intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Lê Văn Nam

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
180
lượt xem
25
download

Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Lê Văn Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các thầy cô và các bạn sinh viên tham khảo bài giảng chương 1: Động học chất điểm trình bày các nội dung chính như khái niệm cơ bản về chuyển động, tốc độ và vận tốc, gia tốc, vận tốc gia tốc trong chuyển động tròn, một số chuyển động đơn giản giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng và các bạn sinh viên có thêm tư liệu để học tập tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Lê Văn Nam

 1. 1.1. Các khái niệm cơ bản về chuyển động 1.2. Tốc độ và vận tốc 1.3. Gia tốc 1.4. Vận tốc, gia tốc trong chuyển động tròn 1.5. Một số chuyển động đơn giản LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 2. 1.1 Các khái niệm cơ bản về chuyển động Cơ học - Nghiên cứu về chuyển động của các vật thể. Động học - Nghiên cứu các tính chất và quy luật chuyển động mà không xét đến nguyên nhân gây ra nó. Chuyển động - Khái niệm: Chuyển động là …………………….. của vật (so với vật làm mốc) trong không gian và thời gian. - Tính chất: Chuyển động có tính ……………tuỳ theo hệ quy chiếu ta chọn. LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 3. 1.1 Các khái niệm cơ bản về chuyển động Chất điểm  Khái niệm: Chất điểm là một vật có kích thước nhỏ không đáng kể so với những khoảng cách, những kích thước mà ta đang khảo sát.  Mục đích: Để bài toán đơn giản hơn.  Đặc điểm: như một điểm, có khối lượng m của vật.  Tính chất: Có tính chất …………..  Hệ chất điểm: là tập hợp các chất điểm. LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 4. 1.1 Các khái niệm cơ bản về chuyển động Quỹ đạo - Tập hợp các vị trí của chất điểm trong quá trình chuyển động. Quãng đường - Là độ dài của vết mà chất điểm vạch ra trong quá trình khảo sát. Độ dời - Là vectơ nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối của quá trình khảo sát. LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 5. 1.1 Các khái niệm cơ bản về chuyển động Hệ quy chiếu = Hệ toạ độ+Vật mốc+Đồng hồ+Mốc thời gian Phương trình chuyển động: (liên hệ giữa toạ độ và thời gian) biểu diễn vị trí của chất điểm theo thời gian  x  x(t) z r  r (t ) hay   y  y(t) M z  z(t) (C)  r Ví dụ: O x  t  2  x  2 cos t  y   y  t 2  2t  3 x  y  2 sin t z  t 2  t  1  LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 6. 1.1 Các khái niệm cơ bản về chuyển động Phương trình quỹ đạo: (quan hệ giữa các toạ độ trong không gian) biểu diễn ………………của chất điểm PT Chuyển động khử t PT Quỹ đạo Ví dụ:  x  2 cos t   y  2sin t  x  2 cos t   y  3sin t LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 7. 1.2. Tốc độ và vận tốc Tốc độ Vận tốc s  r r  r0 Trung bình vs  v tb  v  v tb   t t t  t 0 s ds  r dr Tức thời vs  lim   s ' v  lim   (r) ' t  0 t dt t  0 t dt  Tốc độ đặc trưng cho tính nhanh chậm của chuyển động và không âm.  Vận tốc tức thời đặc trưng cho ………………………………………. của chuyển động LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 8. 1.2. Tốc độ và vận tốc Đặc điểm của vectơ vận tốc tức thời  Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo.  Chiều: theo chiều chuyển động dr ds  Độ lớn: v    vs  s ' dt dt  Điểm đặt: tại điểm đang khảo sát. LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 9. 1.2. Tốc độ và vận tốc Biểu thức giải tích của vectơ vận tốc Trong hệ toạ độ Descartes: r  xi  y j  zk v  vx i  v y j  vz k dr dx dy dz v  i j k dt dt dt dt  dx  v x  dt  x '   dy v vy   y' v  dt  dz  v z  dt  z '  LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 10. 1.3. Gia tốc Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về …….., ……. và ………..của véc tơ vận tốc. Gia tốc trung bình  v v  v0 a tb   t t  t0 Gia tốc tức thời  v dv a  lim   (v) ' t  0 t dt LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 11. 1.3. Gia tốc Trong hệ toạ độ Descartes: v  vx i  v y j  vz k a  ax i  ay j  az k dv dv x dv y dv z a  i j k  dv x dt dt dt dt a x  dt  v x '  x ''   dv y a a a y   v y '  y ''  dt  dv z a z  dt  v z '  z ''  LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 12. 1.3. Gia tốc x  t Ví dụ: Phương trình chuyển động   y  t 2  2t  3 của một chất điểm như sau: z  0  Xác định:  Dạng chuyển động  Vị trí của chất điểm lúc t=2s  Vận tốc tức thời  Gia tốc tức thời LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 13. 1.3. Gia tốc Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến M Chuyển động cong: dv Gia tốc tiếp tuyến at  dt đặc trưng cho sự biến thiên về ………của vectơ vận tốc. v2 (luôn hướng vào ... Gia tốc pháp tuyến an  R ……. của quỹ đạo) đặc trưng cho sự biến thiên về …………..của vectơ vận tốc. LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 14. 1.3. Gia tốc Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến a  at  an Độ lớn: a LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 15. 1.4. Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn Vận tốc góc M s  M0  0 O O trung bình: Vận tốc góc tức thời: LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 16. 1.4. Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn Gia tốc góc  Gia tốc góc trung bình tb  t  Gia tốc gốc tức thời v O R  d   lim  (rad/s2) M t 0 t dt      Chuyển động tròn ………………      Chuyển động tròn …………….  0  Chuyển động tròn …………..    Const  Chuyển động tròn ……………… LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 17. 1.4. Vận tốc và gia tốc trong chuyển động tròn Liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc, gia tốc dài và gia tốc góc   v at O R O R s  .R M M ds d.R v  dt dt dv d.R  at  dt dt LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 18. 1.5. Một số chuyển động đơn giản Chuyển động thẳng đều Chuyển động thẳng biến đổi đều Chuyển động tròn đều Chuyển động tròn biến đổi đều Chuyển động ném xiên LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 19. 1.5. Một số chuyển động đơn giản Chuyển động thẳng biến đổi đều (a=const) dv dx a dv  adt v dx  vdt dt dt v t x t  dv   adt  dx   vdt x0 0 v0 0 x t v  v0  at  dx   (v x0 0 0  at)dt LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
 20. 1.5. Một số chuyển động đơn giản Chuyển động tròn biến đổi đều: ( = const) d d  d  dt  d  .dt dt dt  t  t  d   dt  d   dt 0 0 0 0  t   0  t  d   ( 0 0 0  t)dt t 2   0  t   0  0 t  2 LÊ VĂN NAM - ĐH CNTP
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2