intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Đàm phán trong kinh doanh (Business Negotiation)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
22
lượt xem
0
download

Đề cương chi tiết học phần Đàm phán trong kinh doanh (Business Negotiation)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Đàm phán trong kinh doanh (Business Negotiation)" cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Đàm phán trong kinh doanh (Business Negotiation)

  1. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần: Đàm phán trong kinh doanh (Business Negotiation)  ­ Mã số học phần: 1421212 ­ Số tín chỉ: 2 ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học chính quy, Ngành Kinh doanh Quốc tế ­ Số tiết học phần :   Nghe giảng lý thuyết : 25 tiết  Làm bài tập trên lớp : 05 tiết  Tự học : 40 giờ ­  Khoa / Bộ môn phụ trách   học phần: Khoa Quản trị  kinh doanh quốc tế  / Tổ  bộ  môn  Kinh doanh quốc tế  2. Học phần trước: Nghe tiếng Anh (Listening), Nói tiếng Anh (Speaking), Đọc tiếng Anh (Reading),   Viết tiếng Anh (Writing), Giao tiếp kinh doanh (Business Communication) 3. Mục tiêu của học phần:  Học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ  bản về đàm phán nói chung và hoạt động đàm phán trong   kinh doanh nói riêng, qua đó người học thực hành các chiến lược và chiến thuận đàm phán để đạt hiệu   quả cao nhất trong quá trình giao tiếp với đối tác trong công việc. Đàm phán là hoạt động chiếm vai trò   quan trọng trong kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp vì đó là sự khởi đầu của mọi giao dịch và sự hóa   giải của các mâu thuẫn có thể phát sinh. Học tập tốt môn học này có thể  giúp người học đón đầu các   cơ hội và vượt qua các thách thức trong công việc tương lai. 4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Đáp ứng CĐR  Nội dung CTĐT Kiến thức 4.1.1. Áp dụng các lý thuyết và kỹ thuật phù hợp để  có thể  chuẩn  K1 bị cho một cuộc đàm phán đem lại lợi ích cho các bên tham gia đàm  phán.  4.1.2. Áp dụng các chiến lược,  sách lược và thủ  thuật khác nhau  K2, K3 tùy thuộc vào văn hóa, địa điểm, đối tượng để  mang lại kết quả  tốt cho một buổi đàm phán Kỹ năng 4.2.1. Tổ chức một nhóm đàm phán. S1 4.2.2. Thuần thục trong Kỹ năng giao tiếp S2 Thái độ 4.3.1. Ý thức kỷ luật trong học tập và công việc A1 1
  2. 4.3.2. Hành vi ứng xử phù hợp trong thế giới đa văn hóa A2 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức ban đầu về Đàm phán và Đàm   phán trong kinh doanh, có xét đến yếu tố quốc tế. Người học làm quen với các khái niệm về  mô hình  đàm phán, kiểu đàm phán, và một số chiến lược, chiến thuật đàm phán cơ bản. Ngoài ra, môn học còn   hướng đến phân tích những  ảnh hưởng của văn hóa đến đàm phán trong kinh doanh quốc tế cùng với  sự suy xét về những điểm tương đồng lẫn khác biệt giữa các nền văn hóa. Từ đó, người học có thể am   hiểu hơn về hoạt động quan trọng này trong kinh doanh quốc tế. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự  đầy đủ  các buổi học, trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng và được sự  chấp   thuận từ giảng viên đứng lớp. ­ Đọc trước các tài liệu ở nhà, tham gia phát biểu xây dựng bài trên lớp, tham gia các hoạt động thảo   luận, thuyết trình, làm bài tập (cá nhân / nhóm), tiểu luận, … ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. ­ Hoàn thành bài thi kết thúc học phần. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% 4.3.1 2 Điểm kiểm tra giữa kỳ ­ Thi viết (60 phút) 30% 4.1.1 đến 4.1.3;  4.2.1 3 Điểm   thi   kết   thúc   học  ­ Tiểu luận môn học 60% 4.1; 4.2; 4.3 phần 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến   10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng  số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] Getting to Yes – Negotiating Agreement without giving in, Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton,  Penguin Books, 2011. 8.2. Tài liệu tham khảo: [2] Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, PGS., TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Nhà xuất bản thống kê, 2006. 2
  3. [3] Nghệ thuật đàm phán, ThS. Nguyễn Thị Thu, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008. [4] English for Negotiating / Charles Lafond; Sheila Vine; Birgit Welch. ­ 1st ed. ­ Oxford : Oxford  university, 2010 Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2