intTypePromotion=3

Bài giảng Truyền thông không dây: Giới thiệu - Đặng Lê Khoa

Chia sẻ: Quan Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
225
lượt xem
55
download

Bài giảng Truyền thông không dây: Giới thiệu - Đặng Lê Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Truyền thông không dây - Giới thiệu" do Đặng Lê Khoa biên soạn trình bày các nội dung về: Giới thiệu hệ thống DCS (Digital Communication system); kênh truyền (Channel); định dạng và điều chế dải gốc (Formatting & Baseband modulation); bộ cân bằng, phân tập, và đan xen (Equalization, Diversity & Interleaving); mã hóa kênh (Channel coding); điều chế đa sóng mang (Multicarrier modulation); các kỹ thuật đa truy cập (Multiple Access Techniques); giới thiệu một số chuẩn trong truyền thông không dây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông không dây: Giới thiệu - Đặng Lê Khoa

  1. Bài 0: Giới thiệu TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY (Wireless Communications) Đặng Lê Khoa Email:danglekhoa@yahoo.com dlkhoa@fetel.hcmuns.edu.vn 12/03/11 1 Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS
  2. Bài 0: Giới thiệu Nội dung chính • Giới thiệu hệ thống DCS (Digital Communication system) • Kênh truyền (Channel) • Định dạng và điều chế dải gốc (Formatting & Baseband modulation) • Bộ cân bằng, phân tập, và đan xen (Equalization, Diversity & Interleaving) • Mã hóa kênh (Channel coding) 12/03/11 2 Facuty of Electronics & Telecommunications
  3. Bài 0: Giới thiệu Nội dung chính (tt) • Điều chế đa sóng mang (Multicarrier modulation) • Các kỹ thuật đa truy cập (Multiple Access Techniques ) • Giới thiệu một số chuẩn trong truyền thông không dây: + Wifi (Wireless Fidelity) + Bluetooth + Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 12/03/11 3 Facuty of Electronics & Telecommunications
  4. Bài 0: Giới thiệu Các môn học trước • Đại số tuyến tính • Xử lý tín hiệu số • Các hệ thống truyền thông • Matlab 12/03/11 4 Facuty of Electronics & Telecommunications
  5. Bài 0: Giới thiệu Tài liệu tham khảo Ngoài bài giảng được cung cấp sinh viên cần xem thêm các tài liệu sau: Sách: 1. Nguyễn Văn Đức, Thông tin vô tuyến, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2006 2. Theodore S.Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall P T R, USA, 1996 3. Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University, UK, 2005 12/03/11 5 Facuty of Electronics & Telecommunications
  6. Bài 0: Giới thiệu Tài liệu tham khảo (tt) Bài giảng: 1. Catharina Logothetis, Digital Communications, Uppsala University, Sweden, 2007 2. David Tse, Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University, UK, 2007 12/03/11 6 Facuty of Electronics & Telecommunications
  7. Bài 0: Giới thiệu Cách đánh giá Project hoặc seminar (30%-40%) 1. Thi cuối khóa (60%-70%) 2. 12/03/11 7 Facuty of Electronics & Telecommunications

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản