intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 4: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Các phép biến đổi dữ liệu

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
60
lượt xem
11
download

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 4: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Các phép biến đổi dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài 4 nhằm giúp người học hiểu được: Hiểu và áp dụng được các phương pháp biến đổi dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu; hiểu và áp dụng được các phương pháp xử lý lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu; tổ chức và làm việc nhóm xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, tiến hành khảo sát, nhập và xử lý dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 4: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Các phép biến đổi dữ liệu

TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN<br /> CỨU VỚI SPSS<br /> BÀI 4: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu và áp dụng được các phương pháp biến đổi<br /> dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu.<br /> • Hiểu và áp dụng được các phương pháp xử lý lỗi<br /> phát sinh trong quá trình nhập liệu.<br /> • Tổ chức và làm việc nhóm xây dựng bảng câu hỏi<br /> khảo sát, tiến hành khảo sát, nhập và xử lý dữ liệu.<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • Xử lý dữ liệu trên biến<br /> – Mã hóa biến với công cụ Recode<br /> – Chuyển định dạng của biến<br /> – Tính toán giá trị của biến với công cụ Compute<br /> – Xử lý câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời<br /> <br /> • Làm sạch dữ liệu<br /> – Dữ liệu lỗi và các biện pháp khắc phục<br /> – Các phương pháp làm sạch dữ liệu<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU<br /> • Mục đích<br /> – Xử lý sai sót trong quá trình mã hóa, nhập liệu<br /> – Biến đổi dữ liệu để phát hiện mối quan hệ giữa các biến<br /> <br /> • Phân loại<br /> – Xử lý dữ liệu trên biến<br /> – Làm sạch dữ liệu<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÊN BIẾN<br /> • Mã hóa biến với công cụ Recode<br /> • Chuyển định dạng của biến<br /> • Tính toán giá trị của biến với công cụ Compute<br /> • Xử lý câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MÃ HÓA BIẾN VỚI RECODE<br /> • Mục đích<br /> – Biến đổi trị số dữ liệu bằng cách mã hóa lại chúng<br /> <br /> • Điều kiện áp dụng<br /> – Giảm số biểu hiện của một biến định tính xuống chỉ còn<br /> hai hoặc ba loại biểu hiện cơ bản<br /> – Chuyển biến định lượng thành biến định tính<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MÃ HÓA BIẾN VỚI RECODE<br /> • Quy trình thực hiện<br /> – Gọi thực hiện chức năng Transform -> Recode -> Into<br /> Different Variables (giữ nguyên biến gốc, tạo biến mới)<br /> – Chọn biến muốn mã hóa lại<br /> – Đặt tên và nhãn cho biến mới, nhấn nút Change để xác<br /> nhận<br /> – Nhấn nút Old and New Values để xác định sự chuyển<br /> đổi giá trị giữa biến cũ và biến mới<br /> – Gán các nhãn giá trị cho biến vừa tạo<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MÃ HÓA BIẾN VỚI RECODE<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> CHUYỂN ĐỊNH DẠNG CỦA BIẾN<br /> • Mục đích<br /> – Chuyển biến dạng phân loại Category nhiều trị số thành<br /> biến phân loại Dichotomy có hai trị số<br /> <br /> • Ví dụ<br /> – BankAccount là biến phân loại, cho biết tên ngân hàng<br /> quản lý tài khoản lương của người được hỏi<br /> – SalaryThrBank là biến phân loại, cho biết người được<br /> hỏi có nhận lương qua ngân hàng VCB hay không<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Biến đổi dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> CHUYỂN ĐỊNH DẠNG CỦA BIẾN<br /> • Quy trình thực hiện<br /> – Gọi thực hiện chức năng Transform -> Count<br /> – Khai báo tên và nhãn của biến Dichotomy<br /> – Cung cấp (các) biến Category có liên quan tới biến<br /> Dichotomy<br /> – Cung cấp trị số mã hóa của (các) biến Category có liên<br /> quan tới biến Dichotomy<br /> – Gán nhãn các giá trị của biến Dichotomy<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2