intTypePromotion=1

Bài thuyết trình: Ứng dụng ngôn ngữ R trong phân tích dữ liệu

Chia sẻ: Codon_02 Codon_02 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
132
lượt xem
22
download

Bài thuyết trình: Ứng dụng ngôn ngữ R trong phân tích dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Ứng dụng ngôn ngữ R trong phân tích dữ liệu tập trung hướng dẫn cài đặt và vận hành R; xử lý số liệu bằng R; phân tích thống kê mô tả bằng R; phân tích hồi quy bằng R; phân tích dãy số thời gian bằng R.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Ứng dụng ngôn ngữ R trong phân tích dữ liệu

 1. ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ    R TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Nhóm thực hiện:Phan Đình Khôi Nguyễn Hồ Anh Khoa
 2. Nội dung chính Hướng dẫn cài đặt và vận hành R Xử lý số liệu bằng R Phân tích thống kê mô tả bằng R Phân tích hồi quy bằng R Phân tích dãy số thời gian bằng R
 3. Nội dung 1. GIỚI THIỆU R  Tại sao sử dụng R  Tổng quan R  Workspace  Đọc và lưu dữ liệu trong R
 4. Tại sao R  Mã nguồn mở  Hoàn toàn miễn phí  Chạy trên nền Windows, MacOS   Nhiều phương pháp phân tích không  có trong các phần mền khác  Vẽ biểu đồ tuyệt vời
 5. Lưu ý!  Thuật ngữ/ngôn ngữ khó hiểu  Dùng câu lệnh tương tác  Nhiêu ký hiệu  Cần quen với ngôn ngữ lập trình
 6. R làm được gì?  R là công cụ phân tích thống kê   Cho  phép  thực  hiện  tất  cả  các  mô  hình phân tích  Mô phỏng   Vẽ đồ thị và biểu đồ rất đẹp  Lập trình cho phương pháp mới
 7. Tải phần mềm R  • Truy cập http://cran.r­project/ • R for Windows screen, chọn “base” • Download R  • Run, chọn OK sau đó chọn FINISH •  Biểu  tượng  R  sẽ  xuất  hiện  trên  desktop • Bắt đầu sử dụng R
 8. Làm việc với R   Object: Đối tượng      ­ tên cho mỗi đối tượng (case sensitive)           ­  gán  giá  trị  cho  đối  tượng  sử  dụng  assignment operator (tuoi=25      >Tuoi
 9. Làm việc với R   Object: Đối tượng #  tạo  object  sử  dụng  hàm  concatenation  (nối số liệu)       >x = c(1:10) # gọi các giá trị của object       >x       >x[(x>8)|(x
 10. Làm việc với R   Object: Cách đặt tên Đối tượng  # tạo object y bao gồm 10 giá trị normal           >y = rnorm(10)  # tạo myobject bao gồm 20 giá trị nornal           >myobjectmy.objectmy  object
 11. Làm việc với R 
 12. Làm việc với R   Object: Đối tượng   # tạo object y bao gồm 10 giá trị normal            >y = rnorm(10, mean=0, sd=1) Hoặc           >y=rnorm(10,0,1)          
 13. Làm việc với R
 14. Làm việc với R   Workspace: Môi trường làm việc  # tạo thư mục chứa dữ liệu      > setwd(“D:/thongke”) Note:    +  thongke  phải  được  tạo  trước  ở  D:            + R làm việc với / (không phải \)  # xem thư mục làm việc      > getwd()
 15. Làm việc với R   Workspace: Môi trường làm việc  # chuyển thư mục làm việc       >setwd(“C:/mydocument”)  # lưu trữ lệnh         >savehistory(file=“myfile”)  # mở lệnh đã lưu trữ         >loadhistory(file=“myfile”)   
 16. Làm việc với R   Packages: Gói công cụ      ­ R cấu trúc theo packages      ­ Mỗi phương pháp phân tích được thiết  kế trong một package      ­ Tải package về để sử dụng trong R      ­ Để xem các packages sẳn có         > library()       
 17. Làm việc với R 
 18. Làm việc với R   Packages: Gói công cụ   # cài đặt package mới         >install.packages(c(“moments”) > library()    # cài đặt nhiều packages >install.packages(c(“car”,“ggplot2”))      
 19. Làm việc với R 
 20. Đọc và lưu dữ liệu trong R    Ghi  xuất  các  dữ  liệu  dưới  dạng  file.rda  # tạo hai vector cột x, y     >x=c(1,3,1,3,5)     >y=c(2,5,6,7,8)  # sử dụng data.frame để nhập hai vector  x, y vào object tên là mydat      >mydat=data.frame(x,y)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2