intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh

Chia sẻ: Nguyễn Gia Bảo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:101

301
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh tập trung tìm hiểu về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác “Kế toán vốn bằng tiền” tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh

 1. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT XD & TM : Xây dựng và thương mại HĐKT : Hợp dồng kinh tế TGNH : Tiền gửi ngân hàng SXKD : Sản xuất kinh doanh NHNNVN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam BCTC : Báo cáo tài chính DN : Doanh Nghiệp SV: Nguyễn Trọng Hiền 1 Lớp:KX11.2
 2. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC  BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT                                                                                ............................................................................      1  LỜI NÓI ĐẦU                                                                                                      ..................................................................................................      4  CHƯƠNG 1:                                                                                                         .....................................................................................................      7 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY   DỰNG AN KHÁNH                                                                                             ........................................................................................      7  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:                                         ....................................     7  1.1.3. Đặc điểm về vốn kinhh doanh và tình hình lao động                               ...........................     9 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty CP thương mại và đầu tư   xây dựng An Khánh                                                                                            .......................................................................................       11  1.2.1. Phòng tổ chức hành chính                                                                        ....................................................................       12  1.2.5. Phòng Kinh doanh và Phòng Quản lý dự án                                            ......................................       14  1.2.6. Đội lắp ráp                                                                                                ............................................................................................       15  1.2.7. Các đội xây lắp và đội điện nước                                                           .......................................................      15 1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty CP thương mại và đầu tư xây   dựng An Khánh                                                                                                   ..............................................................................................       16 1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP thương mại và đầu tư xây   dựng An Khánh                                                                                                   ..............................................................................................       16  * Chức năng, nhiệm vụ của kế toán như sau:                                                   ...............................................       17  1.3.1.1. Kế toán trưởng:                                                                                     .................................................................................       17  1.3.1.2. Kế toán chuyên quản:                                                                            ........................................................................      18  1.3.1.3.Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ:                                                             .........................................................      18  1.2.1.4.Kế toán tiền mặt:                                                                                   ...............................................................................       19  1.3.1.5. Kế toán tiền gửi ngân hàng                                                                   ...............................................................      19  1.3.1.6. Thủ quỹ                                                                                                  ..............................................................................................       19  1.3.2. Hình thức sổ kế toán của doanh nghiệp                                                  ..............................................       20  CHƯƠNG 2                                                                                                        ....................................................................................................       22 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH   TOÁN TẠI                                                                                                          .....................................................................................................       22  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN KHÁNH   22      2.1. Kế toán vốn bằng tiền                                                                                ............................................................................       23  2.1.1.Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền                                                       ...................................................      23  2.1.1.2.  Kế toán vốn bằng tiền                                                                         .....................................................................       23 SV: Nguyễn Trọng Hiền 2 Lớp:KX11.2
 3. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp  2.1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng                                                                   ..............................................................       41  NGÂN HÀNG BÊN BÁN                                                                                  ..............................................................................      45  Kế toán                                                                                                                ............................................................................................................      45  NGÂN HÀNG BÊN BÁN THANH TOÁN                                                       ...................................................       45 2.1.1.3 Công tác kế toán tạm ứng tại công ty  CP thương mại và đầu tư xây   dựng An Khánh                                                                                                   ..............................................................................................       53 2.1.1.4. Công tác kế toán theo dõi thanh toán với người mua tại công ty CP   thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh                                                      .................................................       61 2.1.1.6. Công tác kế toán tiền vay tại công ty  CP thương mại và đầu tư xây   dựng An Khánh                                                                                                   ..............................................................................................       75  CHƯƠNG 3                                                                                                        ....................................................................................................       80  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN                                     .................................       80 CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG   MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN KHÁNH                                                 ............................................       80 3.1. Đánh giá thực trạng về công tác kế toán vốn bằng tiền của Công ty CP   thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh                                                      .................................................       80  3.1.1. Ưu điểm.                                                                                                   ...............................................................................................       80 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và  các khoản thanh toán tại Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An   Khánh                                                                                                                  .............................................................................................................       83  KẾT LUẬN                                                                                                         .....................................................................................................      85  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                            ........................................................       87 SV: Nguyễn Trọng Hiền 3 Lớp:KX11.2
 4. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU 1­ Sự cần thiết của chuyên đề Của cải xã hội hiện nay được tạo ra chủ  yếu từ  hoạt động sản xuất  kinh doanh, chỉ  có sản xuất kinh doanh tốt thì mới tạo ra được một tiềm  lực kinh tế  mạnh. Nền kinh tế  Việt Nam phát triển ngày càng nhanh, đạt  được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó không thể  không kể  tới những  đóng góp to lớn của tầng lớp các Doanh nhân, những người làm chủ  nền  sản xuất.Cho dù trong sản xuất Nông nghiệp hay Công nghiệp thì yếu tố  vốn luôn là yếu tố  đầu tiên quan trọng tác động cơ  bản tới sự  thành công   của một Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Để  đánh giá hiệu quả  sử  dụng vốn người ta có rất nhiều phương  pháp,  không phải bất cứ một doanh nghiệp nào có nhiều vốn cũng đều tạo  ra lợi nhuận cao, điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố : chi phí,  lãi  vay, các chính sách quản trị đồng vốn……đặc biệt là quá trình luân chuyển   vốn, quá trình này càng nhanh chứng tỏ khả năng sinh lời càng lớn. Nền kinh tế  thế  giới ngày càng phát triển nhanh theo hướng hiện đại  hóa với tốc độ  tăng trưởng mạnh như vũ bão .Vì vậy nền kinh tế  nước ta   phải đổi mới không ngừng, gia tăng mức sinh lời của đồng vốn để  thích  ứng kịp thời với tốc độ  đó.Từ  đó hòa nhập với nền kinh tế  thế  giới làm  giàu cho xã hội, cho đất nước.Nhưng như  thế  không có nghĩa là những  doanh nghiệp trong nước phải áp dụng tất cả các phương thức kinh doanh   của thế  giới vào nền sản xuất của mình, mà phải biết hòa nhập có chọn   lọc, biết lấy điểm mạnh của phương thức hay vận dụng vào thực tiễn của  đất nước. Làm được điều đó không phải dễ  và để  thành công trong quá  trình kinh doanh thì hạch toán kế  toán là một công cụ  quản lý kinh tế  tài  chính không thể thiếu. Nó có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành  SV: Nguyễn Trọng Hiền 4 Lớp:KX11.2
 5. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp và kiểm soát hoạt động kinh tế, đưa ra thông tin hữu ích không chỉ với nhà  nước nói chung mà còn đối với các doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy trong mỗi doanh nghiệp để  đánh giá và kiểm soát hoạt động  của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, doanh nghiệp cần có hệ  thống kế  toán chặt chẽ  và phù hợp. Trong đó, kế  toán vốn bằng tiền là  hoạt động hết sức quan trọng và cần thiết. Vì “vốn bằng tiền là một loại   tài sản linh hoạt có thể  biến đổi thành một loại tài sản khác một cách   nhanh nhất .Nó là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển   của công ty vì vốn chính là mạch máu nuôi sống công ty, là sợi chỉ  đỏ  xuyên xuốt quá trình kinh doanh .Điều đó đòi hỏi công ty phải làm tốt công  tác quản lý vốn bằng tiền đúng nguyên tắc, rõ ràng và chính xác, phải có sự  điều tiết một cách hợp lý nếu không sẽ dẫn tới sự phá sản là tất yếu. Xuất phát từ tầm quan trọng và nhận thức được sự cần thiết của vốn  bằng tiền trong các doanh nghiệp cùng với sự  hướng dẫn tận tình của cô   giáo hướng dẫn:  T.S  Dương Thị  Vân Anh  đã thúc đẩy em đi sâu vào  nghiên cứu đề  tài “Kế  toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại   công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh”.  Vì thời gian thực tập có hạn nên chuyên đề  báo cáo thực tập của em  không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nên em kính mong được sự giúp đỡ  của thầy cô giáo bộ môn cùng các cô chú trong phòng tài chính kế toán của   công ty để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn. 2­Mục đích nghiên cứu của chuyên đề          Tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công   tác “Kế toán vốn bằng tiền” tại công ty cp thương mại và đầu tư xây dựng  An Khánh   3­Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề SV: Nguyễn Trọng Hiền 5 Lớp:KX11.2
 6. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp ­ Thời gian:10/06/2013­26/07/2013  ­ Không gian:  Do thời  gian và kiến thức  của em còn hạn chế  nên   chuyên đề  chỉ  nghiên cứu về  mặt cơ sở  lý luận và thực tiễn việc tổ  chức   công tác hạch toán kế  toán vốn bằng tiền tại công ty CP thương mại và   đầu tư  xây dựng An Khánh mà không nghiên cứu được các phần hành kế  toán khác.  4­Phương pháp nghiên cứu Dựa trên những luận điểm của chủ  nghĩa duy vật biện chứng kết  hợp phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp thống kê toán học, nghiên  cứu tài liệu, phương pháp tổng hợp nhằm xem xét, đánh giá, tổng hợp về  thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp để  từ  đó rút ra những  ưu, nhược  điểm và có những đề  xuất để  hoàn thiện tổ  chức công tác “kế  toán vốn  bằng tiền và các khoản thanh toán” tại công ty CP thương mại và đầu tư  xây dựng An Khánh  . 5 ­ Kết cấu của báo cáo      ­ Lời nói đầu      ­ Chương 1: Tổng quan về Công ty CP thương mại và đầu tư  xây dựng An Khánh . ­ Chương 2: Thực trạng kế  toán vốn bằng tiền và các khoản  thanhh toán tại Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh  . ­  Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện công  tác kế  toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP  thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh . ­Kết luận SV: Nguyễn Trọng Hiền 6 Lớp:KX11.2
 7. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY  DỰNG AN KHÁNH  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP thương mại và  đầu tư xây dựng An Khánh : 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty CP thương mại và  đầu tư  xây dựng An Khánh      là một  Doanh nghiệp   chuyên xây dựng và đầu tư  các công trình: Xây dựng các  công trình dân dụng và công nghiệp, lập và quản lý các dự  án đầu tư  phát  triển đô thị, khu công nghiệp,kinh doanh nhà, trang trí nội thất…   Tên giao dịch: Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh  Địa chỉ: Thôn Lại  Ốc – xã Long Hưng – huyện Văn Giang – tỉnh   Hưng Yên. VPGD: Số 47 – BT5 – Khu Đô Thị Mới Cầu Bươu – Thanh Trì – Hà   Nội Điện thoại thường trực: 04.36813937 Fax: 04.36813074 SV: Nguyễn Trọng Hiền 7 Lớp:KX11.2
 8. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp MST: 0504000076 C«ng ty CP thương mại và đầu tư  xây dựng An Khánh là Doanh nghiệp  xây dựng dân dụng được thành lập năm 2002, có nhiệm vụ  đầu tư  và thi   công các công trình dân dụng và công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng trên   địa bàn tỉnh, triển khai thiết kế và thii công các dự án, các khu biệt thự, chế  tạo và lắp ráp các thiết bị điện tử, sửa chữa và bảo dưỡng. - Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nước ta chuyển sang cơ  chế  thị  trường do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự  cạnh tranh gay  gắt. Để bắt kịp với xu thế thời đại, doanh nghiệp đã có sự  chuyểnđổi phù  hợp với cơ chế mới cả về tổ chức quản lý cũng như  tổ  chức thi công xây  dựng. Với  ưu thế  chung của ngành và đặc thù riêng của doanh nghiệp là  xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, chế tạo các thiết bị điện  tử nên doanh nghiệp đã bằng mọi khả năng sẵn có cùng với sự học hỏi các   đơn vị bạn trong và ngoài Công ty đầu tư phát triển nhà vµ ®« thÞ vµ c¸c ban ngµnh trong Bé x©y dùng. Do ®ã, doanh nghiªp lu«n ®øng v÷ng vµ ®i lªn mét c¸ch thµnh ®¹t. 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty: Là một doanh nghiệp xây dựng trong ngành xây dựng cơ  bản, chức   năng chủ  yếu của doanh nghiệp là các công trình công nghiệp dân dụng,  góp phần phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, doanh nghiệp còn mở  thêm một số lĩnh vực kinh doanh  như : + Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, khu   công nghiệp, đầu tư  kinh doanh và phát triển nhà, công trình kỹ  thuật , hạ  tầng kỹ thuật, khu công nghiệp.  + Trang trí nội thất, ngoại thất các công trình xây dựng. SV: Nguyễn Trọng Hiền 8 Lớp:KX11.2
 9. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng, xuất nhập   khẩu vật tư thiết bị công nghệ xây dựng. Chủ  trương phát triển kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa kết   hợp với đa dạng hóa đã tạo cho doanh nghiệp nhiều cơ hội kinh doanh, hứa   hẹn khả năng sinh lợi cao, tạo điều kiện khai thác hết nội lực của Công ty,   thúc   đẩy   sự   phát   triển   và   khẳng   định   vị   trí   của   doanh   nghiệp   trên   thị  trường. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng cần phải quản lý, sử dụng nguồn  vốn đúng mục đích, bảo toàn và tăng trưởng vốn, đảm bảo kinh doanh lãi.  Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lập kế hoạch nâng cao cơ  sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu thị trường, chấp hành chính sách   hiện hành của Nhà nước. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân  viên để  đáo  ứng nhu cầu saen xuất kinh doanh. Thực hiện tốt chế độ  tiền  lương, an toàn và bảo về quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trêng… Trải qua chặng đường dài xây dựng và trưởng thành doanh nghiệp  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao tốc độ  tăng dần trên tất cả  các mặt. Ngoài ra công ty còn mở chi nhánh tại Quảng Ninh. 1.1.3. Đặc điểm về vốn kinhh doanh và tình hình lao động Đặc điểm về vốn của doanh nghiệp: Hình thức sở hữu vốn của công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng An   Khánh  . Từ số vốn ban đầu của chủ công ty là 4.789.000.000 đồng.  Tình hình lao động   Lao động là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Đảm bảo đủ  số  lượng và chất lượng lao động là điều kiện dẫn đến quá trình sản xuất   SV: Nguyễn Trọng Hiền 9 Lớp:KX11.2
 10. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp kinh dianh có hiệu quả  cao, là yếu tố  trực tiếp  ảnh hưởng đến kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận thức rõ điều này, trong Công ty CP thương mại và đầu tư  xây  dựng An Khánh đã không ngừng nâng cao cả  số  lượng và chất lượng lao   động, đủ  khả  năng đáp  ứng được yêu cầu kỹ  thuật của các công trình thi  công, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ các bộ luôn thể hiện và phát huy có  hiệu quả. Đặc biệt doanh nghiệp có chính sách trả  lương kịp thời đối với   người lao động từ  đó làm cho người lao động luôn gắn bó hoạt động với   lợi ích của Doanh nghiệp. Hiện tại, số lượng cán bộ  công nhân viên của doanh nghiệp là 197 người.  trong đó, trình độ chuyên môn kỹ thuật:        ­ Kỹ sư xây dựng, giao thông, thủy lợi, đô thị, điện, trắc địa      :83  người ­ Kiến trúc sư  : 08 người ­ Cử nhân trắc địa  : 30 người ­ Cao đẳng, trung cấp các ngành  : 40 người ­ Công nhân bậc cao  :19 người ­ Lao động khác : 17 người SV: Nguyễn Trọng Hiền 10 Lớp:KX11.2
 11. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngoài ra, hàng năm để đáp ứng nhu cầu sản xuất Doanh nghiệp đã tổ  chức sử dụng lao động thuê ngoài. Số lao động bình quân hàng năm là: 700  người. 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty CP thương mại và  đầu tư xây dựng An Khánh  ­ Bộ  máy quản trị  của doanh nghiệp được thực hiện theo mô hình  tham mưu trực tuyến chức năng, nghĩa là các phòng ban trong doanh nghiệp   tham mưu trực tuyến cho ban giám đốc theo từng chức năng nhiệm vụ của  mình, cùng ban giám đốc xây dựng chiến lược, đề  ra các quyết định quản   lý đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế  của doanh nghiệp. Giámđốc là  người trực tiếp quản lý,ả doanh nghiệp trước nhà nước và tổng công ty về  hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đi đôi với việc đại diện   cho quyền lợi của toàn bộ  cán bộ  công nhân viên chức trong đơn vị. Giúp   việc cho giám đốc có phó giám đốc, điều hành doanh nghiệp theo phân công  và ủy quyền của giám đốc. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ có chức  năng thamn mưu giúp việc cho ban giám đốc trong quản lý điều hành công   việc SV: Nguyễn Trọng Hiền 11 Lớp:KX11.2
 12. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ tổ chức Ban giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng  Phòng  Phòng  Phòng  Phòng  Phòng QL Chi nhánh  TCHC TCKT KTKH KTTC KD  & PTDA Quảng Ninh Đội XL Đội XL      …… Đội  XL  Đội lắp   Đội bảo     Đội điện   Số 1 Số 2 ráp    dưỡng nước   Số 9 Các phòng ban bao gồm: 1.2.1. Phòng tổ chức hành chính Là bộ phận tham mưu cho giám đốc nắm vững cơ cấu lao động trong   doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ  số  lượng lao động theo qui định của Bộ  luật lao động, ngoài ra phòng Tổ chức hành chính bảo về còn có nhiệm vụ: + Xây dựng kế  hoach đảm bảo nguồn nhân lực, xác định nhu cầu về  nhân lực, tổ  chức thực hiện thỏa  ước lao  động tập thể  nhằm bảo đảm  quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. + Kết hợp các phòng ban chức năng giải quyết các vấn đề  lao động  như: chế  độ  tiền lương, chế  độ  an toàn lao động, việc đào tạo nâng cao  chất lượng lao động. SV: Nguyễn Trọng Hiền 12 Lớp:KX11.2
 13. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Bảo vệ của doanh nghiệp có nhiệm vụ tiếp khách đến, liên hệ công  tác, quản lý nhà, trụ sở làm việc, trang thiết bị văn phòng. 1.2.2. Phòng tài chính – Kế toán: Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về quản lý và chỉ đạo công tác tài  chính kế toán thống kê theo chế độ hiện hành của Nhà nước. Về lĩnh vực tài chính:  Phòng tài chính – Kế toán có nhiệm vụ: + Tham mưu giúp giám đốc thực hiện quyền quản lý, sử  dụng vốn,  đất đai và các tài nguyên khác do Nhà nước giao; giúp Giám đốc bảo đảm   điều tiết vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. + Tìm kiếm vậ n dụng và phát huy mọi nguồn vốn, kiểm soát việc sử  dụng vốn và các quỹ  của doanh nghiệp để  phục vụ  cho hoạt động sản   xuất kinh doanh. + Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp, đưa ra  những điểm mạnh yếu trong hoạt động tài chính thông qua việc so sánh kết  quả với ký trước hoặc với các Doanh  nghiệp có cùng điều kiện khác. + Hoach định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp, đánh giá các hoạt  động để lựa chọn phương án tối ưu về mặt tài chính. Về lĩnh vực kế toán: Phòng tài chính – Kế toán có nhiệm vụ sau: + Tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê theo đúng qui định của   Nhà nước, ghi chép chứng từ đầy đủ, cập nhật sổ  sách kế  toán, phản ánh   các hoạt động của Doanh nghiệp một cách trung thực, chính xác, khách   quan. + Kết hợp với Giám đốc lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo   qui định hiện hành vào cuối năm tài chính, định kỳ  phải báo cáo với Giám   đốc tình hình tài chính của Doanh nghiệp. SV: Nguyễn Trọng Hiền 13 Lớp:KX11.2
 14. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Kết hợp với các phòng ban trong doanh nghiệp nhằm nắm vững tiến   độ  thi công các công trình, theo dõi khấu hao máy móc trang thiết bị  thi   công, lập kế hoạch nộp Bảo hiểm xã hội cho người lao động theo qui định  của Nhà nước. 1.2.3. Phòng Kinh tế ­ Kế hoạch: Là bộ phận tham mưu cho mọi hoạt động của Doanh nghiệp, có trách  nhiệm giúp Giám đốc lập kế  hoạch sử  dụng vốn, xây dựng tổng hợp kế  hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư  của Doanh nghiệp, định kỳ  kiểm tra  việc thực hiện kế  hoạch sản xuất kinh doanh đã giao. Phòng kế  hoach có  nhiệm vụ tìm hiếu nắm bắt yêu cầu của khách hàng, phối hợp với phòng kinh  doanh lựa chọn hình thức và biện pháp kinh doanh cho phù hợp. Tiếp đến  phòng kế hoạch cần phải dự thảo các hợp đồng kinh tế  trình lên Giám đốc  Doanh nghiệp ký, làm các báo cáo thống kê theo qui định đối với Doanh   nghiệp Nhà nước. 1.2.4. Phòng kỹ thuật thi công: Là bộ  phận thi công cho mọi hoạt động của Doanh nghiệp, quản lý  quỹ đất toàn Doanh nghiệp, lập phương án sử dụng, khai thác đất hợp lý và  có hiệu quả. Ngoài ra, phòng kế  hoách phải tiếp nhận kiểm tra các hồ  sơ  thiết kế, các dự  án được duyệt để  phục vụ  cho việc chỉ  đạo xây lắp từ  khâu chuẩn bị thi công đến việc thanh quyết toán công trình. 1.2.5. Phòng Kinh doanh và Phòng Quản lý dự án   Tham mưu cho Giám đốc thực hiện các hoạt động kinh doanh, tìm  kiếm công việc nhằm mục đích sinh lời cho Doanh nghiệp, bên cạnh đó  phòng khai thác dự án và kinh doanh còn có nhiệm vụ: SV: Nguyễn Trọng Hiền 14 Lớp:KX11.2
 15. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Tham mưu giúp Giám đốc quan hệ với đơn vị bạ hình thành các hợp đồng  liên doanh; nắm bắt được thông tin về các dự án đầu tư, báo cáo Giám đốc   để có kế hoạch dự thầu. + Nắm bắt được tình hình biến động của thị  trường xây dựng trong từng  thời kỳ, đồng thời đưa ra những chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài   hạn. + Chuẩn bị  tài liệu dự  kiến, giới thiệu, quảng cáo về  Công ty với khách  hàng, thường xuyên nâng cao uy tín hình ảnh của Doanh nghiệp. + Giới thiệu năng lực và thông tin cần thiết về doanh nghiệp để  tham gia  dự thầu. 1.2.6. Đội lắp ráp Có đủ  bộ  máy quản lý gồm: Đôi trưởng, đội phó, các kỹ  sư  và công   nhân viên thực hiện công việc lắp ráp các thiết bị điện tử, đồ dân dụng. Đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, có các thiết bị bảo hộ lao động. 1.2.7. Các đội xây lắp và đội điện nước Có đủ  bộ  máy quản lý gồm: Đội trưởng, đội phó, kỹ  thuật viên, kinh   tế viên, kế toán, an toàn viên, giám sát thi công và bảo vệ công trường. Đội  trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi mặt của đội bao gồm: + Tổ  chức quản lý điều hành cán bộ  công nhân viên trong đội thực  hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. + Đảm bảo đời sống quyền lợi cho người lao động. + Thực hiện đầy đủ  các qui định về  hoạt động công trình, hoạt động  tài chính, hợp đồng lao động được Giám đốc ủy quyền. + Đảm bảo tiến độ chất lượng xây lắp, an toàn và vệ sinh lao động. SV: Nguyễn Trọng Hiền 15 Lớp:KX11.2
 16. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp +Chịu   sự   chỉ   đạo  chuyên   môn  của   các   phòng  ban   chức   năng  trong  Doanh nghiệp, đặc biệt là công tác bảo hộ lao động. 1.3. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty CP thương mại và đầu tư xây  dựng An Khánh  1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP thương mại và đầu tư  xây dựng An Khánh  Hiện nay bộ máy kế  toán của công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng   An Khánh được tổ chức tại phòng Tài chính – Kế toán, chịu sự chỉ đạo trực   tiếp của Giám đốc doanh nghiệp. Trên cơ sở chế độ  hiện hành về tổ chức  công tác kế  toán, phù hợp với tình hình thực tế  của doanh nghiệp về  tổ  chức sản xuất kinh doanh. Đặc điểm nổi bật về  tổ  chức hoạt động kinh  doanh ở doanh nghiệp là địa bàn không tập trung, tuy nhiên để đảm bảo sự  tập trung thống nhất, hiệu quả  công việc cũng như  sự  điều hành của Kế  toán trưởng mà Doanh nghiệp áp dụng hình thức tổ  chức bộ  máy kế  toán  tập trung. Theo hình thức này ở các đội không tổ chức kế toán riêng mà chỉ  bố  trí các nhân viên kế  toán làm nhiệm vưở Kế toán tr ụ  hng ướng dẫn kiểm tra hạch toán  ban đầu hoặc làm một số  phần việc kế  toán ở  Đội theo sự  phân công của  Kế toán trưởng Doanh nghiệp, định kỳ chuyển chứng từ ban đầu, các bảng  Phó phòng kế  kê, báo cáo và tài liệu liên quan về phòng kế toán doanh nghiệp để kiểm tra   toán và ghi sổ kế toán. Sơ đồ bộ máy kế toán của doanh nghiệp Kế toán tổng  Kế toán TM  Kế toán tiền  Thủ quỹ hợp và thanh toán gửi ngân hàng SV: Nguyễn Trọng Hiền Kế16  toán các đội Lớp:KX11.2
 17. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Chức năng, nhiệm vụ của kế toán như sau: 1.3.1.1. Kế toán trưởng: ­ Có nhiệm vụ tổ chức sắp xếp điều hành hoạt động của bộ máy kế toán   trong Doanh nghiệp ( gồm có phòng Tài chính – Kế  toán khối cơ quan và hệ  thống các đội sản xuất ). ­ Hướng dẫn các đội sản xuất mở sổ kế toán, ghi chép hạch toán công trình  theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp. ­ Kết hợp các phòng ban lập báo cáo kế hoạch về tài chính, kế hoạch sản   xuất, kế hoạch giá thành và kế hoạch tín dụng. ­ Theo dõi tiến độ thi công và quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế để  cấp phát và thu hồi vốn kịp thời. ­ Chịu trách nhiệm chính trong việc lập báo cáo tài chính theo chế độ hiện   hành. ­ Phân công, đôn đốc công tác thu hồi vốn đầu tư, các khoản công nợ phải   thu. SV: Nguyễn Trọng Hiền 17 Lớp:KX11.2
 18. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.3.1.2. Kế toán chuyên quản: ­ Theo dõi sản lượng, tiến độ  thi công và quá trình thực hiện các  HĐKT làm cơ sở để đôn đốc công tác thanh quyết toán kịp thời thu nợ, chịu  trách nhiệm chính là thu hồi vốn sản xuất. ­ Ứng vốn của chủ đầu tư khi công trình bắt đầu thi công. ­ Thu hồi vốn của chủ đầu tư  khi công trình thi công đã hoàn thành   bàn giao theo giai đoạn quy  ước. Theo dõi cấp phát, cho sản xuất đối với   các đội sản xuất phù hợp với nhiệm vụ  từng đội và từng công trình trong   các thời kỳ khác nhau, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn trên cơ  sở tiết kiệm mà hiệu quả. ­ Theo dõi, đôn đốc các đội thi công lập quyết toán nghiệm thu bàn  giao, các công trình đã hết thời gian bảo hành theo quy đinh của Nhà nước. ­ Tham gia các công tác khác theo sự  phân công cụ  thể  của Kế toán  trưởng. 1.3.1.3.Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ: ­ Tập hợp chứng từ kế toán phát sinh, lên nhật ký chung.        ­ Theo dõi các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước.        ­ Lập báo cáo quản trị hàng tháng.        ­ Lập các báo biểu liên quan theo yêu cầu quản lý của Tổng công ty và  Giám đốc Doanh nghiệp.        ­ Lập báo cáo tài chính.         ­ Tham gia các công tác khác theo sự  phân công cụ  thể  của Kế  toán  trưởng. SV: Nguyễn Trọng Hiền 18 Lớp:KX11.2
 19. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2.1.4.Kế toán tiền mặt:        ­ Viết phiếu thu chi tại doanh nghiệp. ­ Theo dõi tiền mặt, tiếp nhận và kiểm tra thanh toán các chứng từ có  liên quan tới hoạt động thu, chi tiền mặt tại Doanh nghiệp. ­ Theo dõi, thanh toán các khoản tiền lương, tiền thưởng… ­ Theo dõi cấp phát văn phòng phẩm, khối văn phòng doanh nghiệp,  tiền điện, tiền nước,… khu cơ quan. ­ Thu nhận chứng từ có liên quan đến việc thanh quyết toán các công  trình. ­ Kiểm tra, đối chiếu Sổ cái, Sổ chi tiết các hoạt động có liên quan tới   đầu tư vốn với các đội sản xuất được theo dõi. ­ Tham gia các công tác khác theo sự  phân công cụ  thể  của Kế  toán  trưởng. 1.3.1.5. Kế toán tiền gửi ngân hàng ­ Theo dõi các khoản tiền gửi, tiền vay, tiền ký quĩ bảo lãnh tại ngân hàng. + Theo dõi tài sản cố  định, lập và phân bổ  khấu hao tài sản cố  định theo  tháng, theo quý. + Kê thuế đầu vào theo nhật ký chung từng tháng, quý. + Tham gia công tác thu hồi vốn theo sự  phân công nhiệm vụ  cụ  thể  của   Kế toán trưởng. 1.3.1.6. Thủ quỹ  ­ Trực tiếp thu chi tiền mặt tại quĩ. ­ Kế toán các khoản phải thu của người lao động trong Doanh nghiệp như:  Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, các khoản phải thu khác như  tiền điện,  SV: Nguyễn Trọng Hiền 19 Lớp:KX11.2
 20. Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tốt nghiệp tiền nước,… quyết toán Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế với các cơ quan   bảo hiểm. ­ Theo dõi cấp phát văn phòng phẩm. 1.3.2. Hình thức sổ kế toán của doanh nghiệp Xuất phát từ  đặc điểm sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp là khối  lượng nghiệp vụ  phát sinh nhiều nên doanh nên doanh nghiệp đã áp dụng   hình thức sổ kế toán “ Nhật ký chung”. Chứng từ Sổ nhật ký  Sổ nhật  Sổ chi tiết  chuyên dùng ký chung TK 334 Sơ đồ trình tự ghi sổ hình thức nhật ký chung Bảng tổng  Sổ cái  hợp chi tiết Bảng cân đối  tài khoản SV: Nguyễn Trọng Hiền 20 Lớp:KX11.2 Báo cáo  kế toán
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2