intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
6
download

Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổng quan + ứng dụng Excel, kiểm tra nội dung Excel, nhập môn & xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS, trình bày dữ liệu với SPSS, phân tích dữ liệu SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học

TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu và sử dụng được Excel để giải quyết một số<br /> bài toán trong kinh tế: bài toán dòng tiền, bài toán<br /> điểm hòa vốn, bài toán tối ưu<br /> • Hiểu và sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ<br /> cho phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY<br /> BUỔI<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Tổng quan + Ứng dụng Excel<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ứng dụng Excel (tt)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ứng dụng Excel (tt)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kiểm tra nội dung Excel<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nhập môn & xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS<br /> <br /> 6<br /> <br /> Trình bày dữ liệu với SPSS<br /> <br /> 7<br /> <br /> Trình bày dữ liệu với SPSS (tt)<br /> <br /> 8<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS<br /> <br /> 9<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 10<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 11<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 12<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ôn tập<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Đánh giá giữa kỳ:<br /> <br /> 40%<br /> <br /> – Kiểm tra Excel:<br /> <br /> 25%<br /> <br /> – Chuyên cần:<br /> <br /> 5%<br /> <br /> – Bài tập cá nhân:<br /> <br /> 10%<br /> <br /> • Đánh giá cuối kỳ:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> – Bài thi SPSS:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Sách tham khảo:<br /> – Trịnh Hoàng Nam & ctg. (2016), Thực hành Tin học ứng<br /> dụng, ĐH Ngân hàng TP.HCM.<br /> <br /> • Slide bài giảng:<br /> – Trịnh Hoàng Nam (2016), Bài giảng Tin học ứng dụng, ĐH<br /> Ngân hàng TP.HCM.<br /> <br /> • Phần mềm sử dụng:<br /> – Microsoft Excel 2007, 2010<br /> – SPSS 16.0<br /> <br /> • Website:<br /> – https://sites.google.com/site/hoangnamssite/<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THÔNG TIN GIẢNG VIÊN<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Email:<br /> – namth@buh.edu.vn<br /> <br /> • Website:<br /> – https://sites.google.com/site/hoangnamssite/<br /> <br /> • Skype<br /> – thnamsg<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2