Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm 2016-2017

Chia sẻ: Tran Ngoc Lệ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
62
lượt xem
18
download

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm 2016-2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua việc tham khảo một số đề thi của các vòng trong Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm 2016-2017, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề của từng vòng, rèn thêm khả năng làm bài của mình, từ đó giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi Violympic. Chúc các em thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm 2016-2017

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời: Các cặp số bằng nhau là:

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Cho phân số 13/29. Phải thêm vào cả tử số và mẫu của phân số đó với số k để được phân số mới có giá trị bằng 1/3. Khi đó k = ...

A) 5

B) -5

C) 10

D) -10

Câu 2: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết A = 50º; B = 70º. Số đo của P là:

A) 30º

B) 60º

C) 45º

D) 120º

Câu 3:

A) 5/9

B) 0

C) 1

D) 2013

Câu 4: Nếu √x = 2 thì x² bằng:

A) 4

B) 2

C) 8

D) 16

Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 70º; B = 80º. Tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại I. Số đo của góc AIB là:

A) 150º

B) 135º

C) 125º

D) 105º

Câu 6: Khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào dưới đây?

A) 7/2

B) 2

C) 5/2

D) 3/2

Câu 7:

A) {-1/20}

B) {31/20}

C) {-1/20; 35/20}

D) {-1/20; 31/20}

Câu 8: Cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 140º và AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 30º

B) 20º

C) 40º

D) 45º

Câu 9: Giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)² + (y - 1)² + (x - z)² = 0 là:

A) -8

B) 6

C) -6

D) 4

Câu 10:

A) 198

B) 891

C) 189

D) 819

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số thích hợp vào chỗ .... (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1: Một hình thang có thể có nhiều nhất ..... góc tù

Câu 2: Cho tứ giác ABCD. Có góc A = 123º, góc B = 99º, góc C = 86º. Tìm số đo góc D?
Trả lời: Số đo góc D = ... º

Câu 3: Hệ số của x² trong biểu thức A = (2x - 1)(3x² - 5x + 6) là ....

Câu 4: Giá trị của biểu thức (x + y)(x - xy + y²) tại x = 4 và y = -3 là:

Câu 5: Giá trị của x thỏa mãn (x - 2)(x² + 2x + 4) + 35 = 0 là ...

Câu 6: Cho tứ giác MNPQ có góc M bằng góc N, góc N = 135º, góc Q = 87º. Số đo góc M là ....º

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài CM là ... Cm

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 8: Giá trị của biểu thức (x - y)(x² + xy + y²) tại x = 1 và y = -2 là ...

Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x,y) để biểu thức P nhận giá trị là số nguyên  là ....

Câu 10: Giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 và y = -8 là ....

Đáp án

Bài 1: (1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)

Bài 2

Câu 1: B) -5

Câu 2: B) 60º

Câu 3: C) 1

Câu 4: D) 16

Câu 5: D) 105º

Câu 6: A) 7/2

Câu 7: D) {-1/20; 31/20}

Câu 8: B) 20º

Câu 9: C) -6

Câu 10: A) 198

Bài 3

Câu 1: 2

Câu 2: 52º

Câu 3: -13

Câu 4: 37

Câu 5: -3

Câu 6: 69

Câu 7: 2,5

Câu 8: 9

Câu 9: 4

Câu 10: 100

Đồng bộ tài khoản