intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học 12 - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 1)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
0
download

Bài giảng Tin học 12 - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Tin học 12 - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 1)" tìm hiểu các vấn đề thường giải quyết trong một bài toán quản lý; khái niệm cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 12 - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản (Tiết 1)

 1. Bài giảng Tin học 12 BÀI 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN • Tiết 1: - Các vấn đề thường giải quyết trong một bài toán quản lí; -
 2. 1. Bài toán quản lí Ứng dụng của tin học để hỗ trợ quản lí áp dụng trong những lĩnh vực nào?
 3. 1. Bài toán quản lí • STT, Họ và tên, Nữ, Ngày sinh, Nơi Để quản lý Đoàn viên trong sinh, Dân tộc, Tôn giáo, Trình độ, lớp, Bí thư chi Đoàn lập Ngày vào Đoàn, nơi vào Đoàn, danh sách Đ ể Đoàn qu ả n viên lý vi ệgcồđmầu Chức vụ, Địa chỉ... nhữtiên ng thông là Tạtin o lậnào? p h ồ sơ
 4. 1. Bài toán quản lí Bài toán như thế nào được gọi là bài toán quản lí? • Bài toán quản lí rất phổ biến trong xã hội, là bài toán phải xử lý một lượng thông tin rất lớn và đa dạng, phép toán đơn giản.
 5. 1. Bài toán quản lí Ví dụ Quản lí học sinh trong nhà trường Lưu trữ thông Việc lập hồtinsơvềkhông đ học sinh ể lưu trữ mà là để khai thác, nhằm phục vụ các yêu cầu quản lý của nhà trường. Lưu trữ thông tin về Lớp
 6. 1. Bài toán quản lí • Lý do nào dẫn đến việc thay đổi, ổVisung, bEm ệhãy chođhbi xóa c thay ổồi,ếstbơlý do nàoxóa ổ?sung, A. sau Hhọồcđây ssinh dẫchuy ơ còn ếểncnvi nđđượ gtrọệiclàthay ườ ngCập B. ổọi,cậbtsinh đnh H ổhồsung, ọc hồ sơ? sbơỏ. hxóa C. Học sinh vi phạm nội quy D. Lớp thay giáo viên chủ nhiệm E. Học sinh khai báo tên sai so với giấy khai sinh. F. Học sinh được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 7. 1. Bài toán quản lí • Những yêu cầu về quản lí nào đòi ỏVi hEm ệhãy i ph cảKhai khaithác i cho ếthnh bithác ồ sơng hồữ sơg?ồ m yêu A. cSsầắắuppvxxề ế p, tìm ả ki ếm, t ếp danh sách với htên qu n lí nào đòiổ ngỏi học hợảp, ph sinh đếmth itheo khai ứ tốựhng (th thác ơB,? Clập ồA,skê), báo cáo... B. Tìm các học sinh có điểm TB môn Toán trên 8.5 C. Thống kê tỷ lệ Nam/sĩ số lớp. D. Lập báo cáo danh sách học sinh được lên lớp. E. Lập danh sách con thương binh
 8. 2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì? Làm việc theo nhóm 6 học sinh trong 5 phút
 9. 2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức
 10. 2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức Ngày nay tin học hóa công tác quản lí chiếm trên 80% các ứng dụng tin học Mục đích cuối cùng là phục vụ, hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lý công việc của người có trách nhiệm.
 11. 3. Hệ cơ sở dữ liệu Giáo viên Hiệu trưởng Lớp cô có HS kém không? Tỷ lệ học sinh giỏi Họtrườ toàn cầngnla bao Có 1 em thông nhiêutin nhỉ? GVCN HS kém! gì? Lớp ta có em nào ở Lớp trưởng Huyện Di Linh? Tổ nào có học sinh cá biệt?
 12. 3. Hệ cơ sở dữ liệu a. Cơ sở dữ liệu: (Database) Cần phải tạo lập được các MộV tCậơyC sởơ dsữở lidệữulilà ệumlàộtgì? tập hợp phương thức mô tả, cấu dữ cliầệnu thi các Nó cóếliên ư thếvnào t nhquan ới nhau, trúc dữ liệu để có thể sử chứtrong a thông giaitinđocạ mệ ủna hi ộtn tnay? ổ chức nào dụng máy tính trợ giúp trong đó (như một trường học, một ngân việc quản lí hàng, một công ti…), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau
 13. 3. Hệ cơ sở dữ liệu a. Cơ sở dữ liệu: (Database) Ứng Lợdiụích ủac m của vicệ ng CSDL ột tổCSDL dùng chức
 14. Củng cố • Bài toán quản lí là gì? • Các công việc nào thường gặp trong việc quản lí một tổ chức? • Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là gì? • Cơ sở dữ liệu là gì? • Có CSDL thì ta thực hiện được những tiện ích gì? • Nêu một ứng dụng CSDL của 1 tổ chức?
 15. Dặn dò – Hướng dẫn Xem trước phần còn lại của Bài 1 • Phân biệt các mức thể hiện của CSDL • Đọc hiểu: Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL • Giải thích hình ảnh sau theo sự hiểu biết về bài học
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2