm vi (Range) Câu hỏi: Phân tích trên máy tính về biến số hemoglobin cho kết quả sau. Hãy thử đọc   và lí giải kết quả: Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max -----------+----------------------------------------------------- hemoglobin | 70 11.98429 1.416122 8.8 15.1 Thí dụ  về  số  liệu bị  lệch: Thời gian nằm viện của 17 đối tượng sau khi phẫu thuật   (được sắp xếp từ nhỏ đến lớn) là: 3  4  4  6  8  8  8   10  10  12  14  14  17  25  27  37  42 Phân phối này bị lệch nên con số thời gian nằm viện trung bình là 14,6 không phải con  số phù hợp đo lường trung tâm. Ðể đánh giá Từ phân phối này ta nhận thấy trung vị là  10; tứ vị trên là 17 và tứ vị dưới là 8. Logarithm Một cách khác để đối phó với số lệch bị lệch,  trong trường hợp bị lệch dương là sử  dụng logarithm (hay gọi tắt là log) của giá trị số liệu thay vì dùng bản thân giá trị. Có nhiều loại logarithms khác nhau. Logarithm cơ số 10 là loại thường được sử  dụng  trong quá khứ để nhân hay chia các con số một cách nhanh chóng. Gần đây do  sự phát   triển của các máy vi tính và máy tính cầm tay, việc sử  dụng logarithms cơ  số  10 trở  nên bị  phôi pha. Hiện này người ta thường chỉ  dùng logarithms cơ  số  e (e=2,71) hay  còn gọi là logarithms tự  nhiên do loại   logarithms này   có một số  đặc tính toán học   đáng quý. Logarithms tự nhiên của một  số x thường được kí hiệu ln(x). Logarithms tự nhiên có các đặc tính toán học chính như sau: ln(xy)=ln(x) + ln(y)
 9. ln(x/y)=ln(x)­ln(y) ln(xn)=ln(xx...x)=ln(x)+ln(x)+...+ln(x)=nln(x) ln(1+x)(x (với x nhỏ) Nếu chúng ta đã biết ln(x) và muốn biết x bằng bao nhiêu chúng ta sử  dụng hàm   antilog(x) hay còn gọi là hàm exp(x). Trong trường hợp số  liệu bị  lệch dương, người ta lấy log của số liệu và tính trung  bình của log số liệu. Sau đó tính giá trị thời gian nằm viện tiêu biểu (con số này được   gọi là trung bình nhân ­ geometric mean) bằng cách lấy antilog của trung bình của log   số liệu. Trở  lại thí dụ  về  thời gian nằm viện của 17 bệnh nhân. Sau khi lấy log chúng ta có  trung bình của log thời gian nằm viện bằng 2,41 và lấy antilog của số này chúng ta có   trung bình  nhân của thời gian nằm viện là 11,13. Con số này gần với giá trị trung vị là  10 hơn con số trung bình cộng là 14,6 Biểu đồ và đồ thị Số liệu cũng có thể được trình bày dưới dạng đồ  thị hoặc biểu đồ. Mặc dù không có   ranh giới tuyệt đối hoàn toàn rõ rệt,  nói chung đồ  thị   (graph) có tính chất toán học  nhiều hơn, trong đó có trục hoành và trục tung còn biểu đồ  (chart) là hình  ảnh mang   tính chất tượng trưng. Nếu biến số là biến rời rạc, có thể trình bày dưới dạng biểu đồ hình thanh (bar chart ­   hình 1) hoặc biểu đồ hình bánh (pie chart). Nếu biến số là biến liên tục, thì phân phối   của biến số  có thể  trình bày dưới dạng tổ  chức đồ  (histogram ­ hình 2) hoặc đa giác   tần suất. Biểu đồ hình thanh Biểu đồ  hình thang là biểu đồ  nhằm mô tả  sự  phân bố  của biến số rời rạc. Biểu đồ  hình thanh gồm có trục hoành trên đó xác định những giá trị của biến số. Ứng với từng   giá trị của biến số người ta vẽ các thanh có chiều cao tỉ lệ với tần suất của giá trị  đó.   Cần lưu ý luôn luôn có khoảng trống giữa các thanh. 50 40 45 30 20 24 10 0 Nam Nö õ
 10. Figure 2. Biểu đồ hình thanh (bar chart) mô tả phân bố giới tính của những học sinh trong trường mầm  non 23/11, Hóc môn Chúng ta cũng có thể xây dựng các thanh theo chiều ngang như trong ví dụ sau S inh mo å 57 S inh fo rc e ps 65 S inh thö ô ø ng 478 0 100 200 300 400 500 Figure 3. Phương pháp sinh của 600 trẻ sanh tại bệnh viện X trong năm 1998 Ðối với biến số  thứ tự, điều cần lưu ý là các giá trị  của biến số  phải được sẵp xếp   thứ tự theo trục hoành. 2000 T a àn s u a át 1000 0 m u øc h ö õ c a áp 1 c a áp 2 - 3 ñ a ïi h o ï edum at Figure 4. Trình độ học vấn của các bà mẹ trong nghiên cứu Biểu đồ hình bánh Biểu đồ hình bánh cũng được dùng để mô tả sự phân bố của biến số rời rạc. Biểu đô   hình bánh là một vòng tròn được chia làm nhiều cung tương  ứng với các giá trị  của   biến số. Ðộ lớn của cung tỉ lệ với tần suất của giá trị biến số.
 11. Nö õ 35% Nam 65% Figure 5. Biểu đồ hình bánh (pie chart) mô tả phân bố giới tính của những học sinh trong trường mầm  non 23/11, Hóc môn S in h  mo å S in h   forc e p s S in h   th öô øn g Figure 6. Biểu đồ hình bánh thể hiện phương pháp sinh của 600 đứa trẻ sinh tại bệnh  viện X Tổ chức đồ, đa giác tần suất, sơ đồ hộp. Tổ chức đồ (histogram) và đa giác tần suất (polyline) được dùng trong mô tả  phân bố  của biến số  liên tục. Ðể  vẽ  tổ  chức đồ, người ta chia biên độ  của giá trị  làm nhiều  khoảng giá trị  và tính tần suất của những khoảng giá trị đó. Những khoảng giá trị  này  được biểu thị   ở trên trục hoành. Ứng với mỗi khoảng giá trị  người ta vẽ  những hình  chữ  nhật có diện tích tỉ lệ với tần suất của khoảng giá trị đó. Bởi vì các khoảng giá trị  này nằm sát nhau trên trục hoành, các hình chữ nhật của tổ chức đồ cũng thường nằm  sát nhau.
 12. 20 15 F re q u e n c y 10 5 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 h e m o g lo b in 20 15 F re q u e n c y 10 5 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 h e m o g lo b in Figure 7. Ða giác tuần suất của hemoglobin của 70 phụ nữ. Ðể vẽ đa giác tần suất, người ta thường vẽ tổ chức đồ và nối các trung điểm của các  cạnh trên của các hình chữ nhật. Ða giác tần suất thường không đẹp như  các tổ chức  đồ  nhưng nó có ưu điểm là có thể  vẽ  nhiều đa giác tần suất trên cùng một đồ  thị  để  dễ so sánh các phân phối của chúng.
 13. 15 10 5 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 h e m o g lo b in Figure 8. Ða giác tần suất hemoglobin của 28 phụ nữ nghèo (đường đỏ) so vơí 42 phụ nữ trung bình và  khá (đường xanh) hem 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Figure 9. Sơ đồ hình hộp của hemoglobin ở 70 phụ nữ. Ngoài ra còn có sơ  đồ  hộp (boxplot) cũng được sử  dụng để  mô tả  sự  phân phối của  biến số định lượng (xem hình 8). Sơ đồ  hộp gồm một hình chữ  nhật và 2 đoạn thẳng 
 14. đứng. Hình hộp có cạnh trên là tứ  vị  trên, cạnh dưới là tứ vị dưới. Ðường nằm trong   hình hộp là đường đi qua trung vị. Hai thanh dọc của sơ đồ  hộp nối liền giá trị  tứ  vị  trên với giá trị cực đại va tứ vị dưới với giá trị cực tiểu. 5. So sánh các nhóm Mặc dù trên kinh điển, biểu đồ  hình thanh nhằm trình bày số  liệu định tính, nó cũng   được sử  dụng để  so sánh sự  khác biệt  về  đặc tính (chủ  yếu là biến số  nhị  giá) hay  trung bình đại lượng (biến số định lượng) của các nhóm.  Bảng cũng có thể  được sử  dụng cho mục đích này. Việc so sánh sử dụng biểu đồ hay  bảng được trình bày trong Table 5. Chọn lựa sơ đồ thanh hay bảng để trình bày số liệu Số   biến  Biến số cần so sánh số   phân  Danh định Thứ tự Nhị giá Ðịnh lượng loại 1 Bảng 2 chiều Bảng 2 chiều Bảng 1 chiều Bảng 1 chiều Biểu   đồ   thanh  Biểu   đồ   thanh  Biểu đồ thanh đơn Biểu đồ thanh đơn chùm, thanh phần  chồng trăm 2 Bảng 3 chiều Bảng 3 chiều Bảng 2 chiều Bảng 2 chiều Biểu đồ thanh chùm Biểu đồ thanh chùm Một số thí dụ sau minh họa về cách trình bày số  liệu để so sánh giữa các nhóm: Table 6. Nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên về cách đỡ đẻ và tỉ suất lây truyền HIV   trong thời kì chu sinh (n=370) (Nguồn: The European Mode of Delivery Collaboration,   Lancet, 27/3/1999) ­ Ðây là bảng 2 chiều so sánh biến số nguy cơ lây nhiễm (biến nhị  giá) theo hai biến số phân loại: cách đỡ đẻ và việc sử dụng thuốc phòng. Cách đỡ đẻ Dùng ZDV1 Không dùng ZDV Ðường âm đạo 0.043 0.195 Mổ lấy thai 0.008 0.039 1  ZDV: Zidovudin 300 mg uống ngày 2 lần từ 36 tuần thai cho đến lúc chuyển dạ  và  300 mg mỗi 3 giờ trong lúc chuyển dạ
 15. 25% 19.5% 20% Ñö ô øn g  aâm  ñaïo 15% Mo å  laáy  thai 10% 4.3% 3.9% 5% 0.8% 0% Duøng ZDV† Kho ân g  duøn g  ZDV Figure 10. Nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên về  cách đỡ  đẻ  và tỉ  suất lây truyền   HIV trong thời kì chu sinh (n=370). Biểu đồ hình thanh chùm (clustered bar) 80% S DD Naën g 60% S DD Vö ø a S DD nhe ï 40% 20% 0% 0­5 6­11 12­17 18­23 24­35 36­48 Figure 11. Tỉ lệ suy dinh dưỡng  ở trẻ em Thái lan nông thôn và thành thị  theo tuổi và   độ trầm trọng ­ Biểu đồ hình thanh chồng (stacked bar) so sánh biến số tình trạng dinh   dưỡng (biến số thứ tự) theo một biến số phân loại nhóm tuổi.
 16. Gaù nh naë ng beä nh taä t theo nhoù m tuoâ æ 100% 90% 80% 70% BENH KHA UNG THU 60% TM 50% TU TU 40% TAI NAN 30% NT KHAC C HU SINH 20% 10% 0% 0-4 5-14 15-29 30-49 50-59 60+ Figure 12. Biểu đồ thanh phần trăm (percent bar chart) cơ cấu tử vong trong từng nhóm  tuổi. ­ Biểu đồ so sánh cơ cầu tử vong (biến số danh định) theo một biến số phân loại  là lứa tuổi. Table 7. Tình trạng dinh dưỡng trẻ em  ở xã chứng và xã can thiệp trước và sau thực   hiện dự  án (Bảng 3 chiều so sánh biến số  tình trạng dinh dưỡng theo    hai biến số  phân loại: biến số xã và biến số thời gian) 1997 2000 Tình trạng dinh dưỡng Xã chứng Xã can thiệp Xã chứng Xã can thiệp Suy dinh dưỡng độ 3 4 (2%) 0 (0%) 2 (3%) 1  (1%) Suy dinh dưỡng độ 2 21 (9%) 7 (7%) 5 (7%) 1  (1%) Suy dinh dưỡng độ 1 60 (25%) 26 (28%) 22 (31%) 24  (34%) Bình thường 153 (64%) 61 (65%) 43 (60%) 45  (63%) Tổng số 238 (100%) 94 (100%) 72 (100%) 71  (100%) Bài tập 1. Cho biết các biến số sau: giới tính, nhóm máu, huyết áp,  có cao huyết áp,  sống hay   chết, độ suy tim theo phân loại của hội tim mạch NewYork thuộc loại biến số nào? 2. Nếu bạn thực hiện thử  nghiệm để  đánh giá tác động của việc người điều dưỡng   khuyên cho bú sữa mẹ lên thành công của việc bú sữa mẹ. .  a. Biến số kết cuộc nào bạn sẽ ghi nhận? Biến số đó thuộc loại nào? Nó có các giá trị  nào?
 17. a. Biến số độc lập nào bạn sẽ ghi nhận? Biến số đó thuộc loại nào? Nó có các giá trị  nào? 3. Sử dụng máy tính  cầm tay để tính  trung bình và độ lệch chuẩn của thể tích huyết   tương của một mẫu gồm 8 người. Thể tích huyết tương của 8 người này là như  sau:   2,75 ­ 2,86 – 3,37 – 2,76 – 2,62 – 3,49 – 3,05 – 3,12. 4.   Một số  phụ  nữ  sinh trong giai đoạn từ  1935 đến 1944  ở  Uganda đã có gia đình,   được phỏng vấn về tuổi bắt đầu lập gia đình. Phân phối tần suất  về tuổi bắt đầu lập  gia đình, sử dụng từng khoảng hai năm tuổi, được trình bày ở dưới; Khoảng Tần suất Tần suất lũy tích 9­10.9 5 5 11­12.9 11 16 13­14.9 18 34 15­16.9 28 62 17­18.9 8 70 19­20.9 7 77 21­22.9 4 81 23­24.9 5 86 25­26.9 2 88 27­28.9 0 88 29­30.9 1 89 31­32.9 0 89 33­34.9 1 90 a. Có bao nhiêu phụ nữ được phỏng vấn b. Có bao nhiêu phụ nữ lập gia đình trước 19 tuổi c. Sử dụng số liệu này, vẽ tổ chức đồ của phân phối tần suất d. Vẽ  đường cong tần suât tích lũy cho số  liệu này và sử  dụng chúng để  tính  trung vị và tứ vị trên, dưới. e.Vẽ sơ đồ hình hộp của phân phối d. Làm sao chúng ta biết được phân phối tần suất này bị lệch phải? e. Làm sao chúng ta tính được trung bình của phân phối từ bảng này? Bài giải 1. Biến số nhị giá bao gồm: giới tính, sống hay chết, có cao huyết áp hay không Biến số danh đinh: nhóm máu Biến số thứ tự:  độ suy tim theo phân loại của hội tim mạch NewYork. Biến số định lương:  huyết áp
 18. 2. Để thực hiện thử nghiệm để  đánh giá tác động của việc người điều dưỡng  khuyên cho bú sữa mẹ  lên thành công của việc bú sữa mẹ  có thể  có nhiều  phương án để chọn biến số kết cuộc và biến số độc lập: a. Biến số  kết cuộc có thể  là: thời gian mẹ  cho con bú (biến định lượng với   đơn vị tính bằng tháng); trẻ có được cho bú mẹ hay không (biến nhị giá có giá   trị  là có hay không);  trẻ  có được bú mẹ đúng cách hay không (biến nhị  giá có   giá trị  là có hay không); trẻ  được nuôi như thế  nào (danh định với 3 giá trị: bú   mẹ hoàn toàn, bú  mẹ không hoàn toàn, không bú mẹ).v.v a. Biến số  độc lập được ghi nhận bao gồm người mẹ  có được người điều   dưỡng  giáo dục sức khoẻ về bú mẹ hay không (biến nhị giá với 2 giá trị có và  không); thời gian người mẹ nhận được thông điệp giáo dục sức khoẻ từ người  điều dưỡng (định lượng với đơn vị là buổi); loại hình tham vấn sức khoẻ (biến   thứ  tự  với 3 giá trị: chỉ  cung cấp thông tin; cung cấp thông tin cùng với trình   diễn; cung cấp thông tin, trình diễn và có kiểm tra để  chắc rằng người mẹ  đã  hiểu) 3. Sử dụng máy tính  cầm tay để tính  trung bình và độ lệch chuẩn của thể tích   huyết tương của một mẫu gồm 8 người với các giá trị: 2,75 ­ 2,86 – 3,37 – 2,76  – 2,62 – 3,49 – 3,05 – 3,12, ta được x=3.0571 s=0.29176 n=7 4.  a. Có 90 phụ nữ được phỏng vấn b. Có 70 phụ nữ lập gia đình trước 19 tuổi c. Sử dụng số liệu này, vẽ tổ chức đồ của phân phối tần suất
 19. T uổi lập g ia đìn h ở p hụ nữ 30 25 20 15 Tần Tu ổ i 10 5 0 9 -1 0 .9 1 1 -1 2 .9 1 3 -1 4 .9 1 5 -1 6 .9 1 7 -1 8 .9 1 9 -2 0 .9 2 1 -2 2 .9 2 3 -2 4 .9 2 5 -2 6 .9 2 7 -2 8 .9 2 9 -3 0 .9 3 1 -3 2 .9 3 3 -3 4 .9 T ần s uất d. Đường cong tần suât tích lũy cho số liệu này và sử dụng chúng để tính trung  vị và tứ vị trên, dưới.
 20. T uổi lập g ia đìn h 10 0 90 80 70 75 60 50 n trăm 50 Ph 40 ầ 30 25 20 10 0 0 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 T uổi e.Vẽ sơ đồ hình hộp của phân phối age 34 10 f. Chúng ta có thể biết phân phối này là lệch phải dựa vào tổ chức đồ e. Do phân phối này bị  lệch chúng ta không thể  tính trung bình một cách trực   tiếp mà phải sử dụng phép biến đổi logarithem để tính trung bình nhân
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2