Cơ sở dữ liệu 1_Bài tập Chương 4

Chia sẻ: Lê Minh Thông | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
268
lượt xem
118
download

Cơ sở dữ liệu 1_Bài tập Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) với tập phụ thuộc hàm: F = {{A, B} - {C}, {A} - {D, E}, {B} - {F}, {F} - {G, H}, {D} - {I, J}} Tìm khóa của quan hệ R.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở dữ liệu 1_Bài tập Chương 4

  1. Cơ sở dữ liệu 1 Bài tập Chương 4 Giảng viên: Nguyễn Công Thương
  2. BT1  Chứng minh các luật suy diễn sau: a. {W  Y, X  Z} |= {WX  Y}. b. {X  Y} and Y ⊇ Z |= {X  Z}. c. {X  Y, X  W, WY  Z} |= {X  Z}. d. {X  Y, XY  Z} |= {X  Z}. e. {X  Y, Z  W} |= {XZ  YW}. f. {X  Y, Y  Z} |= {X  YZ}. 2
  3. BT2  Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) với tập phụ thuộc hàm: F = {{A, B}  {C}, {A}  {D, E}, {B}  {F}, {F}  {G, H}, {D}  {I, J}}  Tìm khóa của quan hệ R 3
  4. BT3  Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) với tập phụ thuộc hàm: F = {{A, B}  {C}, {A}  {E}, {E}  {B}, {F}  {G, H}, {D}  {I, J}}  Tìm khóa của R 4
  5. BT4  Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E) với tập phụ thuộc hàm: F = {AB  C, CD  E, DE  B}  Tìm khóa của R 5
  6. BT5  Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) với tập phụ thuộc hàm: F = {AB  C, C  E, E  FD, F  BGH, D  IJ}  Tìm khóa của R 6
  7. BT6 (BT 6.9.a)  R(A, B, C, D, E, F, G, H)  F={BGH, BEH, CFA, FBE, EFA, FG}  Tìm tất cả các khóa của R. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản