intTypePromotion=3

CHƯƠNG 10: PHỔ NGUYÊN TỬ

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
97
lượt xem
29
download

CHƯƠNG 10: PHỔ NGUYÊN TỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 10: phổ nguyên tử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 10: PHỔ NGUYÊN TỬ

 1. CHƯƠNG 10 PHỔ NGUYÊN TỬ GV: Trần T Phương Thảo BM 1 Hóa Lý (ĐHBK)
 2. Nội dung chính 2lt + 1bt I. PPQP PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ II. PPQP HẤP THU NGUYÊN TỬ III. Các yếu tố ảnh hưởng GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 2
 3. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 3
 4. KHÁI NIỆM VỀ PHỔ NGUYÊN TỬ Phun dd chứa cấu tử khảo sát M ở trạng thái aerozon vào nguồn cung cấp nhiệt độ cao → M bị phân hủy → nguyên tử tự do tồn tại thể khí ở 3 dạng: GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 4
 5. OÁng mao quaûn Doøng chaát loûng Doøng khí aùp suaát cao GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 5
 6. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 6
 7. KHÁI NIỆM VỀ PHỔ NGUYÊN TỬ M* không bền, trở về trạng thái cơ bản Mo và phát ra năng lượng dạng bức xạ (λ) Cường độ phát xạ (Iλ) tỉ lệ N* → tỉ lệ với hàm lượng M trong mẫu ban đầu. → khảo sát Iλ = f([M]) → cơ sở của cách định lượng kim loại bằng PP phát xạ nguyên tử. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 7
 8. KHÁI NIỆM VỀ PHỔ NGUYÊN TỬ Mo hấp thu năng lượng dạng bức xạ → trạng thái M* Cường độ hấp thu (Dλ) tỉ lệ với No → tỉ lệ với hàm lượng M trong mẫu ban đầu. → khảo sát Dλ = f([M]) → cơ sở của cách định lượng kim loại bằng PP hấp thu nguyên tử. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 8
 9. KHÁI NIỆM VỀ PHỔ NGUYÊN TỬ No (98-99%) >> N*(1-2%) GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 9
 10. II. PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 10
 11. 1.SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ PP quang phổ phát xạ nghiên cứu: Bước sóng bức xạ Cường độ bức xạ Một số đặc trưng khác của bức xạ điện từ Phát ra từ nguyên tử hay ion ở trạng thái hơi khi có sự thay đổi trạng thái năng lượng của nguyên tử GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 11
 12. 1.SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ TÓM TẮT VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ: Thuyết Dalton: ntử là phần nhỏ nhất còn giữ được tính chất hóa học của ntố. Các điện tử hóa trị quyết định tính chất vật lý và hóa học của ntử. Ntử: hạt nhân ở trung tâm + điện tử phân bố thành từng lớp (ứng với số lượng tử chính n). Trong từng lớp, điện tử chuyển động theo những quỹ đạo (ứng với số lượng tử phụ l). GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 12
 13. 1.SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ Trong điều kiện bình thường: điện tử chuyển động trên các quỹ đạo ứng với mức năng lượng thấp nhất: TTCB. Nếu nhận được năng lượng bên ngoài (điện năng, nhiệt năng, hóa năng…): TTCB → TTKT (tồn tại 10-8s) → TTCB → năng lượng dạng bức xạ Bức xạ phát ra chính là phổ phát xạ nguyên tử GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 13
 14. 1.SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ hc ΔE = (E n − E 0 ) = hν = λ − 27 • h : 6,626.10 erk.s 8 • c = 3.10 m / s GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 14
 15. 1.SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ - hv +∆E Kích thích Phát xạ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 15
 16. 1.SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ En -hv +∆E (nhiệt) E0 GV: Trần T Phương Thảo Phát xạ BM Hóa Lý (ĐHBK) 16
 17. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 17
 18. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 18
 19. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 19
 20. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản