Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện

Chia sẻ: Dương Hoàng Lạc Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: danh sách tuyến tính; tập hợp; ánh xạ; ngăn xếp; hàng đợi; sắp xếp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện

 1. THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THƯ VIỆN Phạm Quang Dũng Bộ môn KHMT dungpq@soict.hust.edu.vn 1
 2. NộI dung  Danh sách tuyến tính  Tập hợp  Ánh xạ  Ngăn xếp  Hàng đợi  Sắp xếp 2
 3. Danh sách tuyến tính  Lưu trữ các đối tượng theo quan hệ tuyến tính (trước – sau)  Thao tác: thêm, xóa, tìm kiếm 3
 4. List #include using namespace std; int main(){ list L; for(int i = 1; i
 5. Vector #include using namespace std; int main(){ vector V(3,100); // initialize 3 elements 100 for(int v = 0; v
 6. Tập hợp  Lưu các đối tượng, không trùng nhau  Thao tác: thêm, xóa, tìm kiếm 6
 7. Tập hợp #include using namespace std; int main(){ set Y; for(int i = 1; i
 8. Ánh xạ  Cấu trúc dữ liệu cất trữ các cặp (khóa, giá trị)  Phục vụ tìm kiếm nhanh với khóa đầu vào 8
 9. Ánh xạ #include using namespace std; int main(){ map m; for(int i = 1; i
 10. Ánh xạ #include using namespace std; int main(){ map m2; m2[pair(2,5)] = pair(20,50); m2[pair(3,5)] = pair(30,50); int i = 3; int j = 5; pair p = m2[pair(i,j)]; cout
 11. Ngăn xếp  Cấu trúc dữ liệu cất trữ các đối tượng một cách tuyến tính  Thao tác  Thêm 1 phần tử  Lấy ra 1 phần tử  Nguyên tắc: Vào trước – ra sau 11
 12. Hàng đợi  Cấu trúc dữ liệu cất trữ các đối tượng một cách tuyến tính  Thao tác  Thêm 1 phần tử  Lấy ra 1 phần tử  Nguyên tắc: vào trước – ra trước 12
 13. Stack #include using namespace std; int main(){ stack S; for(int i = 0; i < 5; i++){ S.push(i); } while(!S.empty()){ int v = S.top(); S.pop(); cout
 14. Queue #include using namespace std; int main(){ queue Q; for(int i = 0; i < 5; i++){ Q.push(i); } while(!Q.empty()){ int v = Q.front(); Q.pop(); cout
 15. Sắp xếp #include #include using namespace std; int main(){ int N = 6; double a[N] = {1.1, 5.5, 7.7, 2.2, 8.8, 3.3}; sort(a+3,a+N,greater());// decreasing order for(int i = 0; i < N; i++) cout
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2