intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất thải công nghiệp và công tác kiểm toán: Phần 1

Chia sẻ: ViZeus ViZeus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

60
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Chất thải công nghiệp và công tác kiểm toán: Phần 1 trình bày các vấn đề chung kiểm toán môi trường, tình hình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp ở Việt Nam, cơ sở lý thuyết về cân bằng vật chất, quy trình thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chất thải công nghiệp và công tác kiểm toán: Phần 1

TRỊNH<br /> THỊ> THANH - NGUYÊN THỊi HÀ<br /> •<br /> <br /> KIỂM TOÁN<br /> <br /> CHẤT T É CÔNS NGHIỆP<br /> ■<br /> <br /> NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> TRỊNH<br /> THỊể THANH - NGUYÊN THỊ HÀ<br /> ■<br /> <br /> KIEM t o á n<br /> CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI<br /> HỌC<br /> QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> nha<br /> <br /> Xllất BÁN ĐẠI HỌC ọ u ố c Gid Hft n ộ i<br /> <br /> 16 Hàng Chuối - Hai Bà Triihg - Hà Nội<br /> Điện thoại: (04) 9715011; (04) 9721544. Fax: (04) 9714899<br /> Email: nxb@vnu.edu.vn<br /> <br /> Chịu trách nhiệm xuất bản:<br /> <br /> Giám đốc:<br /> Tổng Biên tập:<br /> <br /> PHÙNG QUỐC BÀO<br /> PHẠM THÀNH HƯNG<br /> <br /> Chịu trách nhiệm nội dung:<br /> Hội đồng nghiệm th u giáo trìn h<br /> Trường ĐHKHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Nhận xét:<br /> <br /> GS<br /> <br /> MAI ĐÌNH YÊN<br /> <br /> PGSTS NGUYỄN ĐÌNH BẢNG<br /> PGSTS HOÀNG XUÂN Cơ<br /> <br /> Biên tập nội dung:<br /> <br /> NGUYẺN THƯÝ h a n g<br /> <br /> Trình bày bìa:<br /> <br /> NGỌC ANH<br /> <br /> KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP<br /> Mã số: 01. 0123. ĐH 2003<br /> In 500 cuốn, khổ 14,5 X 20,5 tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Số xuất bản: 40/695/CXB ngày17/6/2003. s ố trích ngang 178KH/XB<br /> In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2003<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lơi lói đầu<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chiơng I. Mở đầu<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1 . 1 . Các<br /> <br /> 9<br /> <br /> vân đê chung<br /> <br /> 1 . 1 .1<br /> <br /> . Khái niệm và ý nghĩa của kiểm toán<br /> môi trường<br /> <br /> 1 . 1 .2 .<br /> <br /> Các lợi ích của kiểm toán môi trường<br /> và ứng dụng ỏ Việt Nam<br /> 1.2. Ciểm toán chất thải công nghiệp<br /> 1.2.1. Các vấn đê liên quan đến kiểm toán<br /> chất thải công nghiệp<br /> .2.2. Tình hình thực hiện kiểm toán chất<br /> thải công nghiệp ở Việt Nam<br /> ] .3. .101 quan hệ giữa kiểm toán chất thải và các lĩnh<br /> /ực khác<br /> <br /> 9<br /> <br /> 11<br /> <br /> 13<br /> 13<br /> <br /> 10<br /> <br /> C hưíng II. Cơ sở lý thu yết về cân bằng vật chất<br /> 2 .1<br /> <br /> . ('ân bằng vật châ’t<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.1.1. Lí thuyết chung cân bằng vật chất<br /> <br /> 21<br /> <br /> í. 1.2. Cân bằng vật chất sử dụng thuật toán<br /> <br /> 26<br /> <br /> ¡.1.3. Cân bằng vật chất và mô hình lan<br /> <br /> 29<br /> <br /> truyền các chất ô nhiễm<br /> 3<br /> <br /> ? .2. Sự chuyển khối<br /> 2.2.1. Sự chuyển khối do khuếch tán phân tử<br /> 2.2.2. Sự chuyển khối do đôi lưu cưỡng bức<br /> 2.2.3. Sự chuyển khối giữa các pha<br /> 2.3. Tính toán cân bằng vật chất trong các quá trình<br /> công nghệ<br /> 2.3.1. Tính toán lượng châ’t thải theo hệ sô thải<br /> của WHO<br /> 2.3.2. Tính toán lượng chất thải theo công thức<br /> 2.2.3. Tính toán lượng chất thải theo cân<br /> bằng vật chất và cân bằng nhiệt động học<br /> Chương III. Quy trình thực h iện kiểm toán chât<br /> thải công nghiệp<br /> 3.1. Các dữ liệu cơ bản để thực hiện kiểm toán chất<br /> thải công nghiệp<br /> 3.1.1. Các điều kiện ban đầu cho việc kiểm<br /> toán chất thải công nghiệp<br /> 3.1.2. Quy trình và đặc điểm công nghệ sản xuất<br /> 3.1.3. Nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất sử dụng<br /> 3.2. Xác định và đánh giá các nguồn thải<br /> 3.2.1. Xác dịnh các nguồn thải<br /> 3.2.2. Phương pháp đánh giá các nguồn thải<br /> 3.3. Xây dựng và đánh giá các phương án giảm thiểu<br /> chất thải công nghiệp<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2