intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá biểu hiện dầu khí trong đá móng của giếng khoan DP-1X thuộc bồn trũng Cửu Long dựa trên cơ sở dữ liệu Mud Logging

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

20
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày đánh giá tiềm năng dầu khí của đối tượng đá móng thuộc giếng khoan DP-1X bồn trũng Cửu Long bằng các phương pháp phân tích thành phần khí hydrocarbon kết hợp với dữ liệu thạch học dựa trên số liệu thực tế mà phương pháp Mud Logging ghi nhận được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá biểu hiện dầu khí trong đá móng của giếng khoan DP-1X thuộc bồn trũng Cửu Long dựa trên cơ sở dữ liệu Mud Logging

  1. Kỷ yếu Hội nghị: Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường” DOI: 10.15625/vap.2019.000106 ĐÁNH GIÁ BIỂU HIỆN DẦU KHÍ TRONG ĐÁ MÓNG CỦA GIẾNG KHOAN DP-1X THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG DỰA TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU MUD LOGGING Phạm Quốc Đạt Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Email: pqdat.geo@gmail.com TÓM TẮT Ra đời từ rất sớm và phục vụ đắc lực cho ngành công nghiệp khoan dầu khí, Mud Logging ngoài chức năng theo dõi tình trạng của giếng ngay trong quá trình khoan còn có khả năng cung cấp các dữ liệu có giá trị trong việc phát hiện các đới sản phẩm tiềm năng trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò. Trong phạm vi báo cáo, tác giả đã tiến hành đánh giá tiềm năng dầu khí của đối tượng đá móng thuộc giếng khoan DP-1X bồn trũng Cửu Long bằng các phương pháp phân tích thành phần khí hydrocarbon kết hợp với dữ liệu thạch học dựa trên số liệu thực tế mà phương pháp Mud Logging ghi nhận được. Kết quả phân tích cho thấy, trong phạm vi độ sâu 3140-5000m MD có tất cả 15 trong tổng số 63 khoảng độ sâu được cho là có tiềm năng, từ đó làm cơ sở cho việc lựa chọn đới tiềm năng trước khi tiến hành công tác thử vỉa. Từ khóa: Mud Logging, đá móng, bồn trũng Cửu Long. 1. GIỚI THIỆU Mud logging4 là một trong những phương pháp địa vật lý được tiến hành xuyên suốt trong quá trình thi công một giếng khoan nhằm theo dõi tình trạng giếng để có thể phát hiện và cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình khoan, đồng thời đánh giá sơ bộ biểu hiện dầu khí của một giếng khoan. Dữ liệu Mud-logging được chia thành 2 nhóm chính: dữ liệu thông số khoan và dữ liệu địa chất. Việc nghiên cứu, đánh tiềm năng dầu khí tại một giếng khoan nào đó chủ yếu dựa vào dữ liệu địa chất bao gồm dữ liệu thạch học cùng với dữ liệu Hình 1. Băng Log thể hiện dữ liệu Mud-logging theo độ sâu. thành phần và hàm lượng khí hydrocarbon (sản phẩm thu được trong quá trình tuần hoàn dung dịch). Tất cả được ghi nhận dưới dạng băng log để lập báo cáo, lưu trữ phục vụ cho việc phân tích và so sánh trong tương lai (Hình 1). 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Dựa trên dữ liệu thu thập được từ hệ thống Mud-logging tiến hành đánh giá tiềm năng dầu khí thông qua 3 phương pháp minh giải khí bao gồm: phương pháp tỷ số 10*C2/C3, phương pháp biểu đồ khí Pixler và phương pháp tam giác thành phần khí, đồng thời kết hợp với phân tích thành phần thạch học2 và biểu hiện dầu trực tiếp trên mẫu cuttings3 để đưa ra kết luận về tiềm năng của các đới đang xét. Trong đó: 146
  2. Kỷ yếu Hội nghị: Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường” Tỷ số 10*C2/C3 cho phép dự đoán được đặc điểm nguồn gốc của khí phân tích. Tỷ số 10*C2/C3
  3. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2019 [3]. International Logging Inc., (2001). Basic Mud Logging Manual Version 1.0.0. User Manual (Draft), 170-185. [4]. Sperry-Sun Drilling Services, (2002). Basic Mud Logging. Middle East Training Center Bảng 1. Kết quả đánh giá biểu hiện dầu khí trong đá móng của GK DP-1X, Bồn Cửu Long Biểu hiện trực tiếp SP Khoảng PP phân tích PP phân tích dự độ sâu (m) thành phần khí đặc điểm thạch học trên mẫu vụn đoán Đường Pixler phần Đá granite nứt nẻ bị biến Mùi yếu, 40-50 % mẫu Đới lớn nằm trong đổi, gồm thạch anh, cho phát quang trực tiếp chứa trường sinh khí. feldspar, biotite, ít mus- màu vàng nhạt với tốc độ khí Tam giác ở biểu đồ covite, kaolinite, chlo- rất nhanh, 10 % vết dầu ướt 3952-3955 3 hợp phần có diện rite và calcite, sáng màu, dạng đốm hoặc thành hoặc tích nhỏ và đỉnh kích thước tinh thể thô đám màu nâu, viền cặn con- hướng lên. Tỷ số đến rất thô, rất sắc cạnh màu vàng nhạt dưới ánh den- 10*C2/C3 = 20,03. đến sắc cạnh. Khả năng sáng trắng. Biểu hiện dầu sate Tiềm năng chứa khí chứa tốt. trung bình. 3233-3236 Đường đồ thị Pixler Đá granite nứt nẻ bị biến Mùi mạnh, 40-60 % mẫu Đới 3260-3263 phần lớn nằm trong đổi yếu, thành phần gồm cho phát quang trực tiếp chứa 3528-3529 trường sinh dầu. thạch anh, feldspar, màu vàng sáng đến vàng dầu 3533-3537 Tam giác trong biotite, một ít musco- nhạt, phát quang hòa tan nhẹ 3550-3551 biểu đồ 3 hợp phần vite, kaolinite, chlorite dạng dải màu vàng, 10% có tỷ 3556-3560 có diện tích nhỏ, và calcite, sáng màu, vết dầu dạng đốm màu số 3886-3889 đỉnh hướng xuống. kích thước tinh thể thô nâu sáng, viền cặn màu khí 4150-4154 Tỷ số 10*C2/C3 = đến rất thô, rất sắc cạnh vàng nhạt dưới ánh sáng dầu 3298-3300 14,97-18,20. Tiềm đến sắc cạnh. Khả năng trắng. Biểu hiện dầu tốt cao 3315-3319 năng chứa dầu nhẹ. chứa tốt. đến rất tốt. Đường Pixler phần Đá granite nứt nẻ bị biến Mùi trung bình, 5-15% lớn trong trường đổi, gồm thạch anh, fel- mẫu phát quang trực tiếp Đới sinh dầu. Tam giác dspar, biotite, một ít dạng lấm tấm màu vàng chứa trong biểu đồ 3 hợp muscovite, kaolinite, đục, phát quang hòa tan dầu 3766-3769 phần có diện tích chlorite và calcite, sáng dạng dải màu trắng vàng có tỷ 4056-4059 lớn, đỉnh hướng màu, kích thước tinh thể với tốc độ khá nhanh, trọng xuống. Tỷ số nhỏ, bán góc cạnh đến không vết dầu, viền cặn trung 10*C2/C3 = 14.3- góc cạnh, khả năng chứa màu trắng vàng. Đánh bình 18,15. trung bình. giá trung bình đến tốt. Đường Pixler nằm Đá granite nứt nẻ ít, Mùi yếu, 5-20 % mẫu Đới hoàn toàn trong thành phần gồm thạch phát quang trực tiếp dạng dầu trường sinh dầu. anh, feldspar, biotite, ít lấm tấm màu trắng vàng, nặng 3326-3327 Tam giác ở biểu đồ muscovite, kaolinite, phát quang hòa tan dạng có tỷ 3922-2926 3 hợp phần có diện chlorite và calcite, sáng dải màu trắng vàng với số tích lớn, đỉnh màu, kích thước tinh thể tốc độ chậm đến khá khí hướng xuống. Tỷ nhỏ đến trung bình, sắc nhanh, không vết dầu, dầu số 10*C2/C3 = cạnh. Khả năng chứa viền cặn màu trắng đục. thấp 10,42-15,92 trung bình. Đánh giá trung bình. 148
  4. Kỷ yếu Hội nghị: Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường” OIL AND GAS POTENTIAL EVALUATION BASED ON MUD-LOGGING DATA, APPLIED TO THE BASEMENT SCOPE OF THE WELL DP-1X, CUU LONG BASIN Pham Quoc Dat University of Science Ho Chi Minh City, pqdat.geo@gmail.com ABSTRACT In regards to the oil industry nowadays, the key roles of Mud Logging Technology in recording and monitoring well’s status is surely undeniable. Additionally, there is another role called “oil and gas potential evaluation” to interprete the possible productive zones based on its own data which is absolutely useful when it comes to petroleum exploration. Throughout this paper, the Mud-logging data from the basement scope of the well DP-1X located in Cuu Long Basin has been successfully processed as an example to see how it works. The methodo-logy basically is the combination of hydrocarbon gases interpretation, petrology analysis and describing oil show on the cuttings. The results of this investigation show that there are 15 out of 63 zones interpreted to be potential within 3140-5000m MD, which can give us the green light for further actions such as well testing to minimize the risk of wasting time and money. Keywords: Mud Logging, basement rock, Cuu Long Basin. 149
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2