intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập môn Quản trị Marketing

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Phượng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

612
lượt xem
256
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marks: 1 Yếu tố nào không thuộc môi trường vĩ mô của hãng Choose one answer. a. Môi trường kinh tế chính trị b. Môi trường tự nhiên c. Kỹ thuật d. Người tiêu thụ e. Cạnh tranh Điều nào không phải là một trong các giai đoạn trong tiến trình tiếp nhận sản phẩm mới của khách hàng Choose one answer. a. Quan tâm b. Nhận biết c. Đánh giá d. Văn hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn Quản trị Marketing

  1. Marks: 1 Yếu tố nào không thuộc môi trường vĩ mô của của hãng Choose one answer. a. Môi trường kinh tế chính trị b. Môi trường tự nhiên c. Kỹ thuật d. Người tiêu thụ e. Cạnh tranh Điều nào không phải là một trong các giai đoạn trong tiến trình tiếp nhận sản phẩm mới của khách hàng Choose one answer. a. Quan tâm b. Nhận biết c. Đánh giá d. Văn hóa Question 2 Marks: 1 Môi trường không phải luôn bao gồm những yếu tố không thể kiểm soát được mà nhiều công ty nỗ lực tự tạo dựng lên viễn cảnh môi trường cho chính mình. Answer: Đúng Sai Question 3 Marks: 1 Nghiên cứu Marketing nhằm mục đích: Choose one answer. a. Để bán được nhiều sản phẩm với giá cao hơn b. Mang lại những thông tin về môi trường Marketing và chính sách Marketing của doanh nghiệp c. Để làm phong phú thêm kho thông tin của doanh nghiệp d. Thâm nhập vào một thị trường nào đó e. Để tổ chức kênh phân phối cho tốt hơn Question 4 Marks: 1 Chuỗi cung ứng của một tổ chức bao gồm những thành viên sau ngoại trừ: Choose one answer. a. các đối thủ cạnh tranh b. các nhà cung ứng c. khách hàng d. các nhà phân phối Question 5 Marks: 1 Văn hoá là một yếu tố quan trọng trong Marketing hiện đại vì Choose one answer.
  2. a. Nhiệm vụ của người làm Marketing là điều chỉnh hoạt động marketing đúng với yêu cầu của văn hoá. b. Không sản phẩm nào không chứa đựng những yếu tố văn hoá c. Hành vi tiêu dùng của khách hàng ngày càng giống nhau. d. Trên thế giới cùng với quá trình toàn cầu hoá thi văn hoá giữa các nước ngày càng có nhiều điểm tương đồng Question 6 Marks: 1 Các giá trị chức năng thường khó sao chép và có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh cho tổ chức Answer: True False Question 7 Marks: 1 Khái niệm marketing đòi hỏi ta phải xuất phát từ Choose one answer. a. Nhu cầu của người tiêu thụ b. Các tiềm năng của hãng c. Những hạn chế của phát triển thị trường d. Các sản phẩm được sx ra e. Các ý đồ của người chủ Question 8 Marks: 1 Những nhóm người được xem là công chúng tích cực của 1 doanh nghiệp thường có đặc trưng Choose one answer. a. Họ quan tâm tới doanh nghiệp vì họ có nhu cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp b. Doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý của họ c. Doanh nghiệp đang tìm sự quan tâm của họ d. Họ quan tâm tới doanh nghiệp với thái độ thiện chí Question 9 Marks: 1 Mass customization – thiết kế theo yêu cầu hàng loạt là khả năng một công ty đáp ứng tối ưu những yêu cầu của từng cá nhân khách hàng. Answer: True False Question 10 Marks: 1 Báo An ninh thế giới vừa quyên góp 20 triệu đồng cho quỹ Vì trẻ thơ. Việc quyên góp này được coi như là một cuộc trao đổi. Answer: True False Question 11 Marks: 1 ____ là một tập hợp những thông tin được tổ chức có hệ thống về các khách hàng cá nhân hoặc tiềm năng của công ty Choose one answer. a. Cơ sở dữ liệu ngành kinh doanh b. Cơ sở dữ liệu marketing
  3. c. Danh sách địa chỉ khách hàng d. Cơ sở dữ liệu khách hàng e. Kho dữ liệu Question 12 Marks: 1 Giá trị chức năng cũng như giá trị tâm lý trong cấu thành giá trị dành cho khách hàng đều khó có thể sao chép Answer: Đúng Sai Question 13 Marks: 1 Chiến lược marketing là một tuyên bố được viết ra về kế hoạch marketing, các chi tiết liên quan đến thời gian để thực hiện chiến lược Answer: Đúng Sai Question 14 Marks: 1 “Khi một khách hàng giận dữ bỏ đi đồng nghĩa với 50.000$ bay ra khỏi cửa hàng”, Stew Leonard đề cập đến khái niệm ______trong marketing. Choose one answer. a. Giá trị khách hàng trọn đời b. Sự thỏa mãn c. Tài sản khách hàng d. Lòng trung thành Question 15 Marks: 1 Loại thị trường nào đươc đặc trưng bởi số lượng lớn người mua và người bán và vì tính đồng bộ của sản phẩm Choose one answer. a. không có đáp án đúng b. Cạnh tranh hoàn hảo c. Độc quyền d. Cạnh tranh độc quyền e. Canh tranh toàn phần Question 16 Marks: 1 Các giá trị văn hoá thứ phát thường rất bền vững và ít thay đổi nhất. Answer: True False Question 17 Marks: 1 Để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh trong môi trường hiện nay, các công ty phải tìm mọi cách thu thập và xử lý mọi thông tin có thể có. Answer: Đúng Sai Question 18 Marks: 1
  4. Tổ chức có thể tạo dựng giá trị tâm lý bằng các cách sau, ngoại trừ Choose one answer. a. Gia tăng công nghệ phục vụ b. Hạ giá c. Gia tăng sự tiện lợi d. Cả 3 đáp án đều đúng Question 19 Marks: 1 Nhờ vào ______ những nhà marketing có thể chiết xuất những thông tin hữu ích về cá nhân khách hàng, những xu hướng tiêu dùng và các phân khúc thị trường từ một tập hợp lớn dữ liệu Choose one answer. a. Marketing quan hệ b. Các thuật toán (calculus) c. Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) d. Kỹ thuật dò tìm dữ liệu (data mining) Question 20 Marks: 1 Giá trị chức năng là những tiện ích xuất phát từ chất lượng và những đặc tính được mong đợi của sản phẩm hay dịch vụ, do đó nó có tính bền vững cao. Answer: True False Question 21 Marks: 1 Khi phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp, nhà phân tích sẽ thấy được Choose one answer. a. Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp b. Cơ hội và điểm yếu của doanh nghiệp c. Tất cả điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ d. Cơ hội và nguy cơ đối với doanh nghiệp e. Điểm mạnh và nguy cơ của doanh nghiệp Question 22 Marks: 1 Thu thập thông tin sơ cấp nhằm giúp xác định vấn đề và gợi ý giả thiết là mục tiêu của phương pháp nghiên cứu nào? Choose one answer. a. Thăm dò b. Xác thực c. Mô tả d. Nhân quả Question 23 Marks: 1 Các tổ chức mua hàng hoá và dịch vụ cho quá trình sản xuất để kiếm lợi nhuận và thực hiện các mục tiêu đề ra được gọi là thị trường …… Choose one answer. a. Công nghiệp
  5. b. Tiêu dùng c. Quốc tế d. Mua đi bán lại e. Chính quyền Question 24 Marks: 1 Các yếu tố thuộc môi trường Marketing luôn chỉ tạo ra các mối đe doạ cho doanh nghiệp Answer: True False Question 25 Marks: 1 Điều nào dưới đây mô tả KHÔNG đúng về khái niệm “khách hàng” Choose one answer. a. Khái niệm “Khách hàng” và “Người tiêu dùng” là như nhau, chúng có thể thay thế hoàn toàn cho nhau b. Sinh viên có thể được xem là khách hàng của một trường đại học c. Một khách hàng không nhất thiết phải tiêu dùng sản phẩm mà họ đã mua sắm d. Khách hàng là người quyết định ngành nghề kinh doanh của hãng theo quan điểm của Drucker Question 26 Marks: 1 Các chương trình marketing thường xuyên và chương trình câu lạc bộ thành viên là những công cụ marketing nhằm mục tiêu gia tăng _____ trong mối quan hệ với khách hàng Choose one answer. a. Cả ba đáp án trên b. Lợi ích tài chính c. Lợi ích xã hội d. Tính chặt chẽ về cấu trúc Question 27 Marks: 1 Môi trường Marketing của một doanh nghiệp có thể được định nghĩa là Choose one answer. a. Một tập hợp của những nhân tố không thể kiểm soát được b. Một tập hợp của những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đó c. Một tập hợp của những nhân tố có thể kiểm soát được và không thể kiểm soát được. d. Một tập hợp của những nhân tố có thể kiểm soát được Question 28 Marks: 1 Một sự tuyên bố về kinh nghiệm mà khách hàng có được từ các sản phẩm hoặc mối quan hệ giữa họ và các nhà cung cấp được gọi là Choose one answer. a. Sứ mệnh b. Định đề giá trị c. Không có đáp án nào đúng d. Viễn cảnh
  6. Question 29 Marks: 1 Tín ngưỡng và các giá trị ……… rất bền vững và ít thay đổi nhất. Choose one answer. a. Nhánh văn hoá b. Sơ cấp c. Nhân khẩu d. Nền văn hoá Question 30 Marks: 1 Môi trường Marketing vĩ mô được thể hiện bởi những yếu tố sau đây, ngoại trừ Choose one answer. a. Dân số b. Các chỉ số về khả năng tiêu dùng c. Lợi thế cạnh tranh d. Thu nhập của dân cư. Question 31 Marks: 1 Khách hàng cũng được xem như là một bộ phận trong môi trường Marketing của doanh nghiệp Answer: True False Question 32 Marks: 1 Yếu tố nào không thuộc môi trường vĩ mô của của hãng Choose one answer. a. Môi trường kinh tế chính trị b. Môi trường tự nhiên c. Kỹ thuật d. Người tiêu thụ e. Cạnh tranh Question 33 Marks: 1 Công ty có thể cải thiện lợi nhuận của nó bằng cách, ngoại trừ việc Choose one answer. a. “Sa thải” những khách hàng xấu b. Tạo ra khách hàng trung thành c. Chỉ phục vụ khách hàng lớn nhất d. Kéo dài độ dài của các mối quan hệ với khách hàng Question 34 Marks: 1 Marketing và bán hàng là những hoạt động bổ trợ trong mô hình chuỗi giá trị của M.Porter Answer: True False Question 35 Marks: 1
  7. Việc áp dụng khái niệm _________ ở các ngành công nghiệp trong những năm 80 đã mang chuyển đổi mối quan hệ giữa các tổ chức mua bán từ vai trò thương lượng dựa trên những mối tương tác đơn lẻ sang việc nhấn mạnh vào sự thiết lập các mối quan hệ chiến lược dài hạn. Choose one answer. a. Quản trị hệ thống thông tin (MIS) b. Quản trị quan hệ đối tác chiến lược (SPRM) c. Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) d. Quản trị hệ thống tồn kho (JIT) Question 36 Marks: 1 Nhu cầu cấp thiết bao gồm các nhu cầu sau, ngoại trừ: Choose one answer. a. nhu cầu vật chất b. nhu cầu cá nhân c. nhu cầu xã hội d. nhu cầu tinh thần Question 37 Marks: 1 Những khách hàng có đáp ứng giống nhau trước tập hợp những tác động marketing được gọi là Choose one answer. a. Thị trường định vị b. SBU c. Đoạn thị trường d. Thị trường mục tiêu Question 38 Marks: 1 Những lợi thế nào sau đây được xem như là những lợi thế chủ yếu của nguồn dữ liệu thứ cấp Choose one answer. a. Chỉ có A và B là đúng b. Hoàn toàn có thể tin cậy c. Có sẵn với chi phí thấp d. Thu thập nhanh chóng e. Tất cả các câu trên đều đúng Question 39 Marks: 1 Hệ thống thông tin marketing là tập hợp con người, thiết bị và các qui trình sử dụng để thu thập, sắp xếp, ___________, đánh giá và phân phối thông tin cần thiết một cách chính xác, đúng thời điểm đến những người ra quyết định marketing Choose one answer. a. Kiểm
  8. soát b. Phát triển c. Kiểm tra d. Phân tích Question 40 Marks: 1 Dữ liệu sơ cấp có thể được thu thập bằng một trong những cách sau đây Choose one answer. a. điều tra b. chỉ có A và C c. thử nghiệm d. quan sát e. Tất cả các câu trên đều đúng Question 41 Marks: 1 Hoạt động marketing không chỉ được thực hiện bởi người bán, mà còn được thực hiện bởi khách hàng tiềm năng . Answer: Đúng Sai Question 42 Marks: 1 Lợi thế chủ yếu của hệ thống tổ chức marketing theo thị trường là cho phép nhân viên thực hiện trên phạm vi địa lý của mình, tìm hiểu tốt nhất khách hàng trên địa bàn của mình và làm việc với chi phí đi lại tối ưu nhất về cả thời gian lẫn tiền bạc Answer: True False Question 43 Marks: 1 Mức độ cạnh tranh nhãn hiệu cho rằng công ty sẽ xem các đối thủ cạnh tranh của mình là tất cả những công ty cạnh tranh vì túi tiền của cùng đối tượng khách hàng Answer: True False Question 44 Marks: 1 Kênh marketing bao gồm những kênh sau, ngoại trừ Choose one answer. a. Kênh phân phối b. Kênh bán hàng c. Kênh truyền thông d. Kênh cung ứng Question 45 Marks: 1 Công việc nào sau đây không bao gồm trong tiến trình quản trị marketing được sử dụng bởi các nhà quản trị marketing nhằm đạt các mục tiêu của mình? Choose one answer. a. Hoạch định các hoạt động marketing
  9. b. Kiểm tra các kế hoạch marketing c. Chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch marketing d. Tăng nguồn tài trợ cho các dự án marketing Question 46 Marks: 1 _______ được sử dụng khi hãng mong muốn giảm số lượng khách hàng hoặc để thay đổi nhu cầu một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn. Choose one answer. a. De-marketing b. Marketing tích hợp c. CRM d. e- marketing Question 47 Marks: 1 Chương trình marketing thường xuyên là kết quả của việc nhận thức rằng 80% khách hàng công ty có thể tạo ra 20% lợi nhuận. Answer: True False Question 48 Marks: 1 Bốn khái niệm cốt lõi của triết lý marketing bao gồm, ngoại trừ Choose one answer. a. cạnh tranh b. tính sinh lợi c. marketing tích hợp d. nhu cầu khách hàng Question 49 Marks: 1 Việc công ty tạo ra các câu lạc bộ trong đó các thành viên được hưởng các khoản ưu đãi là nhằm mang lại những lợi ích ____ cho khách hàng Choose one answer. a. Cả ba đáp án trên b. Tài chính c. Cơ cấu d. Xã hội Question 50 Marks: 1 Việc xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng sẽ không có ý nghĩa đối với những sản phẩm chỉ mua một lần trong đời. Answer: True False Time Remaining
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2