intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xử lý và truyền thông đa phương tiện

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:245

144
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng của thạc sĩ Hà Đình Dũng trình bày tổng quan về xử lý và truyền thông đa phương tiện, dữ liệu đa phương tiện, xử lý đa phương tiện (văn bản, âm thanh, hình ảnh, video), truyền thông đa phương tiện (hữu tuyến và vô tuyến).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý và truyền thông đa phương tiện

T<br /> <br /> IT<br /> <br /> Bài giảng<br /> XỬ LÝ VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> ĐA PHƯƠNG TiỆN<br /> <br /> P<br /> <br /> Giảng viên<br /> Tel<br /> Email<br /> <br /> : ThS. Hà Đình Dũng<br /> : 0944.8888.27<br /> : dunghd@cdit.com.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu về ngành học<br /> <br /> • Ngành đa phương tiện:<br /> <br /> P<br /> <br /> • Sau khi học xong:<br /> <br /> T<br /> <br /> IT<br /> <br /> - Cung cấp các kiến thức về văn hóa,mỹ thuật, về âm<br /> thanh, hình ảnh,.. về truyền thông, tương tác đa<br /> phương tiện<br /> - Cung cấp các kiến thức toàn diện về thiết kế, sáng tạo<br /> và ứng dụng đa phương tiện.<br /> - Sinh viên sẽ biết ứng dụng công cụ khoa học để giải<br /> quyết sáng tạo, hiệu quả trong lĩnh vực thiết kế sáng<br /> tạo đa phương tiện<br /> - Tham gia triển khai các ứng dụng đa phương tiện<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> IT<br /> T<br /> P<br /> <br /> Sản<br /> phẩm đa<br /> phương<br /> tiện<br /> <br /> • Làm thế nào để trình<br /> diễn trên các thiết bị<br /> khác nhau? (Điện<br /> thoại, máy tính, máy<br /> tính bảng, TV,…)<br /> –>Xử lý đa phương tiện<br /> • Làm thế nào để đưa<br /> các sản phẩm này từ<br /> nhà sản xuất đến<br /> người dùng?<br /> -> Truyền thông đa<br /> phương tiện<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các thông tin chung<br /> <br /> • Các môn học liên quan:<br /> <br /> IT<br /> <br /> – Tổng quan về đa phương tiện<br /> <br /> • Tài liệu tham khảo:<br /> <br /> P<br /> <br /> T<br /> <br /> – Bài giảng “Xử lý và truyền thông đa phương<br /> tiện”<br /> – Multimedia Communications: Applications,<br /> Networks, Protocols and Standards” Fred<br /> halsall, September 24, 2000, ISBN10: 0201398184<br /> 4<br /> <br /> Thông tin chung<br /> <br /> – Lý thuyết : 24h<br /> – Bài tập : 6h<br /> <br /> IT<br /> <br /> • Thời lượng môn học:<br /> <br /> T<br /> <br /> • Hình thức đánh giá kết quả học tập:<br /> <br /> P<br /> <br /> – Chuyên cần<br /> : 10%<br /> – Bài kiểm tra giữa kỳ<br /> : 10%<br /> – Bài tập lớn<br /> : 20%<br /> – Bài thi cuối kỳ<br /> : 60%<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2