intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấu trúc mạng hướng dịch vụ Nền tảng của trung tâm dữ liệu kết nối mạng

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

333
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thách thức, động lực và xu hướng của Trung tâm dữ liệu • Cấu trúc mạng hướng dịch vụ (SONA) • Mạng thông tin thông minh của Cisco (IIN) • Tiến hóa cấu trúc trung tâm dữ iệu của Cisco • Kết luận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc mạng hướng dịch vụ Nền tảng của trung tâm dữ liệu kết nối mạng

 1. Cấu trúc mạng hướng dịch vụ Nền tảng của trung tâm dữ liệu kết nối mạng Dan He Quản lý giải pháp kinh doanh của Trung tâm Dữ liệu Kinh doanh, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Nhóm giải pháp kinh doanh của Cisco Châu Á – Thái Bình Dương Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 0
 2. Nội dung • Các thách thức, động lực và xu hướng của Trung tâm dữ liệu • Cấu trúc mạng hướng dịch vụ (SONA) • Mạng thông tin thông minh của Cisco (IIN) • Tiến hóa cấu trúc trung tâm dữ liệu của Cisco • Kết luận Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1
 3. Thách thức hiện tại của trung tâm dữ liệu Môi trường Dữ liệu và ứng dụng khác biệt, không đồng nhất Bảo vệ Tối ưu Phát triển Thách thức mềm dẻo Thách thức TCO Thách thức linh động • An ninh ứng dụng và dữ liệu • Chi phí duy trì cao • Công nghệ mới • Liên tục trong kinh doanh • Hiệu suất sử dụng tài • Áp dụng nhanh ứng • Toàn vẹn dữ liệu nguyên thấp dụng mới • Độ phức tạo cao • Vòng đời thông tin Trung tâm dữ liệu 2 Trung tâm dữ liệu 5 Trung tâm dữ liệu 3 Trung tâm dữ liệu 6 Trung tâm dữ liệu 4 Trung tâm dữ liệu 7 Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 2
 4. Thời điểm khác, tiêu điểm khác Phong vũ biểu thị trường 1999 2001 2002 2004+ Chu kỳ phát Suy thoái Khủng bổ Phục hồi triển kinh tế kinh tế Viruses/Hackers kinh tế Cao Tiêu điểm Trung bình Bảo vệ Nguồn: Cisco Perspective, Field, Tiêu điểm kinh doanh: Tổi ưu Customer, Partner Engagement Phát triển • Bảo vệ những gì cần có • Tối ưu kết quả trông đợi để tiếp tục Session Number • Phát triển cần cho phục hồi kinh tế Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 3
 5. Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp ngày nay: Hiện thực – Silo riêng biệt, Hiệu suất kém Dịch vụ và ứng dụng doanh nghiệp Giao tiếp Ứng dụng Hạ tầng Tính toán Hạ tầng Lưu trữ Hạ tầng Kết nối mạng Tiện ích (Nguồn, làm mát, Đi cáp, An ninh Vật lý) Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 4
 6. Tiến hóa của trung tâm gọi Mục tiêu kinh doanh Tự động thích ứng với Băng thông, An ninh, Nhu cầu hiệu năng ứng dụng và Phòng ngừa lỗi Tự động H Tài nguyên mạng ảo hóa, Đảm bảo tính linh hoạt và T Ảo hóa Cung cấp động O D Hỗ trợ dịch vụ mạng A GE/10GE tích hợp Y Các ứng dụng tích hợp Tích hợp dịch vụ Cách tiếp cận kiến trúc Chiến lược Kiến trúc Thúc đẩy kết hợp mạng Kết hợp Hạ tầng hướng lớp 2 - 3 Session Number Time Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 5
 7. Kiến trúc mạng hướng dịch vụ Session Number Presentation_ID Presentation_ID © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 6 6
 8. Di sản Dịch vụ tích hợp trong mạng Doanh nghiệp của Cisco SONA NEW Service Oriented Network Architecture AVVID Hội tụ và chức năng D/V/V hội tụ vào IP Toàn trình Cisco Giá trị toàn trình Blue Lộ trình 5 pha và Kiến trúc cho chuyển đổi từ SNA Cisco sang IP Fusion Cisco Fusion Trí tuệ trên mạng vs. Tốc độ và Cung cấp 1994 1996 1998 2000 2005 Time Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 7
 9. Kiến trúc mạng hướng dịch vụ Lớp ứng dụng Instant Unified Meeting PLM CRM ERP Lớp hợp tác Ứng dụng Messaging Công cụ Messaging Place HCM Kinh doanh Procurement SCM IPCC HIP Phone c ợp tá IPTV Kiến trúc truyền thống/Kiến trúc hướng dịch vụ Dịch vụ mở rộng ứng dụng Dịch vụ tăng cường hợp tác Lớp dịch vụ Chính sách Tương tác Thích ứng Dịch vụ an ninh Dịch vụ thoại Dịch vụ di động Dịch vụ Dịch vụ tính toán Dịch vụ lưu trữ Mở rộng Dịch vụ nhận dạng Lớp cơ sở hạ tầng kết nối mạng Dịch vụ ảo hóa mạng Campus Branch VịData Center MAN / WAN trí trên mạng Teleworker Máy chủ Lưu trữ Thiết bị Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 8
 10. Trí tuệ đang chuyển vào mạng Ứng dụng Điều khiển Firewall SBC SSL Caching RFID Email ERP Voice VPN WAFS IPS cuộc gọi Mail VOICE APPS Chống Mã hóa Cập Email CRM Quản lý Sao lưu Nhân bản CSDL Multicast NASB AV SPAM nhật vá di động Vô tuyến Cân bằng tải Hệ thống thoại Xử lý thông điệp Quản lý đĩa OS AND MIDDLEWARE Tănghóa file Kết cuối I/O Ảo tốc Web TDM QoS HỆ THỐNG TDM Mạng IP Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 9
 11. Giá trị của SONA Tối ưu và Bảo vệ Đầu tư Không có SONA Có SONA Users Users Users Users Users Users Users Users Application 1 Users Application 1 Application 1 Users Người dùng Application 1 Application 1 Người dùng Application 1 Application 1 Application 1 Application 1 Application 1 Ứng dụng n ứng dụng 1 Server 1 Storage 1 Lớp dich vụ tương tác Server 1 Storage 1 Server 1 Storage 1 Server 1 Storage 1 Server 1 Storage 1 Server n Storage n Server 1-n Storage 1-n •Công nghệ dạng cột •Chuẩn hóa •Khó chuẩn hóa •Cơ sở hạ tầng dùng chung •Chi phí vận hành lớn •Chi phí vận hành thấp •Ít bảo vệ đầu tư •Bảo vệ đầu tư Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 10
 12. Mạng thông tin thông minh của Cisco (IIN) Presentation_ID © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 11
 13. Các xu hướng của Trung tâm dữ liệu Hiện tại Tương lai Thiết bị ngoại vi riêng Đồng bộ tài nguyên Mạng Lan tăng trưởng Trung tâm dữ liệu mạng Ứng dụng cắt gọt Tối ưu hóa ứng dụng & sử dụng Web I/O riêng Chuyển mạch ít trễ Vật lý Ảo hóa CISCO Session Number CONFIDENTIAL Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 12
 14. Viễn cảnh công nghệ 3 – 5 năm của Cisco Mạng thông tin trí tuệ Ứng dụng Tich hợp Thời gian thực Ứng fụng kết nối mạng IP Dịch vụ và mạng hiểu ứng dụng DỊCH VỤ TÍCH HỢP PHA 3 Tài nguyên kết nối mạng ảo hóa Truyền tải Tích hợp PHA 2 Nhanh hơn Sự dịch chuyển thông minh của Dữ liệu/Thoại/Video trên hệ thống mạng PHA 1 Nhanh Thời gian Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 13
 15. Tiến hóa của trung tâm dữ liệu Session Number Presentation_ID Presentation_ID © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 14 14
 16. Tiến hóa của trung tâm dữ liệu Trung tâm dữ liệu Trung tâm dữ liệu Trung tâm dữ liệu Đa lớp kết hợp ảo và modul Tự động hóa Người dùng Chuyển LAN/ mạch ảo WAN Ma trận trung tâm Distributed Datalink dữ liệu kết hợp Tính toán Virtual Gateways Chuyển mạch Data Center ma trận máy SAN chủ Lưu trữ Đĩa/b ăng Cung cấp và quản trị thống nhất theo vai trò Hiện tại: Modun dịch vụ Tiếp theo: Trung tâm dữ Tương lai: Truyền tải, và định tuyến/VLAN liệu ảo đồng bộ, chuyển Dịch vụ, An ninh, Cung mạch ma trận máy chủ cấp máy chủ Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 15
 17. Tiến hóa kiến trúc trung tâm dữ liệu Trung tâm dữ liệu Trung tâm dữ liệu Trung tâm dữ liệu Kết hợp đa lớp Modun và Ảo tự động •Bảo an trung tâm dữ Users liệu bằng cách tích hợp •Kết hợp I/O máy chủ •Cung cấp động các các modun dịch vụ và để giảm chi phí đầu tư máy chủ, lưu trữ, ứng LAN/ ninh lớp 4 – 7 an và Virtualhành vận dụng, truyền tải và an Switching WAN •Thiết kế cho các mô •Cung cấp qua nhiều ninhConsolidated trên một ma trận hình mở rộng/phát triển dạng truyền tải với các Datalink Data Center Fabric chung với chi phí khai để phát triển hiệu quả Compute Gateways gateway thông minh thác thấp nhất cho mọi và thích ứng với yêu Server Fabric hoạt động thêm/di Switchingphép tương tác cho SANcầu thay đổi ứng dụng thông suốtStorage chuyển/thay đổi •Mở rộng lưu trữ cho phép kết hợp thực sự Disk/ trung tâm dữ liệu Tape Consistent Roles Based Administration and Provisioning Today: Service Modules Tiếp theo: DC ảo đồng Tương lai: Truyền tải, and VLANs/Routing bộ, Chuyển mạch ma trận Dịch vụ, An ninh, Cung máy chủ cấp máy chủ Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 16
 18. Tiến hóa tiện ích lưu trữ đa lớp Mạng lưu trữ đa lớp Tài nguyên SAN Tự động hóa lưu trữ ảo hóa đa lớp Ứng dụng của Cisco và đối tác, thừa kế API chung Thiết kế, ERP, ứng Thiết kế, ERP, úng dụng Ứng dụng tầm trung Ứng dụng tầm trung dụng HR HR (ví dụ Microsoft) (ví dụ Microsoft) i i i i i i Đa giao SAN tầm thức doanh HR ERP MKTG (iSCSI/ nghiệp SAN SAN SAN FCIP) HR ERP MKTG SAN SAN SAN Disk Tape Disk Tape SAN SAN SAN SAN Ma trận VSAN Tài nguyên lưu trữ tập trung Hạ tầng tạo bởi API Hiện tại: Ma trận kết Tiếp theo: định tuyến ma Tương lai: cung cấp và hợp và ảo hóa trận và ảo hóa lưu trữ quản lý động Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 17
 19. Tiến hóa kiến trúc trung tâm dữ liệu máy chủ Kết hợp máy chủ/tính Ảo hóa I/O và máy Dịch vụ ứng dụng tự toán chủ động hóa LAN Phần cứng LAN Máy chủ ảo Cluster Grid Fabric I/O SAN Dịch vụ mạng SAN Phần cứng I/O ảo, Bản sao Servers dùng máy máy chủ chung chủ Lưu trữ không đĩa Máy chủ lựa chọn hạ tầng và Mạng lựa chọn truyền tải và Mạng tự động ấn định tài truyên tải phù hợp hạ tầng phù hợp nguyên Hiện tại: các máy chủ phức Tiếp theo: ma trận thống nhất, cho Tương lai: Mạng tài nguyên tạp với mạng song song cho phép tập hợp máy chủ phi trạng thái ảo, ánh xạ động giữa tài LAN, SAN, và Clustering dùng chung nguyên/ứng dụng Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 18
 20. Sản phẩm trung tâm dữ liệu DNA Tối ưu hóa ứng dụng Dịch vụ file mạng diện rộng diệ Hệ thống vận tốc ứng dụng thố Dịch vụ ứng dụng/nội dung ng/nộ Lớp dịch vụ tương tác Dịch vụ trung tâm dữ liệu Quản lý mạng Fabric Manager Quản lý mạng Fabric Manager Ảo hóa và cung cấp VFrame Ảo hóa và cung cấp VFrame Chuyển mạch DC L4-7 An ninh DC Server Fabric Dịch vụ tính toán Services Dịch vụ ma trận lưu trữ Lớp cơ sở hạ tầng nối Tính toán Lưu trữ Catalyst Chuyển mạch Truyền tải cáp Ma trận máy chủ Switching lưu trữ quang mạng Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2