intTypePromotion=1

Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 11 - Nguyễn Kiêm Hiếu (ĐH Bách khoa Hà Nội)

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
15
lượt xem
3
download

Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 11 - Nguyễn Kiêm Hiếu (ĐH Bách khoa Hà Nội)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 11: Dịch máy" cung cấp cho người học các kiến thức về dịch máy thống kê, dịch máy dựa trên mô hình kênh nhiễu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 11 - Nguyễn Kiêm Hiếu (ĐH Bách khoa Hà Nội)

Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy thống kê<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> IT4772 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên<br /> Viện CNTT-TT, ĐHBKHN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy thống kê<br /> INFORMATION EXTRACTION<br /> <br /> NATURAL LANGUAGE UNDERSTANDING<br /> <br /> END-TO-END<br /> APPLICATIONS<br /> <br /> NATURAL LANGUAGE GENERATION<br /> <br /> DATA + LINGUISTICS + MACHINE LEARNING<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy thống kê<br /> ●<br /> <br /> ●<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy thống kê<br /> <br /> Dịch một câu từ ngôn ngữ ngu ồn sang ngôn<br /> ngữ đích<br /> Y/c<br /> –<br /> <br /> Giữ được ý nghĩa so với ngôn ngữ nguồn<br /> <br /> –<br /> <br /> Đảm bảo tính chính xác của cú pháp v ới ngôn ng ữ<br /> đích<br /> <br /> –<br /> <br /> Đảm bảo tính phù hợp với “văn hóa” trong ngôn<br /> ngữ đích<br /> <br /> ●<br /> <br /> Phương pháp dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> <br /> ●<br /> <br /> Phương pháp dựa trên cú pháp<br /> <br /> ●<br /> <br /> Phương pháp dựa trên cụm<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> ●<br /> <br /> e1I chuỗi các từ trong ngôn ng ữ đích e 1,e2..eI<br /> <br /> ●<br /> <br /> f1J chuỗi các từ trong ngôn ng ữ ngu ồn f 1,f2..fj<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> ●<br /> <br /> 7<br /> <br /> Law of total probability<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> ●<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> <br /> Áp dụng định luật Bayes<br /> <br /> mô hình dịch<br /> <br /> ●<br /> <br /> Mô hình ngôn ngữ<br /> <br /> mô hình ngôn ngữ<br /> <br /> 9<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> ●<br /> <br /> 10<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> <br /> Mô hình dịch<br /> <br /> ●<br /> <br /> 11<br /> <br /> Ước lượng tham số:<br /> –<br /> <br /> Maximum likelihood estimation<br /> <br /> –<br /> <br /> Expectaction maximization<br /> <br /> 12<br /> <br /> Chương 11 Dịch máy<br /> Dịch máy dựa trên mô hình kênh nhi ễu<br /> ●<br /> <br /> Q&A<br /> <br /> Giải mã<br /> <br /> hieunk@soict.hust.edu.vn<br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản