intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các mẫu biểu về lương nhân viên trên Excel

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

709
lượt xem
229
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là các mẫu biểu về lương nhân viên trên Excel mà các đơn vị chưa sử dụng các phần mềm kế toán có thể áp dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mẫu biểu về lương nhân viên trên Excel

  1. BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 11/04 STT TÊN SỐ TIỀN 1 HUỲNH THỊ NGHĨA 750,000 2 NGUYỄN THANH TRỌNG -192,308 3 VŨ ANH ĐÀO 192,308 4 LAI HOÀNG PHÚ 1,200,000 5 HOÀNG MINH TRÍ 980,769 6 LÊ THANH TÚ 1,000,000 7 HUỲNH THỊ HẢI ÂU 769,231 8 TRẦN KIM TƯƠI 961,538 9 HỒ KIM THÀNH 800,000 TỔNG CỘNG 6,653,846 LÀM THEO GIỜ STT TÊN SỐ TIỀN 1 DÌ NĂM 580,000 2 NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG 280,000 3 LÊ THỊ THU GIANG 220,000 TỔNG CỘNG 1,080,000 TỔNG CỘNG LƯƠNG T11/04 7,733,846 (Trọng còn thiếu lại tháng sau: 192.308)
  2. `
  3. BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN Tháng 11/04 STT TÊN KÝ NHẬN 1 HUỲNH THỊ NGHĨA 750,000 2 NGUYỄN THANH TRỌNG -192,308 3 VŨ ANH ĐÀO 192,308 4 LAI HOÀNG PHÚ 1,200,000 5 HOÀNG MINH TRÍ 980,769 6 LÊ THANH TÚ 1,000,000 7 HUỲNH THỊ HẢI ÂU 769,231 8 TRẦN KIM TƯƠI 961,538 9 HỒ KIM THÀNH 800,000 LÀM THEO GIỜ STT TÊN SỐ TIỀN KÝ NHẬN 1 DÌ NĂM 580,000 2 NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG 280,000 3 LÊ THỊ THU GIANG 220,000
  4. BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 UYỄN THANH TRỌNG-KỸ THUẬT VŨ ANH ĐÀO-SALE NGÀY LÀM LƯƠNG CB SỐ TIỀN NGÀY LÀM LƯƠNG CB SỐ TIỀN 20 ngày 4h 1,500,000 576,923 24 ngày 8h 1,500,000 1,384,615 4 ngày 8 h 1,500,000 230,769 2 ngày 4 h 1,500,000 57,692 TC 807,692 TC 1,442,308 CÁC KHOẢN TÍNH TRỪ CÁC KHOẢN TÍNH TRỪ STT DIỄN GIẢI SỐ TIỀN STT DIỄN GIẢI SỐ TIỀN 1 ứng lương 1,000,000 1 ứng lương 500,000 2 trừ lương 750,000 TC -192,308 Còn lại 192,308 LƯU Ý LƯU Ý ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ … … Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Không được bấm bù Không được bấm bù BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 LAI HOÀNG PHÚ-KỸ THUẬT HỒ KIM THÀNH NGÀY LÀMLƯƠNG CB SỐ TIỀN NGÀY LÀM LƯƠNG CB SỐ TIỀN 26 1,200,000 1,200,000 26 800,000 800,000 TC 1,200,000 TC 800,000 LƯU Ý LƯU Ý ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ … … Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Không được bấm bù Không được bấm bù BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 HOÀNG MINH TRÍ-KỸ THUẬT HUỲNH THỊ HẢI ÂU NGÀY LÀM LƯƠNG CB SỐ TIỀN NGÀY LÀM LƯƠNG CB SỐ TIỀN 25 ngày 8h 1,000,000 961,538 24 ngày 8h 800,000 738,462
  5. 1 ngày 4h 1,000,000 19,231 2 ngày 4h 800,000 30,769 TC 980,769 TC 769,231 LƯU Ý LƯU Ý ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ … … Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Không được bấm bù Không được bấm bù BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 LÊ THANH TÚ-KỸ THUẬT TRẦN KIM TƯƠI-THỦ KHO NGÀY LÀM LƯƠNG CB SỐ TIỀN NGÀY LÀM LƯƠNG CB SỐ TIỀN 26 1,000,000 1,000,000 25 1,000,000 961,538 TC 1,000,000 TC 961,538 LƯU Ý LƯU Ý ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐI TRỄ, CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: CTY ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỦ PHẠT SAU: Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 5 đến 10 phút: phạt 5.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 11 đến 20 phút: phạt 10.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ Đi trễ từ 21 đến 30 phút: phạt 15.000đ … … Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Thẻ chấm công nếu bấm thiếu buổi nào xem như nghỉ buổi đó Không được bấm bù Không được bấm bù
  6. BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 TÍNH GIỜ NG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 DÌ NĂM LÊ THỊ THU GIANG GIỜ LÀM LƯƠNG GIỜ SỐ TIỀN GIỜ LÀM LƯƠNG GIỜ SỐ TIỀN 21 ngày 4h 5,000 420,000 11 ngày 4h 5,000 220,000 4 ngày 8h 5,000 160,000 TC 220,000 TC 580,000 BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 11/04 NGUYỄN THỊ KHÁNH TRANG GIỜ LÀM LƯƠNG GIỜ SỐ TIỀN 14 ngày 4h 5,000 280,000 TC 280,000
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2