intTypePromotion=1

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào năm 2019

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
28
lượt xem
0
download

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào năm 2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 03/THKH mới nhất năm 2019 ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Để tham khảo thêm nhiều mẫu bảng Báo cáo Tài chính hay khác, mời các bạn xem tại Bộ tài liệu Báo cáo Tài chính và Báo cáo Thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào năm 2019

  1. PHỤ LỤC 3 Mẫu số: 01 ­2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số  60 /2007/TT­BTC ngày 14/6/2007   của Bộ Tài chính và công văn   3267/TCT­CS ngày 14//8/20007   của Tổng cục thuế) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng..... năm 200.... Người nộp thuế:..........................................................................................         Mã số thuế: .................................................................................................   Đơn vị tiền: đồng Việt Nam    Hoá đơn, chứng  Doanh  từ, biên lai nộp  Tên  Mã  Mặt  số Thu Thuế  Ghi  STT thuế ngườ số hàng mua  ế  GTGT chú Ký  Số  Ngày,  i bán thuế  chưa  suất hiệu  hoá  tháng,  ngườ có  hoá  đơn năm  i bán thuế đơn phát  hành  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD  chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế  GTGT: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư: Tổng Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào:                      ....................... Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào:      ........................ ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                    Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2