intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổng quan về luật tài sản - Pháp luật đất đai

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

81
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu chức năng của Luật tài sản; nguyên tắc của luật tài sản (vật quyền); quyền tài sản: Luật đất đai; quyền tài sản đa tầng đối với đất đai được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về luật tài sản - Pháp luật đất đai".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về luật tài sản - Pháp luật đất đai

  1. Tổng quan về luật tài sản- Pháp luật đất đai MPP5-L7 Khái niệm căn bản  Tài sản => tất cả vật, quyền, sản hữu có thể quy ra tiền  Sở hữu => tổng hợp các quyền của người chủ đối với tài sản của mình  Sở hữu tư nhân (loại trừ), sở hữu chung, sở hữu cộng đồng  Bằng khoán => bằng khoán điền thổ => đăng bộ  Các hình thức thủ đắc sở hữu  Chiếm hữu  Mặc định bởi luật => ví dụ Luật SHTT  Thông qua khế ước  Các hành vi khác (thừa kế) 1
  2. Chức năng của Luật tài sản  Phân bổ nguồn lực  Thúc đẩy cạnh tranh  Giải quyết xung đột  Tự do cá nhân  Phát triển nhân cách  Giáo dục chữ tín  Tôn trọng luật pháp  Xóa bỏ độc quyền, giảm nguy cơ độc tài  Góp phần xây dựng nhà nước mạnh Nguyên tắc của luật tài sản (vật quyền)  Quyền loại trừ tuyệt đối với bất kỳ ai Ví dụ: A cho B vay 1 triệu đồng => A chỉ có thể đòi B.  Ví dụ: A sở hữu 1 xe máy => A có quyền loại trừ tất cả mọi  người khỏi các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt xe máy đó  Công khai  Hoặc thông qua chiếm hữu  Hoặc thông qua hệ thống đăng ký  Gắn với vật cụ thể  Hạn chế loại vật quyền, không tự tiện thêm vật quyền  Ví dụ: căn hộ mini, bán nhà đất qua “giấy ủy quyền”  Phân tách tương đối giữa vật quyền và trái quyền 2
  3. Quyền tài sản: Luật đất đai -Miền Bắc: -Đóng băng thị - Nghị quyết 10 -Quy định - DN do nhà - DN nhà nước - Phân cấp Luật cải cách trường nhà đất (1988) về DNNN do nhà nước đầu tư độc lập, (công hành chính ruộng đất tự do khoán trong nước sở hữu vốn, tổ chức ty nhà nước) - Thống nhất 1953, HTX -Nhà nước nông nghiệp 100% vốn quản lý và hoạt các TCT 90 và đăng ký BĐS hóa, cải tạo phân phối nhà => giao đất cho -Tự chủ kinh động kinh 91, DN có phần XHCN, kế nông hộ doanh theo doanh hoặc vốn cổ phần hoạch hóa - QSD đất được nguyên tắc công ích, thực kiểm soát đặc - Miền Nam: cấp cho mục hạch toán độc hiện mục tiêu biệt của nhà cải cách 1972 đích sử dụng lập nhà nước giao nước cá nhân 1975 1976-1985 1987 1993 1998 2003 2005-2010 Đa sở hữu về HP 1980 LĐĐ 1987 LĐĐ 1993 LĐĐ 1998 LĐĐ 2003 Luật Nhà ở đất đai: Quốc hữu hóa -Cấm mua bán -Giá đất do -Cho DN trong -Người SDĐ có Luật kinh - Nhà nước đất đai đất đai NN quyết định nước thuê thêm 3 quyền doanh BĐS - Tư nhân -Cho phép -Người SDĐ có -Chuyển đổi - Giao đất có Luật đăng ký mua bán nhà 5 quyền cấp đất cho thu tiền, cho BĐS hạn chế vì mục - Cấp đất cho DNNN thành thuê đất đích sử dụng DNNN cho thuê đất cá nhân -TTg: giao đất -TTg: cấp > > 3 ha, dự án -Phân cấp cho 2ha có vốn ĐTNN UBND tỉnh Quyền tài sản đa tầng đối với đất đai Sở hữu toàn dân, NN quản lý Quy hoạch tổng thể tỉnh/TP Tầng 1 của quyền tài sản (QTS) Dự án được phân cho chủ đầu tư Tầng 2 QĐ thay đổi mục đích sử dụng đất “Giấy tờ pháp lý” cấp cho DN kinh Tầng 3 Thu hồi đất, cấp đất cho chủ đầu tư doanh BĐS Tầng 4 Bồi thường, giải phóng mặt bằng Bằng khoán cấp Cấp GCN QSD đất cho chủ đầu tư cho DN kinh doanh BĐS Tầng 5 Thị trường trung gian các QTS Triển khai, phát triển dự án BĐS Cấp GCN cho người mua Tầng 6 Bằng khoán cấp cho người mua Cấp GCN QSD đất và sở hữu nhà Thị trường công khai/chính thức nhà, căn hộ 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2