intTypePromotion=3

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
15
download

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức 8 Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc Nghề hộ chiếu đối nghiệp, trình với cá nhân, Tổng độ chuyên hoặc Giấy giá môn của chứng nhận trị thành viên ĐKKD đối với vốn hợp danh doanh nghiệp góp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác 9 10 11 Vốn góp Chữ ký của thành viên Ghi chú TT Tên thành viên Ngày, tháng, Giới năm sinh tính đối với thành viên là cá nhân Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách thành viên công ty hợp danh

  1. D A N H S Á C H T H À N H V I Ê N CÔNG TY HỢP DANH Số, ngày, nơi Vốn góp cấp CMND hoặc Nơi đăng Nghề hộ chiếu đối ký hộ khẩu nghiệp, trình Ngày, Chỗ ở với cá nhân, Chữ Ghi thường trú độ chuyên Tổng Sở Phần Thời tháng, hiện tại hoặc Giấy ký chú TT Tên Giới Quốc Dân đối với cá môn của giá hữu vốn điểm năm sinh đối với chứng nhận của thành tính tịch tộc nhân hoặc thành viên trị vốn góp góp đối với thành ĐKKD đối với thành viên địa chỉ trụ hợp danh vốn vốn thành viên là doanh nghiệp viên sở chính góp viên là cá nhân hoặc quyết định đối với tổ cá nhân thành lập đối chức với tổ chức khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. Thành viên hợp danh B. Thành viên góp vốn (nếu có) ........., ngày ......... tháng ......... năm ........ Đại diện theo pháp luật của công ty (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. Download từ website www.luatcongminh.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản