intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

112
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đất nung, vữa" trình bày vật liệu đất nung; lịch sử, sản phẩm, tính chất; nguyên liệu, công nghệ, khuyết tật; vật liệu vữa xây dựng; vai trò, yêu cầu tính chất, tính bền. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP.HCM

V t li u<br /> <br /> t nung<br /> <br /> V t Li u Xây D ng<br /> (Construction Materials)<br /> Bô môn V t li u Silicat<br /> Khoa Công Nghê V t Li u<br /> i h c Bách Khoa Tp. Hô Chí Minh<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-2<br /> <br /> L ch sư các m c th i gian<br /> <br /> N i dung<br /> <br /> ~8000 trư c CN: g ch<br /> (Jericho)<br /> <br /> Khái quát l ch sư<br /> S n ph m VL t nung<br /> Nguyên li u<br /> Công nghê s n xu t VL t nung<br /> Tính ch t VL t nung<br /> Các lo i VL v a xây.<br /> Vai tro, yêu c u, tính b n<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> u tiên<br /> <br /> ~7000-6000 trư c CN: v t li u<br /> ceramic<br /> ~5000-4500 trư c CN: g ch<br /> nung u tiên<br /> <br /> t<br /> <br /> ~ 3000 trư c CN: g ch s d ng<br /> xây d ng<br /> T<br /> g<br /> T<br /> g<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t<br /> <br /> 2-3<br /> <br /> i 2000 trư c CN: g ch nung t<br /> p 30 l n g ch t.<br /> i 612-539 trư c CN: Babylone<br /> ch nung t g p 5 l n<br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhà hát Taormina (300 trư c CN)-Sicile<br /> <br /> Ziggourat de Dour (Iran) ~1260-1235 trư c CN<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-5<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-6<br /> <br /> C u Digswell (1848-1850)<br /> cao 30,5m – dài 1390m – 40 vòm – 13 tri u viên g ch<br /> <br /> Nhà th Sainte-Cécile Albi (1260-1480)<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> 2-7<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hoàng thành Thăng Long<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> S n ph m<br /> <br /> S n ph m<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> S n ph m<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-10<br /> <br /> t nung xây d ng<br /> <br /> Ngói ri c<br /> <br /> G ch inh, g ch l , g ch hoa-rô<br /> Ngói b ng, ngói cu n, ngói úp mái<br /> G ch p, lát có men ho c không<br /> ng nư c, máng x i<br /> G m, s m ngh , dân d ng<br /> C t li u sét n ph ng (expand)<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> 2-9<br /> <br /> t nung xây d ng<br /> <br /> t nung xây d ng<br /> <br /> Ngói ri<br /> <br /> 2-11<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-12<br /> <br /> 3<br /> <br /> S n ph m<br /> <br /> t nung xây d ng<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> Nguyên li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> t sét<br /> <br /> m t l p sét khác<br /> các ion trái d u<br /> các phân t nư c lư ng c c<br /> <br /> Sét Trúc Thôn, Vĩnh Phú,<br /> Bát Tràng, Bình Thu n...<br /> 4 lo i khoáng sét:<br /> kaolinite, illite,<br /> montmorillonite, chlorite L<br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung xây d ng<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> 2-13<br /> <br /> Nguyên li u<br /> <br /> t sét g m các l p sét<br /> mà b m t tích i n âm,<br /> nên có kh năng hút :<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> S n ph m<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-14<br /> <br /> t sét<br /> <br /> Yêu c u k thu t c a<br /> t sét dùng cho s n<br /> xu t g m xây d ng<br /> theo TCVN 4353-86<br /> như sau:<br /> <br /> STT<br /> <br /> HÀM<br /> LƯ NG %<br /> <br /> TCVN<br /> <br /> Al2O3<br /> <br /> 10-20<br /> <br /> 15-21<br /> <br /> 3<br /> <br /> Fe2O3<br /> <br /> 4-10<br /> <br /> 5-9<br /> <br /> 4<br /> <br /> CaO, MgO<br /> <br /> ≤6<br /> <br /> ≤6<br /> <br /> Na2O, K2O<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> SO2-, Cl-<br /> <br /> 0-3<br /> <br /> 0-3<br /> <br /> MKN<br /> <br /> 3-15<br /> <br /> 3-15<br /> <br /> C h t < 0,005mm: 22 – 32%<br /> d o ≥ 20.<br /> <br /> Nư c liên<br /> k t<br /> Nư c tư do<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 58-68<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7<br /> <br /> p sét<br /> sét<br /> <br /> 58- 72<br /> <br /> 5<br /> <br /> D o → Huy n phu<br /> <br /> NGÓI<br /> <br /> SIO2<br /> <br /> 6<br /> <br /> Dính k t →<br /> Dính<br /> <br /> G CH<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2-15<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nguyên li u<br /> <br /> t sét<br /> <br /> Nguyên li u<br /> <br /> t sét làm g ch ngói thu c lo i t sét d<br /> Các t p ch t có l i: các oxít ki m, ki m th<br /> TiO2, MnO. Có tác d ng làm gi m nhi t<br /> ch y nên ti t ki m ư c nhiên li u, c i thi<br /> ch t s n ph m.<br /> Oxít Fe còn làm cho s n ph m có màu<br /> sau khi nung.<br /> T p ch t có h i g m:<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> ch y<br /> , Fe,<br /> nóng<br /> n tính<br /> <br /> t sét dùng làm g ch, ngói xây d ng yêu c u<br /> có màu<br /> sau khi nung<br /> tránh:<br /> <br /> tươi<br /> <br /> Thành ph n hóa c a<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> Al2O3<br /> <br /> Fe2O3<br /> <br /> CaO<br /> <br /> MgO<br /> <br /> Na2O<br /> <br /> 60.20<br /> <br /> 14,68<br /> <br /> 4,41<br /> <br /> 0,39<br /> <br /> 0,90<br /> <br /> 0,30<br /> <br /> 1,70<br /> <br /> 6,30<br /> <br /> Sét ru ng<br /> <br /> 56,94<br /> <br /> 20,35<br /> <br /> 7,01<br /> <br /> 3,79<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 8,08<br /> <br /> Sét phù sa<br /> <br /> 58,58<br /> <br /> 18,12<br /> <br /> 8,29<br /> <br /> 4,65<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 6,75<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> 2-17<br /> <br /> K2O MKN<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-18<br /> <br /> Ph gia g y sam t<br /> <br /> cho các tính ch t s y nung c a<br /> như:<br /> <br /> t sét t t hơn<br /> <br /> s n ph m có kích thư c chính xác, n u ch<br /> dùng t sét s khó th c hi n.<br /> Do ó trong ph i li u có dùng thêm 10–25% sam t<br /> có tác d ng:<br /> <br /> Không n t ho c bi n d ng<br /> Rút ng n th i gian s y, nung<br /> Tăng<br /> x p s n ph m (n u c n )<br /> <br /> Thư ng cho vào t sét làm g ch ngói xây d ng<br /> các lo i ph gia g m: ph gia g y và ph gia cháy.<br /> Ph gia g y có tác d ng:<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> t sét làm g ch ngói như:<br /> <br /> SiO2<br /> <br /> Phu gia<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Ph i b sung t sét màu ho c b t màu<br /> Làm tăng giá thành<br /> Làm ph c t p, khó khăn cho công ngh s n xu t.<br /> <br /> Sét Khánh<br /> Bình<br /> <br /> T p ch t h u cơ: c , rác, xác ng v t, th c v t…<br /> T p ch t á vôi: CaCO3, MgCO3…<br /> S i, s n<br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t sét<br /> <br /> Làm gi m:<br /> d o,<br /> co,<br /> nh y c a t sét<br /> T o i u ki n cho s n ph m không n t ho c cong.<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> •<br /> <br /> Gi m<br /> co khi s y, khi nung.<br /> T o hi u ng b m t mong mu n như t o nhám ch ng trơn<br /> trư t cho g ch lát n n.<br /> T o kh năng trang trí: do sam t có cơ h t khác nhau t o<br /> l m ch m trên b m t.<br /> <br /> Sam t dùng là các m nh v c a ph ph m ã<br /> nung vì có cùng b n ch t v i v t li u nên không<br /> gây ph n ng ph khi nung.<br /> <br /> Ph gia g y thông d ng: cát, sam t<br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> 2-19<br /> <br /> VLXD-V t li u<br /> <br /> t nung va v a<br /> <br /> 2-20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2