intTypePromotion=1
ADSENSE

Dữ liệu đa phương tiện

Xem 1-20 trên 756 kết quả Dữ liệu đa phương tiện
 • Trên cơ sở đó, cấu trúc luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần nội dung gồm ba chương và được trình bày theo thứ tự sau:Chương 1. Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin....

  pdf60p sunflower_1 06-09-2012 322 95   Download

 • Bài giảng "Tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện - Phần 2: Dữ liệu ảnh" trình bày các nội dung: Khái niệm cơ bản, biểu diễn ảnh – Trích chọn đặc trưng, đánh chỉ mục (chỉ số hóa)(indexing), đối sánh ảnh - Tương tự, không gian. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf94p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 150 20   Download

 • Bài báo giới thiệu kiến trúc hệ thống đa phương tiện phục vụ công tác đào tạo, với các loại dữ liệu đa dạng cho phép thực hiện các xử lí dữ liệu đa phương tiện và nâng cao chất lượng bài giảng. Hệ thống được thực hiện trong khuôn khổ dự án liên kết đào tạo giữa các trung tâm đào tạo Châu Âu và Châu Á, CONE. Trong hệ thống, hệ quản trị dữ liệu đa phương tiện được xây dựng, thử nghiệm, phục vụ công tác đào tạo cho các nước trong khu vực, như Lào,...

  pdf9p tuanlocmuido 13-12-2012 102 20   Download

 • Bài giảng "Chương 5: Trình diễn dữ liệu đa phương tiện" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về trình diễn dữ liệu đa phương tiện, trình diễn với ràng buộc không gian, trình diễn với ràng buộc thời gian, ngôn ngữ trình diễn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 89 10   Download

 • Luận văn được chia thành ba chương với nội dung sau: Chương 1 - Lời mở đầu, chương 2 - Tổng quan về WebRTC, chương 3 - Báo hiệu, thiết lập phiên trong WebRTC, chương 4 - Ứng dụng WebRTC trong giải pháp cộng tác và chia sẻ dữ liệu đa phương tiện tại Trung tâm MVAS - TCT Viễn thông Mobifone, chương 5 - Kết luận: Kết quả đạt được và hướng phát triển tiếp theo.

  pdf74p hanh_tv26 03-04-2019 43 8   Download

 • Nội dung của luận văn gồm phần đặt vấn đề, 3 chương, kết luận và tài liệu tham khảo: Chương 1 - Tổng quan về công nghệ FPGA, chương này trình bày tổng quan về công nghệ FPGA, các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ này và các công cụ phát triển, hỗ trợ lập trình trên FPGA. Chương 2 - Một số kỹ thuật xử lý hình ảnh, chương này trình bày các khái niệm cơ bản về hình ảnh, các loại nhiễu và giới thiệu một số phương pháp xử lý hình ảnh. Chương 3 - Ứng dụng công nghệ FPGA xử lý dữ liệu đa phương tiện dạng ảnh.

  pdf72p hanh_tv26 04-04-2019 77 8   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, dữ liệu đa phương tiện, mMIRS & MM - DBMS, một ví dụ về ứng dụng đa phương tiện, ứng dụng đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p koxih_kothogmih7 24-09-2020 25 4   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức về MIRS Issues bao gồm: Main operations, data model, a general multimedia data model, feature extraction, similarity measurement,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p koxih_kothogmih7 24-09-2020 18 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 2: Truy nhập dữ liệu đa phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Truy nhập dữ liệu đa phương tiện từ đĩa từ, truy nhập dữ liệu từ CD-ROM,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf71p koxih_kothogmih7 24-09-2020 16 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 3: Các cấu trúc dữ liệu đa chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: k-D trees, cây tứ phân dạng điểm, MX-Quadtrees, R-trees,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p koxih_kothogmih7 24-09-2020 25 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 4: Tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức về dữ liệu ảnh bao gồm: Tổng quan, biểu diễn ảnh – trích chọn đặc trưng, đánh chỉ mục (chỉ số hóa), đối sánh ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p koxih_kothogmih7 24-09-2020 13 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 4: Tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, biểu diễn văn bản, đánh chỉ mục (chỉ số hóa), tìm kiếm văn bản, phản hồi thích đáng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p koxih_kothogmih7 24-09-2020 13 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Chương 5: Trình diễn dữ liệu đa phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình diễn với ràng buộc thời gian, Trình diễn với ràng buộc không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p koxih_kothogmih7 24-09-2020 15 2   Download

 • "Bài giảng Truyền thông đa phương tiện – Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện" trình bày đặc điểm hệ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP; giới thiệu công nghệ truyền số liệu tốc độ cao; các giao thức truyền thông đa phương tiện; kỹ thuật truyền dòng dữ liệu đa phương tiện; truyền đơn hướng, đa hướng.

  pdf83p kequaidan7 01-09-2020 24 2   Download

 • Bài viết sau đây chủ yếu tập trung vào vấn đề ứng dụng giấu tin trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện, nhằm mục đích bảo vệ sản phẩm văn hóa dạng kỹ thuật số như: bảo vệ bản quyền tác giả, phát hiện xuyên tạc thông tin, chống sao chép và bảo mật thông tin trên mạng internet nói riêng cũng như khi truyền thông tin nói chung.

  pdf5p cumeo5000 06-08-2018 25 0   Download

 • (NB) Giáo trình Xử lý dữ liệu đa phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Adobe Photoshop; Các nút lệnh trên thanh công cụ; Sử dụng lớp trong Photoshop; Các cách xử lý ảnh; Text và Filter;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p cuahuynhde999 02-06-2020 18 1   Download

 • Bài Thảo Luận "Truyền Thông Đa Phương Tiện" nhằm trình bày các bội dung về: Truyền thông đa phương tiện là gì?; dữ liệu đa phương tiện; các ứng dụng của đa phương tiện; tích hợp dữ liệu đa phương tiện là gì?; nguyên tắc tích hợp dữ liệu đa phương tiện. Mời các bạn xem qua bài thảo luận để nắm bắt nội dung tài liệu chi tiết.

  ppt11p trung10989 07-09-2012 514 168   Download

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện cung cấp cho người học những kiến thức sau: Trình bày cơ sở lý thuyết và hoạt động của các công nghệ xử lý đa phương tiện; giới thiệu về truyền thông đa phương tiện và các ứng dụng cơ bản của truyền thông đa phương tiện; nghiên cứu về các kiểu dữ liệu đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, audio và video) và các ứng dụng (VoIP, Truyền hình theo yêu cầu (VoD), thư điện tử đa phương tiện, truyền hình tương tác, v.v…). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf282p luimotbuoc_4 11-11-2016 356 64   Download

 • Bài giảng "Truyền thông đa phương tiện" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống truyền thông đa phương tiện, dự liệu đa phương tiện, các kỹ thuật nén dữ liệu đa phương tiện, các kỹ thuật truyền dữ liệu thờ gian thực, các giao thức mạng trong truyền thông đa phương tiện, và các vấn đề liên quan.

  ppt9p anhvu_nhatrang 01-01-2014 237 54   Download

 • Hiểu rõ sự cần thiết của việc nén dữ liệu Multimedia.Nắm được công nghệ nén dữ liệu và phương pháp mã hóa dữ liệu được sử dụng ngày nay.Cung cấp kiến thức chung về nén ảnh, đồng thời giúp sinh viên có kiến thức chung về các chuẩn nén MPEG 

  ppt9p anhvu_nhatrang 01-01-2014 159 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1143 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Dữ liệu đa phương tiện
p_strCode=dulieudaphuongtien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2