Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Chiến lược và chính sách môi trường (Dùng cho NCS ngành Khoa học môi trường)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

37
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Chiến lược và chính sách môi trường. Học phần này trang bị những kiến thức về chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động để hình thành chiến lược môi trường, các chính sách về môi trường trên thế giới. Đồng thời học viên sẽ nắm được quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam; mục tiêu và nội dung của các chính sách về môi trường của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Chiến lược và chính sách môi trường (Dùng cho NCS ngành Khoa học môi trường)

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG (Dùng cho NCS ngành Khoa học môi trường) Số tín chỉ: 02 Mã số: .......... Giảng viên: 1. PGS.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG 2. PGS.TS. LƯƠNG VĂN HINH Thái Nguyên, 2017 1
  2. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Tên học phần: CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: ......... - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: ....... - Học kỳ: 1 - Bộ môn phụ trách: Kinh tế và Quản lý môi trường II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nông - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp - Địa chỉ: Email: nguyenngocnong@tuaf.edu.vn; ngocnongtn@yahoo.com.vn Điện thoại: 0983 640 215 (mobile) Giảng viên 2: - Họ và tên: Lương Văn Hinh - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, tiến sĩ, Giảng viên - Địa chỉ: Email: luongvanhinh@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0913027586 III. Mục tiêu học phần Học viên sẽ được trang bị những kiến thức về chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, các hoạt động để hình thành chiến lược môi trường, các chính sách về môi trường trên thế giới. Đồng thời học viên sẽ nắm được quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam; mục tiêu và nội dung của các chính sách về môi trường của Việt Nam. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần Bao gồm các nội dung cơ bản: - Chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững - Các chính sách về môi trường trên thế giới - Quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam - Các chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam 2
  3. V. Nhiệm vụ của học viên: - Tham dự ít nhất 80 % số tiết lý thuyết - Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, sinh hoạt khoa học - Tham dự kiểm tra, làm bài thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên - Thi hết môn học, viết tiểu luận về chủ để liên quan đến nội dung học phần. VI. Tài liệu tham khảo 1. Bài giảng, giáo trình [1] Lê Văn Khoa, Nguyễn Tiến Dũng, 2005. Chiến lược và chính sách môi trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội [2] Nguyễn Ngọc Nông, 2016. Luật và chính sách môi trường. Giáo trình nội bộ dùng cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. 2. Tài liệu tham khảo [1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015. Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện. NXB Thống kê [2] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2007. Hỏi đáp pháp luật về tài nguyên và môi trường. NXB Bản đồ. [3] Lê Văn Khoa, Đoàn Văn Tiến, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt, 2010. Môi trường và phát triển bền vững. NXB Giáo dục Việt Nam. [4] Nguyễn Ngọc Nông, 2016. Quản lý môi trường. Giáo trình nội bộ dùng cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. [5] Nguyễn Văn Phương, Vũ Duyên Thủy, 2010. Giáo Trình Luật Môi trường Việt Nam. NXB Giáo dục Việt Nam. VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên Dự lớp: 90% số giờ giảng trên lớp. - Thảo luận: 100% số giờ thảo luận. - Tiểu luận/bài tập: Hoàn thành 100 % số bài tiểu luận - Kiểm tra giữa kỳ: Bằng đánh giá bài chuyên đề. - Thi cuối học kỳ: Bằng bài viết tiểu luận. VIII. Thang điểm đánh giá học viên Thang điểm 10,0 (lấy 1 chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Chuyên cần: trọng số: 0,2 - Điểm 2: Bài kiểm tra chuyên đề: trọng số: 0,3 - Điểm 3: Bài tiểu luận, trọng số: 0,5 IX. Nội dung chi tiết học phần Tài liệu bắt Tài liệu TT Nội dung buộc học tham khảo 3
  4. Chiến lược toàn cầu về môi trường và phát 1 [1], [2] [3], [4] triển bền vững 2 Các chính sách về môi trường trên thế giới [1], [2] [3], [4] Quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về [1], [2] [1], [2], [3] 3 môi trường và phát triển bền vững ở Việt [4], [5] Nam Các chính sách bảo vệ môi trường của Việt [1], [2] [1], [2], [3], 4 Nam. [4], [5] TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN NGƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠNG PGS.TS. Đỗ Thị Lan PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2