Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích dữ liệu

Xem 1-20 trên 7943 kết quả Phân tích dữ liệu
 • Bài viết Điều khiển phi mô hình hướng dữ liệu MFC-iPID cho một lớp hệ cơ điện phân tích và tổng hợp một luật điều khiển thông minh dựa trên kỹ thuật điều khiển phi mô hình hướng dữ liệu, ứng dụng cho một lớp hệ cơ điện servo.

  pdf8p vidumbledore 19-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết Một thuật toán bắt bám đối tượng sử dụng đa nguồn tín hiệu ảnh trình bày kết quả nghiên cứu một thuật toán bắt bám đối tượng sử dụng đa nguồn ảnh với trọng số xác định theo điều kiện môi trường.

  pdf10p visirius 19-01-2023 3 1   Download

 • Bài viết Xu hướng tích hợp công nghệ xuyên ngành trong nghiên cứu triển khai công nghệ của Công nghiệp 4.0 với công nghệ hàm mũ trí tuệ nhân tạo tổng quan được trình bày gồm 3 phần: Phần 1 trình bày xu hướng tích hợp công nghệ đa ngành, liên ngành và xuyên ngành giới thiệu chung về tính chất tích hợp các công nghệ cao trong nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt các công nghệ của công nghiệp 4.0 trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4).

  pdf5p visirius 19-01-2023 8 1   Download

 • Bài viết Đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt khu vực tỉnh Quảng Bình sử dụng Google Earth Engine và các phân tích không gian nghiên cứu ứng dụng công nghệ Google Earth Engine để trích xuất bản đồ vùng ngập, sau đó, kết hợp sử dụng các công cụ phân tích không gian trong GIS để lập bản đồ đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt dựa tới các đối tượng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội thu thập được tại tỉnh Quảng Bình.

  pdf13p visirius 18-01-2023 6 1   Download

 • Môn học Thống kê và Phân tích Dữ liệu được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng làm việc với dữ liệu, bao gồm nhận diện các đặc tính, xu hướng của dữ liệu, thực hiện ước tính các trị số thống kê, kiểm định giả thuyết, ý nghĩa của mô hình kinh tế và mối quan hệ giữa các yếu tố, phân tích phê phán đối với các báo cáo phân tích định lượng và việc ra quyết định dựa trên các mô hình định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Thống kê ứng dụng được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thống kê và các ứng dụng trong kinh tế; Dữ liệu; Nguồn dữ liệu; Thống kê mô tả; Thống kê suy luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Xác suất được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thí nghiệm, qui tắc đếm và xác định xác suất; Biến cố và xác suất của biến cố; Một số mối quan hệ căn bản của xác suất; Xác suất có điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Phân phối xác suất rời rạc được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các biến ngẫu nhiên; Các phân phối xác suất rời rạc; Giá trị kỳ vọng và phương sai của biến rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p trangxanh0906 12-01-2023 6 2   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Phân phối xác suất liên tục, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu; Phân phối xác suất đều; Phân phối xác suất chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Lấy mẫu và phân phối mẫu, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu vấn đề lấy mẫu; Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản; Giới thiệu phân phối mẫu; Phân phối mẫu của trung bình mẫu; Các phương pháp lấy mẫu khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Kiểm định giả thuyết thống kê, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phát triển giả thuyết không và giả thuyết khác; Các sai lầm loại I và loại II; Kiểm định một-phía về trung bình của tổng thể; Kiểm định hai-phía về trung bình của tổng thể; Kiểm định về trung bình của tổng thể: không biết; Kiểm định về sự khác biệt giữa 2 trung bình của tổng thể; Kiểm định giả thuyết về sự khác biệt cặp giữa 2 trung bình của tổng thể.

  pdf27p trangxanh0906 12-01-2023 4 2   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Cơ sở của lý thuyết ra quyết định, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các bước trong ra quyết định; các môi trường ra quyết định; ra quyết định trong điều kiện rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p trangxanh0906 12-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Cây quyết định và lý thuyết độ hữu ích được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu cây quyết định; giới thiệu độ hữu ích; ra quyết định đa yếu tố. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p trangxanh0906 12-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Hồi qui tuyến tính đơn biến, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mô hồi qui tuyến tính đơn; Phương pháp bình phương tối thiểu; Hệ số xác định; Các giả định của mô hình; Kiểm định mức ý nghĩa; Sử dụng mô hình hồi qui ước lượng để ước lượng và dự đoán; Lời giải trên máy tính; Phân tích phần dư: Hiệu lực của các giả định của mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Hồi qui tuyến tính đa biến, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mô hồi qui tuyến tính đa biến; Phương pháp bình phương tối thiểu; Hệ số xác định của hồi qui đa biến; Các giả định của mô hình; Kiểm định mức ý nghĩa; Sử dụng mô hình hồi qui ước lượng để ước lượng và dự đoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p trangxanh0906 12-01-2023 9 2   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Biến phụ thuộc định tính, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các tình huống ứng dụng; Mô hình hàm xác suất tuyến tính; Mô hình hàm phân phối tích lũy; Ứng dụng trên Eviews. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Sử dụng mô hình arima trong dữ báo chuỗi thời gian, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu xây dựng mô hình arima; tự hồi quy kết hợp trung bình trượt; ứng dụng dự báo giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Dự báo, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: dự báo theo mô hình nhân quả; dự báo theo mô hình chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 Giới thiệu và đánh giá giải thuật, cung cấp cho người học những kiến thức như: một số nhóm giải thuật cơ bản; các vấn đề phân tích giải thuật; cấu trúc ngôn ngữ máy tính; giới thiệu phân tích giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p trangxanh0906 12-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết Giải pháp xử lý dữ liệu tích hợp phục vụ xây dựng mô hình mặt biển phân tích hiện trạng cơ sở toán học của các nguồn dữ liệu khác nhau (dữ liệu toàn cầu và dữ liệu quốc gia) được thu thập phục vụ xây dựng một số mô hình mặt biển.

  pdf8p vidumbledore 06-01-2023 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích dữ liệu
p_strCode=phantichdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2