intTypePromotion=3

Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Chia sẻ: Thanh Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
111
lượt xem
9
download

Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấu trúc cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc cơ sở dữ liệu

  1. Thông tin về môn học Thời lượng Thờ lượ Thời lượng • Số tiết lý thuyết : 45 Cấu Trúc Dữ Liệu • Số tiết thực hành : 30 (Data Structures) Điều kiện Điề kiệ Điều kiện • Nắm vững ngôn ngữ C Phan Mạnh Thường • Các khái niệm lập trình cơ bản Mục tiêu Mục Cung cấp các kiến thức cơ bản về • Các cấu trúc lưu trữ dữ liệu LOGO • Các thuật toán xử lý 11/03/2010 3/11/2010 www.lhu.edu.vn Thông tin về môn học Nội dung môn học Chương 1: Giới thiệu tổng quan Giớ thiệ tổ Tài liệu tham khảo Tài liệ liệu khả khảo 2 Chương 2: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản Cá cấ trú dữ liệ bả 1. Trần Hạnh Nhi và Dương Anh Đức, Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu, CĐ Công Nghệ Thông Tin TP. HCM, 2003. 3 Chương 3: Cấu trúc lưu trữ ngoài Cấ trú trữ ngoà 2. Chủ biên: Hoàng Kiếm, Giáo trình cấu trúc dữ liệu, ĐH KHTN, 1996. 3. Niclaus Wirth, bản dịch Algorithms+Data structures, NXB Thống Kê, 1981. 4 Chương 04: Cấu trúc dữ liệu động Cấ trú dữ liệ độ 4. Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học Kỹ Thuật, 1996. 5. Nguyễn Quốc Cường và Hoàng Đức Hải, Cấu trúc dữ liệu + Giải Thuật = 5 Chương 05: Bảng băm Bả Chương Trình, NXB Giáo Dục, 1995. 6. Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Giáo dục, 1998 5 Chương 06: Cấu trúc cây Cấ trú 7. Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu, ĐH Kỹ thuật, 1995 3/11/2010 www.lhu.edu.vn 3/11/2010 www.lhu.edu.vn
  2. Thông tin về môn học Đánh giá Đánh giá Nội dung Nội Gồm 3 cột điểm: • Điểm chuyên cần (10%): điểm danh buổi học 1 Vai trò của CTDL • Điểm kiểm tra (30%): bài tập, seminar 2 Tiêu chuẩn đánh giá • Điểm thi (60%): làm bài thi giấy 3 Một vòng bộ nhớ 4 Trừu tượng hóa dữ liệu 3/11/2010 www.lhu.edu.vn Chương 1 Giới thiệu tổng quan Chương 1 Giới thiệu tổng quan Vai trò của CTDL củ Vai trò của CTDL củ Khi giải quyết một bài toán thực tế bằng máy tính cần quan tâm đến: Một CTDL được đánh giá theo các tiêu chuẩn: Tổ chức lưu trữ dữ liệu (CTDL) Phản ánh đúng dữ liệu thực tế Phương pháp xử lý dữ liệu (Thuật toán) Phù hợp với các thao tác xử lý trên đó Tiết kiệm tài nguyên hệ thống Niclaus Wirth CTDL + Thuật toán = Chương trình 3/11/2010 www.lhu.edu.vn 3/11/2010 www.lhu.edu.vn
  3. Chương 1 Giới thiệu tổng quan Chương 1 Giới thiệu tổng quan Một vòng quanh bộ nhớ bộ nhớ Một vòng quanh bộ nhớ bộ nhớ Mọi dữ liệu trên máy tính Đơn vị lưu trữ trong bộ nhớ là Byte đều ở dạng nhị phân Bộ nhớ chính gồm nhiều byte (ô nhớ), mỗi ô Bộ nhớ là nơi lưu trữ dữ được đánh địa chỉ gọi là địa chỉ bộ nhớ (Memory liệu và các lệnh xử lý, bộ Address) nhớ gồm: RAM Cache memory Kiểu số nguyên 2 bytes (int) Persistent storage Tốc độ truy xuất: Cache>>RAM>> Persistent storage 3/11/2010 www.lhu.edu.vn 3/11/2010 www.lhu.edu.vn Chương 1 Giới thiệu tổng quan Chương 1 Giới thiệu tổng quan Trừu tượng hóa dữ liệu Trừ tượ hó dữ liệ Trừu tượng hóa dữ liệu Trừ tượ hó dữ liệ Dữ liệu trong thực tế rất đa dạng Ví du: Trừu tượng hóa dữ liệu giúp ánh xạ một nhóm Giả sử có kiểu dữ liệu mẫu tự = với byte thành một kiểu dữ liệu (Data Type) Vc = { a-z,A-Z} Kiểu dữ liệu T được xác định bởi một bộ Oc = { lấy mã ASCII của ký tự, biến đổi ký tự thường trong đó : thành ký tự hoa…} V (Values): tập các giá trị hợp lệ mà một đối tượng Giả sử có kiểu dữ liệu số nguyên = với kiểu T có thể lưu trữ Vi = { -32768..32767} O (Operations): tập các thao tác xử lý có thể thi hành Oi = { +, -, *, /, %} trên đối tượng kiểu T 3/11/2010 www.lhu.edu.vn 3/11/2010 www.lhu.edu.vn
  4. Chương 1 Giới thiệu tổng quan Chương 1 Giới thiệu tổng quan Trừu tượng hóa dữ liệu Trừ tượ hó dữ liệ Trừu tượng hóa dữ liệu Trừ tượ hó dữ liệ Các thuộc tính của 1 kiểu dữ liệu bao gồm: Thông thường, các kiểu dữ liệu cơ bản bao gồm : Tên kiểu dữ liệu Kiểu có thứ tự rời rạc: số nguyên, ký tự, logic, liệt kê, Miền giá trị miền con … Kích thước lưu trữ Kiểu không rời rạc: số thực Tập các toán tử tác động lên kiểu dữ liệu 3/11/2010 www.lhu.edu.vn 3/11/2010 www.lhu.edu.vn Chương 1 Giới thiệu tổng quan Trừu tượng hóa dữ liệu Trừ tượ hó dữ liệ Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ C Tên kiểu Kthước Miền giá trị Ghi chú Có thể dùng như số nguyên 1 byte Char 01 byte -128 đến 127 có dấu hoặc kiểu ký tự Unsign char 01 byte 0 đến 255 Số nguyên 1 byte không dấu Int 02 byte -32738 đến 32767 Số nguyên 2 byte Unsign int 02 byte 0 đến 65535 Có thể gọi tắt là unsign Long 04 byte -232 đến 231 -1 Unsign long 04 byte 0 đến 232-1 Giới hạn chỉ trị tuyệt đối.Các giá trị Float 04 byte 3.4E-38 3.4E38

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản