BAO THANH TOÁN TRONG NƯỚC

Chia sẻ: Nguyễn Huỳnh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
466
lượt xem
230
download

BAO THANH TOÁN TRONG NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các doanh nghiệp thường xuyên bán hàng trả chậm nhưng lại cần vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BAO THANH TOÁN TRONG NƯỚC

 1. BAO THANH TOÁN  TRONG NƯỚC
 2. 1. Các khái niệm ­ Bao  thanh  toán  là  một  hình  thức  cấp tín  dụng  cho  bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát  sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên  mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán ­ Theo  Hiệp  hội  Bao  thanh  toán  quốc  tế  (FCI),  bao  thanh toán là một dịch vụ tài chính trọn gói, kết hợp việc tài  trợ vốn lưu động, phòng ngừa rủi ro tín dụng, theo dõi công  nợ và thu hồi nợ. Đó là sự thỏa thuận giữa đơn vị bao thanh  toán và người bán, trong đó đơn vị bao thanh toán sẽ mua lại  khoản  phải  thu  của  người  bán,  thường  là  không  truy  đòi,  đồng thời có trách nhiệm đảm bảo khả năng chi trả của người  mua.  Nếu  người  mua  phá  sản  hay  mất  khả  năng  chi  trả  vì  những lý do tín dụng thì đơn vị bao thanh toán sẽ thay người  mua trả tiền cho người bán. ­ Bao thanh toán trong nước  là việc bao thanh toán  dựa  trên  hợp  đồng  mua  bán,  trong  đó  bên  bán  hàng  và  bên  mua hàng đêu là người cư trú theo quy định của pháp luật về  quản lý ngoại hối
 3. 2. Đối tượng khách hàng Các  doanh  nghiệp  thường  xuyên  bán  hàng  trả  chậm  nhưng  lại  cần  vốn  lưu  động  phục  vụ  cho  hoạt  động  sản  xuất kinh doanh
 4. 3.  Lợi ích  Bao thanh toán mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp  bán hàng và mua hàng. Đối với doanh nghiệp bán hàng ­ Cải thiện dòng tiền, tăng khả năng thanh khoản ­  Tăng  doanh  số  bán  hàng  nhờ  chính  sách  bán  hàng  trả chậm ­ Giảm chi phí hành chính, quản lý công nợ ­  Có  nguồn  tài  chính  mới  mà  không  phụ  thuộc  vào  khoản vay Ngân hàng, không yêu cầu phải có tài sản  đảm bảo ­ Giảm thiểu nợ xấu, hạn chế rủi ro tín dụng
 5. 3.  Lợi ích  Đối với doanh nghiệp mua hàng ­ Có thể mua hàng theo điều khoản thanh toán sau ­  Sử  dụng  tín  dụng  người  bán  để  tài  trợ  vốn  lưu  động ­ Cơ hội đàm phán điều khoản mua hàng tốt hơn ­  Đơn  giản  hóa  thủ  tục  thanh  toán  nhờ  tập  trung  vào một đầu mối là Ngân hàng
 6. 4.Quy trình bao thanh toán trong  nước 1 6 BÊN BÁN HÀNG 8 BÊN MUA HÀNG 2 4 5 9 10 13 3 6 7 11 12 NGÂN HÀNG BAO THANH TOÁN
 7. 4.Quy trình bao thanh toán trong  nước Các bước thực hiện như sau: (1) Bên bán và bên mua tiến hành thương lượng trên hợp đồng mua bán hàng hóa. (2) Bên bán đề nghị Ngân hàng bao thanh toán tài trợ với tài sản đảm bảo chính là khoản phải  thu trong tương lai từ hợp đồng mua bán hàng hóa. (3) Ngân hàng tiến hành thẩm định khả năng thanh toán tiền hàng của bên mua. (4) Nếu xét thấy có thể thu được tiền hàng từ bên mua theo đúng hạn hợp đồng mua bán, Ngân  hàng sẽ thông báo đồng ý tài trợ cho bên bán hàng. (5) Ngân hàng và bên bán hàng thỏa thuận và ký kết hợp đồng bao thanh toán. (6) Bên bán hàng và Ngân hàng cùng gửi  thông báo về  hợp đồng bao thanh toán cho bên mua  hàng, trong đó nêu rõ việc chuyển nhượng khoản phải thu cho Ngân hàng. (7) Bên mua hàng xác nhận về việc đã nhận thông báo và cam kết thanh toán cho Ngân hàng. (8) Bên  bán giao hàng cho bên mua theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa. (9) Bên bán chuyển giao bản gốc hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ bán hàng và các chứng  từ khác liên quan đến các khoản phải thu cho đơn vị bao thanh toán. (10) Ngân hàng ứng trước một phần tiền cho bên bán theo thỏa thuận trong hợp đồng bao thanh  toán. (11) Khi đến hạn thanh toán, Ngân hàng tiến hành thu hồi nợ từ bên mua. (12) Bên mua thanh toán tiền hàng cho Ngân hàng. (13) Ngân hàng thu phần tiền ứng trước và thanh toán phần còn lại cho bên hàng.
 8. 5. Điều kiện để được bao thanh toán Khoản  phải  thu  được  Ngân  hàng  bao  thanh  toán  phải  phát  sinh  từ  các  hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa  hợp  pháp  và  trong  hợp  đồng  phải  có  điều  khoản  chuyển  nhượng  khoản  phải  thu  hoặc  không  có  điều  khoản  chuyển nhượng khoản phải thu. 
 9. 5. Điều kiện để được bao thanh toán           Ngân  hàng  không  thực  hiện  dịch  vụ  bao  thanh  toán đối với các khoản phải thu phát sinh từ: ­ Các giao dịch đang có tranh chấp ­ Các hợp đồng bán hàng dưới hình thức ký gửi ­ Các hợp đồng mua bán hàng hóa có thời hạn thanh  toán còn lại dài hơn 180 ngày ­ Đã được gán nợ hoặc cầm cố, thế chấp ­  Đã  quá  hạn  thanh  toán  trên  hợp  đồng  mua  bán  hàng hóa
 10. 6. Mức ứng trước  - Phương Đông: Tối đa 80% khoản phải thu
 11. 7. Lãi suất bao thanh toán  ­  ACB:  Lãi    bao  thanh  toán  sẽ  được  tính  trên  số  tiền ứng trước từ ngày ứng cho đến khi Ngân hàng  nhận thanh toán từ bên mua hàng. ­ Eximbank: 0.95%/tháng (chưa bao gồm VAT) và  Lãi  bao  thanh  toán  quá  hạn  bằng  1.5  lần  lãi  suất  trong hạn ghi trong hợp đồng bao thanh toán.
 12. 8. Phí bao thanh toán  ACB:     Mức phí Mức phí tối thiểu Phí bao thanh toán    0.5% 500.000 đ Phí gia hạn    0.5% 500.000 đ Eximbank: 0.2% giá trị khoản phải thu được bao thanh toán. Tối  thiểu  400.000 đ. VIB: Phí gia hạn 0.3%. Tối thiểu 500.000 đ
 13. 9. Hồ sơ bao thanh toán  ­ Giấy đề nghị bao thanh toán (Mẫu của Ngân hàng) ­ Hồ sơ pháp lý của khách hàng ­ Hồ sơ về tài chính của khách hàng: Các báo cáo tài chính và          Bảng thuyết minh. ­ Hồ sơ về khoản phải thu đề nghị bao thanh toán    (Bao gồm: Hợp đồng mua bán hàng, Hóa đơn bán hàng,     Phiếu xuất kho, Biên bản giao nhận hàng…) ­ Hồ sơ về tài sản đảm bảo (nếu có): Tài sản đảm bảo không  phải là điều kiện    bắt buộc để bên bán hàng được Ngân hàng bao thanh toán ­ Các hồ sơ khác (nếu có)
 14. 10. Phương thức bao thanh toán ­  Bao thanh toán từng lần: là phương thức bao thanh toán  mà Ngân hàng và Bên bán hàng thực hiện các thủ tục cần  thiết  và  ký  hợp  đồng  bao  thanh  toán  đối  với  từng  khoản  phải thu của Bên bán hàng. ­Bao thanh toán theo hạn mức: là phương thức bao thanh  toán  mà  Ngân  hàng  và  Bên  bán  hàng  thỏa  thuận  và  xác  định  một  hạn  mức  bao  thanh  toán  duy  trì  trong  một  khoảng thời gian nhất định. Lưu  ý:  Các  ngân  hàng  hiện  nay  đang  thực  hiện  dịch  vụ  bao thanh toán trên cơ sở có quyền truy đòi.
Đồng bộ tài khoản