intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phổ Thạnh

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
131
lượt xem
6
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phổ Thạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phổ Thạnh để làm quen với các dạng bài tập có thể xuất hiện trong kỳ kiểm tra 45 phút sắp tới của các bạn học sinh. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lí 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Phổ Thạnh

Trường THCS Phổ Thạnh<br /> KIỂM TRA ĐỊNH KÌ BÀI VIẾT SỐ 3<br /> Họ và tên: ……………………................<br /> Tiết: 44<br /> Lớp 9/<br /> Môn: Địa<br /> Điểm<br /> Lời phê của giáo viên<br /> A- Trắc nghiệm: (3 đ) I- Hãy chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau, ghi kết quả vào bảng bài làm.<br /> 1-Để giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường ở Đông Nam Bộ, biện pháp nào dưới đây sai<br /> A. Đưa chất thải ra sông, biển.<br /> B. Áp dụng công nghệ sản xuất sạch<br /> C. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân<br /> D. Không phân bố quá trình tập trung các khu công nghiệp trong các đô thị..<br /> 2- Đông Nam Bộ trở thành vùng trồng nhiều cao su nhất trong cả nước không phải do<br /> A. Có giống cao su tốt hơn các vùng khác<br /> B. Điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho cây cao su.<br /> C. Có cơ sở chế biến gần nơi tiêu thụ và xuất khẩu.<br /> D. Người dân có kinh nghiệm trồng và chế biến sản phẩm.<br /> 3-Ngành công nghiệp có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long là<br /> A. Cơ khí<br /> B. Hóa chất<br /> C. Vật liệu xây dựng<br /> D. Chế biến lương thực thực phẩm<br /> 4-Mặt hàng nào dưới đây không phải là hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long.<br /> A. Gạo<br /> B. Hồ tiêu.<br /> C. Tôm đông lạnh<br /> D. Cá đông lạnh.<br /> 5- Trở ngại lớn nhất về điều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là<br /> A- Đất phèn đất mặn chiếm diện tích lớn<br /> B- Xâm nhập mặn vào sâu trong mùa khô<br /> C-Mùa khô sâu sắc và kéo dài 5-6 tháng<br /> D- Lũ ngập sâu trên diện rộng vào cuối mùa mưa.<br /> 6- Ý nghĩa lớn nhất của rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là<br /> A- du lịch sinh thái<br /> B- cung cấp gỗ và chất đốt<br /> C- bảo tồn nguồn gien sinh vật<br /> D- chắn sóng, chắn gió, giữ đất.<br /> 7- Chỉ tiêu nào của Đông Nam Bộ tương đương cả nước?<br /> A- GDP/ người<br /> B- Mật độ dân số<br /> C- Tỉ lệ dân thành thị<br /> D- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên<br /> 8- Tỉnh nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh hơn cả về du lịch biển đảo?<br /> A- Cà Mau.<br /> B- Bến Tre<br /> C- Kiên Giang<br /> D- Tiền Giang<br /> II- Ghép ý ở hai cột cho đúng với ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên đối với sản xuất của vùng Đồng<br /> bằng sông Cửu Long.<br /> Đặc điểm tự nhiên<br /> Tác động đến sản xuất.<br /> Ghép<br /> 1. Rừng ngập mặn chiếm diện tích rất lớn<br /> A. Có thể cải tạo để mở rộng diện tích trồng lúa.<br /> 1→<br /> 2. Diện tích đất phèn, mặn 2,5 triệu ha.<br /> B. Phát triển mạnh nuôi tôm tập trung qui mô lớn, 2→<br /> nguồn lợi hải sản phong phú.<br /> 3. Diện tích đất phù sa ngọt 1,2 triệu ha.<br /> C.Giao đường bộ gặp nhiều khó khăn.<br /> 3→<br /> 4. Có lũ vào mùa mưa.<br /> D.Trồng lúa, cây ăn quả qui mô lớn<br /> 4→<br /> B- Tự luận:<br /> Câu 1: (2,5 đ) Nêu vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ? Vị trí đó có ý nghĩa gì đối với việc<br /> phát triển kinh tế xã hội.<br /> Câu 2: (2.5 đ) Tại sao đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước ta hiện nay?<br /> Câu 3: (2 đ) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng thủy sản của cả nước và đồng bằng sông Cửu Long năm 2000 và<br /> năm 2011.( Đơn vị nghìn tấn)<br /> Năm<br /> 2000<br /> 2011<br /> 2250,5<br /> 5447,4<br /> Cả nước<br /> 1169,1<br /> 3169,7<br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> a- Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ câu sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước<br /> năm 2000 và năm 2011.<br /> b- Dựa vào biểu đồ vừa vẽ rút ra nhận xét.<br /> BÀI LÀM<br /> A- Trắc nghiệm:<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> <br /> 1<br /> <br /> B- Tự luận: (7 đ)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> <br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> ...........................................................................................................................................................................<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ BÀI VIẾT SỐ 3<br /> Tiết 44<br /> Môn ĐỊA LÍ 9.<br /> A. Mục tiêu:<br /> - Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở vùng Đông Nam Bộ. Đặc điểm sản xuất nông<br /> nghiệp, công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sôn Cửu Long.<br /> - Giải thích một số đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Vẽ biểu đồ so sánh sản<br /> lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước<br /> - Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.<br /> - Kiểm tra và đánh giá năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; Năng lực tính toán; Năng lực sử dụng số liệu thống kê.<br /> B- Ma Trận:<br /> Nhận thức<br /> Nội dung<br /> <br /> Vùng Đông<br /> Nam Bộ<br /> <br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> <br /> Vùng đồng<br /> bằng sông<br /> Cửu Long<br /> <br /> TN<br /> TL<br /> Nhận biết vị trí địa lí, giới<br /> hạn lãnh thổ ý nghĩa đối với<br /> việc phát triển kinh tế.<br /> Đặc điểm các ngành công<br /> nghiệp.Đặc điểm dân cư xã<br /> hội vùng Đông Nam Bộ.<br /> 2<br /> 1<br /> 0,5<br /> 2,5<br /> Đặc điểm tự nhiên và tài<br /> nguyên thiên nhiên của vùng<br /> đối với sự phát triển kinh tếxã hội<br /> <br /> 1<br /> 1,0<br /> Số câu<br /> Số điểm<br /> TS câu<br /> TS điểm<br /> <br /> Thông hiểu<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> 1<br /> 1,0<br /> 4<br /> <br /> TN<br /> <br /> TL<br /> <br /> Trình bày đặc điểm kinh tế<br /> của đồng bằng sông Cửu<br /> Long.<br /> Những thuận lợi và khó<br /> khăn về tự nhiên đối với sự<br /> phát triển kinh tế xã hội ở<br /> đồng bằng sông Cửu Long<br /> 2<br /> 1<br /> 0,5<br /> 2,5<br /> 2<br /> 1<br /> 0,5<br /> 2,5<br /> 3<br /> 4,0<br /> 3,0<br /> <br /> Vận dụng<br /> <br /> Vận dụng cao<br /> Tổng<br /> cộng<br /> TN<br /> TL<br /> TN<br /> TL<br /> Lồng ghép giáo dục bảo vệ Giải thích một số đặc<br /> môi trường ở Đông Nam Bộ điểm nông nghiệp ở Đông<br /> Nam Bộ.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5<br /> 3,5<br /> <br /> 0,25<br /> 0,25<br /> Vẽ biểu đồ so sánh sản Nhận xét và giải thích sản<br /> lượng thủy sản của đồng lượng thủy sản của đồng<br /> bằng sông Cửu Long so với bằng sông Cửu Long so<br /> cả nước.<br /> với cả nước<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 1,5<br /> 0,5<br /> Đặc điểm phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long<br /> 1<br /> 1<br /> 0,25<br /> 0,25<br /> 1<br /> 0,5<br /> 1<br /> 0,5<br /> 7<br /> 0,25<br /> 1,5<br /> 0,25<br /> 0,5 6,5<br /> 2,5<br /> 2,5<br /> 12<br /> 2.0<br /> 1,0 10,0<br /> <br /> ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> A/ Phần trắc nghiệm: (3 đ). Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25 đ.<br /> Câu<br /> 1 2 3 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> II<br /> C D<br /> D<br /> C<br /> 1→ B 2→A 3→D 4→C<br /> Đáp án A B C B<br /> B/ Phần tự luận: (7,0 điểm)<br /> Câu<br /> Nội dung<br /> Vị trí địa lí, giới hạn:<br /> + Phía Bắc và tây giáp Campuchia.<br /> + Phía Nam giáp biển Đông<br /> + Phía Đông giáp Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.<br /> + Phía Tây giáp đồng bằng sông Cửa Long.<br /> 1<br /> Ý Nghĩa:<br /> Vị trí địa lí là cầu nối giữa Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ với đồng bằng<br /> sông Cửu Long, giữa đất liền với biển Đông tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc<br /> giao lưu phát triển kinh tế, gần trung tâm Đông Nam Á, gần tuyến giao thông hàng<br /> hải quốc tế nên thuận lợi để giao lưu kinh tế với quốc tế<br /> - Diện tích trồng lúa chiếm trên 50% diện tích trồng lúa cả nước.<br /> - Đất đai màu ở nhất là đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu<br /> - Khí hậu cận xích đạo, mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằn chịt.<br /> 2 - Nguồn lao động dồi dào, năng động,có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.<br /> - Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật.<br /> - Các nguyên nhân khác ( chính sách khuyến nông, nhu cầu về gạo ở trong nước và<br /> xuất khẩu)<br /> a- Xử lí số liệu, vẽ biểu đồ đúng, có chú thích, tên biểu đồ đầy đủ.<br /> - Cơ cấu sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu long so với cả nước năm 2000<br /> và 2011, đơn vị tính %<br /> Năm<br /> 2000<br /> 2011<br /> Cả nước<br /> 100,0<br /> 100,0<br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> 51,9<br /> 58,2<br /> - Tính bán kính<br /> R2000= 1 đvbk<br /> <br /> Điểm<br /> 1,0<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,25 đ<br /> 0,25 đ<br /> 1,5 đ<br /> <br /> R2011= 5447,4  1,56 ñvbk<br /> 2250,5<br /> Năm 2011.<br /> <br /> Năm 2000<br /> 3<br /> 41.8<br /> <br /> 48.1<br /> <br /> 58.2<br /> <br /> 51.9<br /> <br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> <br /> Các vùng còn lại<br /> <br /> Biểu đồ sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2000 và năm<br /> 2011.<br /> <br /> Nhận xét: Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản cao nhất cả nước, chiếm<br /> 51,9% năm 2000 và 58,1% năm 2011.<br /> Từ năm 2000 đến 2011 sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng 6,2 %,<br /> <br /> 0,5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2