intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Giải tích 2 (Đề 1) - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Chia sẻ: Nguyen Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

290
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra giữa kỳ môn Giải tích 2 (Đề 1) sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang học môn Giải tích 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa kỳ môn Giải tích 2 (Đề 1) - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 01 ZZ ydxdy Câu 1. Tính I = 2 2 , với D là miền 2x ≤ x2 + y 2 ≤ 4; x ≥ 0; y ≥ 0. D x +y √ Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: y = 2 − x2 − z 2 ; y = x2 + z 2 ; x ≤ 0, z ≥ 0. Z p Câu 3. Tính I = (sin πx + xy 2 + 3)dx + (x2 y + 2x − cos πy)dy, với C là cung x = 2y − y 2 C lấy từ O(0, 0) đến A(1, 1). ZZ p Câu 4. Tính I = xzds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: z = x2 + y 2 ; z = 1; x ≥ 0. S − − − Hết − − − ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 02 ZZ xdxdy Câu 1. Tính I = 2 + y2 , với D là miền 2y ≤ x2 + y 2 ≤ 4; x ≤ 0; y ≥ 0. D x p Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: x = 2 − y 2 − z 2 ; x = y 2 + z 2 ; y ≤ 0, z ≤ 0. √ Z Câu 3. Tính I = (sin πx + xy 2 + 2)dx + (x2 y + 3x − cos πy)dy, với C là cung y = 2x − x2 C lấy từ O(0, 0) đến A(1, 1). ZZ Câu 4. Tính I = yzds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 = z 2 ; z = −1; y ≤ 0. S − − − Hết − − −
  2. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 03 ZZ p Câu 1. Tính I = x x2 + y 2 dxdy, với D là miền 1 ≤ x2 + y 2 ≤ 2y; x ≥ 0. D Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: x = 3 − y 2 − z 2 ; y 2 + z 2 ≤ 1; x ≥ 0, z ≤ 0. Z Câu 3. Tính I = (ex + xy 2 − 3y)dx + (x2 y + 2 − sin πy)dy, với C là cung y = x2 lấy từ C O(0, 0) đến A(−1, 1). ZZ Câu 4. Tính I = y 2 zds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 1; S z ≥ 0; x ≤ 0. − − − Hết − − − ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 04 ZZ p Câu 1. Tính I = y x2 + y 2 dxdy, với D là miền 1 ≤ x2 + y 2 ≤ 2x; y ≤ 0. D Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: y = 3 − x2 − z 2 ; x2 + z 2 ≤ 1; x ≥ 0, y ≥ 0. Z Câu 3. Tính I = (ex + xy 2 − 2y)dx + (x2 y + 3 − sin πy)dy, với C là cung y = x2 lấy từ C O(0, 0) đến A(−1, 1). ZZ Câu 4. Tính I = x2 zds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 1; S z ≤ 0; y ≥ 0. − − − Hết − − −
  3. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 05 ZZ Câu 1. Tính I = xydxdy, với D là miền giới hạn bởi: x2 + y 2 + 2x = 0; y = x; y = 0. D Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: y = x2 + z 2 ; x2 + z 2 = 4; y ≥ 0, z ≤ 0. √ Z Câu 3. Tính I = (x3 + y 3 )dx − (x3 + sin y)dy, với C là cung y = 2x − x2 lấy theo chiều C kim đồng hồ. ZZ Câu 4. Tính I = yzds, với S là biên của vật thể xác định bởi: x2 + y 2 ≤ z ≤ 1; y ≥ 0. S − − − Hết − − − ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 06 ZZ Câu 1. Tính I = xydxdy, với D là miền giới hạn bởi: x2 + y 2 + 2y = 0; y = −x; x = 0. D Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: x = y 2 + z 2 ; y 2 + z 2 = 4; x ≥ 0, y ≤ 0. Z p Câu 3. Tính I = (cos x + y 3 )dx − (x3 + y 2 )dy, với C là cung x = 2y − y 2 lấy theo chiều C kim đồng hồ. ZZ Câu 4. Tính I = xzds, với S là biên của vật thể xác định bởi: x2 + y 2 ≤ z ≤ 1; x ≤ 0. S − − − Hết − − −
  4. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 07 ZZ xdxdy Câu 1. Tính I = p , với D là miền y ≤ x; 2y ≤ x2 + y 2 ≤ 4y. 2 x +y 2 D √ Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 2; y = x2 + z 2 ; x ≥ 0, z ≤ 0. Z (1,0) Câu 3. Tìm m để tích phân I = (ex y + (m + 2) cos y)dx + (ex + mx sin y)dy (0,2) không phụ thuộc vào đường lấy tích phân. Tính tích phân với m tìm được. ZZ Câu 4. Tính I = xzds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 = 1; 0 ≤ z ≤ x. S − − − Hết − − − ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2 Khoa Toán Thời gian: 60 phút −−−?F?−−− Mã đề: 08 ZZ xydxdy Câu 1. Tính I = 2 2 , với D là miền x ≤ y; 2x ≤ x2 + y 2 ≤ 4x. D x +y p Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 2; x = y 2 + z 2 ; y ≤ 0, z ≥ 0. Z (2,0) Câu 3. Tìm m để tích phân I = (ex y + x + (m − 2) sin y)dx + (ex − mx cos y)dy (0,1) không phụ thuộc vào đường lấy tích phân. Tính tích phân với m tìm được. ZZ Câu 4. Tính I = yzds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 = 1; 0 ≤ z ≤ −y. S − − − Hết − − −
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2