intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

62
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổng quan + ứng dụng Excel, kiểm tra nội dung Excel, nhập môn & xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS, trình bày dữ liệu với SPSS, phân tích dữ liệu SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học

TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu và sử dụng được Excel để giải quyết một số<br /> bài toán trong kinh tế: bài toán dòng tiền, bài toán<br /> điểm hòa vốn, bài toán tối ưu<br /> • Hiểu và sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ<br /> cho phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY<br /> BUỔI<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Tổng quan + Ứng dụng Excel<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ứng dụng Excel (tt)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ứng dụng Excel (tt)<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kiểm tra nội dung Excel<br /> <br /> 5<br /> <br /> Nhập môn & xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS<br /> <br /> 6<br /> <br /> Trình bày dữ liệu với SPSS<br /> <br /> 7<br /> <br /> Trình bày dữ liệu với SPSS (tt)<br /> <br /> 8<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS<br /> <br /> 9<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 10<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 11<br /> <br /> Phân tích dữ liệu SPSS (tt)<br /> <br /> 12<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ôn tập<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Đánh giá giữa kỳ:<br /> <br /> 40%<br /> <br /> – Kiểm tra Excel:<br /> <br /> 25%<br /> <br /> – Chuyên cần:<br /> <br /> 5%<br /> <br /> – Bài tập cá nhân:<br /> <br /> 10%<br /> <br /> • Đánh giá cuối kỳ:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> – Bài thi SPSS:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Sách tham khảo:<br /> – Trịnh Hoàng Nam & ctg. (2016), Thực hành Tin học ứng<br /> dụng, ĐH Ngân hàng TP.HCM.<br /> <br /> • Slide bài giảng:<br /> – Trịnh Hoàng Nam (2016), Bài giảng Tin học ứng dụng, ĐH<br /> Ngân hàng TP.HCM.<br /> <br /> • Phần mềm sử dụng:<br /> – Microsoft Excel 2007, 2010<br /> – SPSS 16.0<br /> <br /> • Website:<br /> – https://sites.google.com/site/hoangnamssite/<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THÔNG TIN GIẢNG VIÊN<br /> Tin học ứng dụng: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Email:<br /> – namth@buh.edu.vn<br /> <br /> • Website:<br /> – https://sites.google.com/site/hoangnamssite/<br /> <br /> • Skype<br /> – thnamsg<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2