Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
13
lượt xem
2
download

Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết tập hợp và ánh xạ bao gồm: Định nghĩa tập hợp, các phép toán tập hợp, khái niệm ánh xạ, phân loại ánh xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

LÝ THUYẾT TẬP HỢP<br /> <br /> Định nghĩa Tập hợp<br /> 1. Khái niệm<br /> Tập hợp là nhóm đối tượng ta<br /> quan tâm.<br /> Phải được xác định tốt.<br /> x∈A<br /> <br /> x∈A<br /> <br /> Ví dụ:<br /> 1) Tập hợp sinh viên của một<br /> trường đại học.<br /> 2) Tập hợp các số nguyên<br /> 3) Tập hợp các trái táo trên một<br /> cây cụ thể.<br /> <br /> Lực lượng của tập hợp<br /> Định nghĩa<br /> Số phần tử của tập hợp A được gọi là lực lượng của tập<br /> hợp, kí hiệu |A|.<br /> Nếu A có hữu hạn phần tử, ta nói A hữu hạn.<br /> Ngược lại, ta nói A vô hạn.<br /> Ví dụ.<br /> N, Z, R, là các tập vô hạn<br /> X = {1, 3, 4, 5} là tập hữu hạn |X|=4<br /> <br /> Cách xác định tập hợp<br /> Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp<br /> A={1,2,3,4,a,b}<br /> Động Vật = {Chó, Mèo, Heo, Gà, Vịt}<br /> X={0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100}<br /> Đưa ra tính chất đặc trưng<br /> B={ n N | n chia hết cho 3}<br /> Y={ n N | n là số nguyên tố}<br /> <br /> Quan hệ giữa các tập hợp<br /> Tập hợp con<br /> A là tập con của B nếu mọi<br /> phần tử của A đều nằm trong<br /> B. Ký hiệu: A ⊂ B.<br /> <br /> Hai tập hợp bằng nhau<br /> A = B nếu mọi phần tử của A<br /> đều nằm trong B và ngược<br /> lại.<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản