Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 2

Chia sẻ: Aae Aey | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
148
lượt xem
10
download

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo 2 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 hình học chương 2

  1. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay 1, Một hình trụ có bán kính đáy và khoảng cách giữa hai đáy bằng . Khi đó thể tích của khối trụ được tạo nên là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón tròn xoay còn ba đỉnh còn lại của tứ diện nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là một trong các kết quả sau: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh đều bằng a. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ tính theo a bằng: Chọn câu trả lời đúng:
  2. A. B. C. D. 4, Một hình trụ có bán kính đáy và khoảng cách giữa hai đáy bằng . Khi đó diện tích xung quanh của hình trụ là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 5, Cho hình nón có tỉ lệ giữa bán kính đáy và đường sinh bằng . Hình cầu nội tiếp hình nón này có thể tích bằng V. Thể tích hình nón bằng. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 6,
  3. Cho hình lập phương ABCD. A'B'C'D'. Gọi (H) là hình cầu nội tiếp hình lập phương đó. Khi đó bằng: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 7, Cho tứ diện đều . Khi quay tứ diện đó xung quanh trục là có bao nhiêu hình nón khác nhau được tạo thành. Chọn câu trả lời đúng: A. B. Không có hình nào. C. D. 8, Một hình nón được cắt bởi một mặt phẳng song song với đáy. Mặt phẳng này chia với mặt xung quang của hình nón thành hai phần có diện tích bằng nhau. Tỷ số thể tích của hình nón phía trên mặt phẳng và hình nón cho trước là số nào? Chọn câu trả lời đúng: A. B.
  4. C. D. 9, Trong một chiếc hộp hình trụ, người ta bỏ vào đấy ba quả tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao của hình trụ bằng ba lần đường kính quả banh. gọi là tổng diện tích của ba quả banh, là diện tích xung quanh hình trụ. Tỷ số diện tích: là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 10, Cho hình lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. gọi là diện tích 6 mặt của hình lập phương, là diện tích xung quanh của hình trụ. Hãy tính tỷ số và chọn đáp án đúng: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
  5. Đề kiểm tra 15 phút môn toán lớp 12 năm 2013 Bài 2. Mặt cầu 1, Bề mặt xung quanh của một hình trụ trải trên mặt phẳng là một hình vuông cạnh a. Thể tích của khối trụ giới hạn bởi hình trụ này bằng. Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 2, Ba đoạn thẳng SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau tạo thành một tứ diện SABC với: , , . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đó là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 3, Cho 3 điểm cùng thuộc một mặt cầu và biết rằng . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Chọn câu trả lời đúng:
  6. A. Luôn luôn có một đường tròn thuộc mặt cầu ngoại tiếp tam giác B. là đường kính của một đường tròn lớn trên mặt cầu đã cho C. là một đường kính của mặt cầu đã cho D. là một tam giác vuông cân tại 4, Trong không gian cho 3 điểm , , không thẳng hàng. Tập hợp tâm các mặt cầu đi qua ba điểm , , là: Chọn câu trả lời đúng: A. Một mặt phẳng B. Một mặt cầu C. Một đường tròn D. Một đường thẳng 5, Các hình chóp sau đây luôn có các đỉnh nằm trên một mặt cầu Chọn câu trả lời đúng: A. Hình chóp đều ngũ giác B. Hình chóp đều n - giác C. Hình chóp tam giác D. Hình chóp tứ giác 6, Nếu khối cầu ngoại tiếp một tứ diện đều có bán kính bằng thì thể tích của tứ diện đều bằng: Chọn câu trả lời đúng:
  7. A. B. C. D. 7, Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi (H) là hình trụ tròn xoay ngoại tiếp hình lập phương đó. khi đó bằng : Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 8, Các hình chóp sau đây luôn có các đỉnh nằm trên một mặt cầu Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? Chọn câu trả lời đúng: A. Hình chóp đều ngũ giác B. Hình chóp đều n - giác. C. Hình chóp tam giác D. Hình chóp tứ giác
  8. 9, Cho mặt cầu và một điểm A biết . Qua A kẻ một tiếp tuyến với mặt cầu tại B và kẻ một cát tuyến cắt mặt cầu tại C và D, độ dài của . có độ dài là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D. 10, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ giác đó là: Chọn câu trả lời đúng: A. B. C. D.
Đồng bộ tài khoản