intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 132

Chia sẻ: Zzzzaaa Zzzzaaa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

25
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long Mã đề 132 là tài liệu hay dành cho các bạn ôn tập kiểm tra HK 1. Mời các bạn tham khảo để biết được hình thức ra đề cũng như các dạng bài tập, câu hỏi trong đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 1 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Vĩnh Long - Mã đề 132

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VĨNH LONG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN: Toán 12<br /> (Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)<br /> <br /> Mã đề 132<br /> Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số y  log  x  5 .<br /> A. D   ;1   5;   .<br /> <br /> B. D  1;5  .<br /> <br /> C. D   5;   .<br /> <br /> D. D   5;   .<br /> <br /> Câu 2: Đạo hàm của hàm số log 3  x 2  2 x  1 là:<br /> <br /> 2x 1<br /> .<br /> ( x  2 x  1).ln 3<br /> 2<br /> C. y ' <br /> .<br /> ( x  1).ln 3<br /> A. y ' <br /> <br /> 2x  2<br /> .<br /> ln 3<br /> 2x  2<br /> D. y '  2<br /> .<br /> x  2x  3<br /> <br /> B. y ' <br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 3: Cho ba số thực dương a , b , c khác 1 . Đồ thị các hàm số y  a x , y  b x , y  c x được cho trong hình vẽ<br /> bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?<br /> <br /> A. a  b  c .<br /> <br /> B. c  a  b .<br /> <br /> .<br /> <br /> 1<br /> Câu 4: Nghiệm của phương trình 22 x1   0 là.<br /> 8<br /> A. x  2 .<br /> B. x  2 .<br /> <br /> C. b  c  a .<br /> <br /> D. a  c  b .<br /> <br /> C. x  1 .<br /> <br /> D. x  1 .<br /> 2x 1<br /> Câu 5: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y <br /> là:<br /> 4x2  3<br /> A. y  2 và y  2 .<br /> B. y  1 .<br /> C. y  2 .<br /> D. y  1 và y  1 .<br /> Câu 6: Cho tứ diện đều ABCD . Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng  BCD  bằng 6 . Tính thể tích V<br /> của tứ diện ABCD .<br /> 27 3<br /> 9 3<br /> A. V  27 3 .<br /> B. V <br /> .<br /> C. V <br /> .<br /> D. V  5 3 .<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 7: Cho hình chóp S .MNPQ có đáy MNPQ là hình chữ nhật, hai mặt phẳng  SMN  và  SMQ <br /> cùng vuông góc với mặt phẳng  MNPQ  , góc giữa đường thẳng SN và mặt phẳng  MNPQ  bằng 60,<br /> biết MN  a , MQ  2a , với a là số thực dương. Khi đó, tính theo a , khoảng cách giữa hai đường thẳng<br /> SP và NQ bằng bao nhiêu?<br /> Trang 1/5 - Mã đề thi 132-Toán 12<br /> <br /> A.<br /> <br /> 93a<br /> .<br /> 62<br /> <br /> B.<br /> <br /> 2 57 a<br /> .<br /> 19<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2 93a<br /> .<br /> 31<br /> <br /> D.<br /> <br /> 2 93a<br /> .<br /> 61<br /> <br /> Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 x 3  3x 2  12 x  2 trên đoạn  1, 2  đạt tại x  x0 . Giá trị x0 bằng.<br /> A. 1 .<br /> B. 2 .<br /> C. 2 .<br /> D. 1 .<br /> Câu 9: Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số y  log 2  x2  4 x  m xác định trên  .<br /> <br /> <br /> A. m  4 .<br /> B. m  4 .<br /> C. m  4 .<br /> D. m  4 .<br /> Câu 10: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,<br /> B, C, D sau:<br /> x  2<br /> x2<br /> x  2<br /> x  2<br /> A. f  x  <br /> .<br /> B. f  x  <br /> .<br /> C. f  x  <br /> .<br /> D. f  x  <br /> .<br /> x 1<br /> x 1<br /> x 1<br /> x 1<br /> Câu 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC. ABC có thể tích bằng V . Gọi M , N lần lượt là hai điểm<br /> MB NC <br /> trên cạnh BB, CC  sao cho<br /> <br />  2 thể tích của khối đa diện ABCMN bằng:<br /> MB NC<br /> 2V<br /> 2V<br /> V<br /> V<br /> A.<br /> .<br /> B. .<br /> C.<br /> .<br /> D. .<br /> 5<br /> 9<br /> 3<br /> 5<br /> Câu 12: Một người đầu mỗi tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với<br /> lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết sau 15 tháng người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số<br /> tiền nào nhất trong các số sau ?<br /> A. 635000 .<br /> B. 643000 .<br /> C. 613000 .<br /> D. 535000 .<br /> 2 x 1<br /> Câu 13: Trong các hình dưới đây, hình nào là đồ thị hàm số y <br /> ?<br /> x 3<br /> <br /> A.<br /> <br /> C.<br /> <br /> B.<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> D.<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> Trang 2/5 - Mã đề thi 132-Toán 12<br /> <br /> Câu 14: Trong các hình dưới đây, hình nào là đồ thị hàm số y  <br /> y<br /> <br /> x4<br />  2 x2  1?<br /> 4<br /> y<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> x<br /> <br /> -3<br /> <br /> -2<br /> <br /> -1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> x<br /> <br /> 3<br /> <br /> -3<br /> <br /> -2<br /> <br /> -1<br /> <br /> 1<br /> <br /> -1<br /> -2<br /> <br /> .<br /> <br /> -3<br /> <br /> B.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> x<br /> -2<br /> <br /> -1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> -3<br /> <br /> 3<br /> <br /> -2<br /> <br /> -1<br /> <br /> 1<br /> <br /> -1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> -1<br /> <br /> -2<br /> <br /> -2<br /> <br /> -3<br /> <br /> C.<br /> <br /> .<br /> <br /> y<br /> <br /> y<br /> <br /> -3<br /> <br /> 3<br /> <br /> -2<br /> <br /> -3<br /> <br /> A.<br /> <br /> 2<br /> <br /> -1<br /> <br /> .<br /> <br /> -3<br /> <br /> D.<br /> <br /> Câu 15: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y <br /> <br /> 3x  4<br /> .<br /> 1 2x<br /> <br /> 3<br /> B. y   .<br /> C. x  3 .<br /> D. y  3 .<br /> 2<br /> Câu 16: Mặt phẳng  ABC   chia khối lăng trụ ABC. ABC thành các khối đa diện nào?<br /> A. Hai khối chóp tứ giác.<br /> B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.<br /> C. Hai khối chóp tam giác.<br /> D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.<br /> Câu 17: Số cạnh của khối đa diện 12 mặt đều là:<br /> A. 16 .<br /> B. 20 .<br /> C. 30 .<br /> D. 12 .<br /> <br /> A. x <br /> <br /> 1<br /> .<br /> 2<br /> <br /> .<br /> <br /> Câu 18: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ sau, các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?<br /> <br /> .<br /> A. Hàm số đạt cực tiểu tại A  1; 1 và cực đại tại B  3;1 .<br /> B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu A  1; 1 và điểm cực đại B 1;3  .<br /> C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1 .<br /> D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 và đạt giá trị lớn nhất bằng 3 .<br /> Câu 19: Phương trình log 2 x  5 log 2 x  4  0 có 2 nghiệm x1 , x2 khi đó tích x1.x2 bằng:<br /> 2<br /> A. 22.<br /> B. 32.<br /> C. 36.<br /> D. 16.<br /> 1<br /> <br /> Câu 20: Tìm tập xác định D của hàm số y   x 2  2 x  3 5 .<br /> A. D   1;3  .<br /> <br /> B. D   \ 1;3 .<br /> <br /> C. D   .<br /> <br /> D. D   ; 1   3;   .<br /> Trang 3/5 - Mã đề thi 132-Toán 12<br /> <br /> Câu 21: Cho hàm số y  a x  a  0, a  1 . Khẳng định nào sau đây là sai?<br /> A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  0 .<br /> B. Đồ thị hàm số luôn ở phía trên trục hoành.<br /> C. Tập xác định D   .<br /> D. lim y   .<br /> x <br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 22: Giải phương trình y  0 biết y  e x  x .<br /> 1 3<br /> 1 3<br /> .<br /> , x<br /> 3<br /> 3<br /> 1 3<br /> C. x <br /> .<br /> 3<br /> <br /> A. x <br /> <br /> 1  2<br /> 1  2<br /> .<br /> , x<br /> 2<br /> 2<br /> 1 2<br /> 1 2<br /> D. x <br /> .<br /> , x<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> B. x <br /> <br /> ax  1<br /> có phương trình tiệm cận đứng là x  2 , phương trình tiệm<br /> xb<br /> cận ngang là y  3 . Khi đó a  b bằng.<br /> A. 2 .<br /> B. 1 .<br /> C. 1 .<br /> D. 2 .<br /> <br /> Câu 23: Biết rằng đồ thị hàm số y <br /> <br /> Câu 24: Cho hàm số y  6  x  x 2 . Hãy chọn đáp án đúng.<br /> A. Hàm số đồng biến trên  ; 3 và  2;   .<br /> 1<br /> <br /> B. Hàm số đồng biến trên  3;   .<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br />  1 <br /> C. Hàm số nghịch biến trên  ;   và   ; 2  .<br /> 2<br /> <br />  2 <br /> 1<br /> <br />  1 <br /> D. Hàm số đồng biến trên  ;   và   ; 2  .<br /> 2<br /> <br />  2 <br /> x 1<br /> Câu 25: Tìm m để hàm số y <br /> đồng biến trên khoảng (2;  ) .<br /> xm<br /> A. m   1;   .<br /> B. m   2; 0  .<br /> C. m   2;   .<br /> <br /> D. m   ; 2  .<br /> <br /> Câu 26: Cho hàm số f (x ) đồng biến trên tập số thực  . Với mọi x 1, x 2 thuộc  :<br /> A. x 1  x 2  f  x 1  f x 2 .<br /> <br /> <br /> B. f  x1   f  x 2 .<br /> <br /> C. f x 1   f  x 2  .<br /> <br /> D. x 1  x 2  f x 1   f  x 2  .<br /> <br /> Câu 27: Cho hình chóp  H  có đúng 2018 cạnh, tính số mặt của hình  H  .<br /> A. 1010 mặt.<br /> B. 1009 mặt.<br /> C. 2018 mặt.<br /> D. 2019 mặt.<br /> Câu 28: Tìm tất cả các giá trị thực m để hàm số y  sin x  cos x  mx đồng biến trên  .<br /> A. m  2 .<br /> <br /> B.  2  m  2 .<br /> <br /> D.  2  m  2 .<br /> <br /> C. m   2 .<br /> <br /> Câu 29: Tích tất cả các nghiệm thực của phương trình  9 x  3   3 x  9   9 x  3 x  12 bằng:<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 25<br /> 1<br /> .<br /> C. 2 .<br /> D.<br /> .<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 30: Cho khối lập phương. Khẳng định nào sau đây đúng?<br /> A. Số mặt của khối lập phương là 4 .<br /> B. Khối lập phương là khối đa diện loại 4;3 .<br /> <br /> A. 1 .<br /> <br /> B.<br /> <br /> C. Số cạnh của khối lập phương là 8 .<br /> Câu 31: Hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị.<br /> A. y  2 x 4  4 x 2  1 .<br /> B. y   x 4  2x 2  1 .<br /> <br /> D. Khối lập phương là khối đa diện loại 3; 4 .<br /> C. y  x 4  2x 2  1 .<br /> <br /> D. y  x 4  2x 2  1 .<br /> Trang 4/5 - Mã đề thi 132-Toán 12<br /> <br /> Câu 32: Hình đa diện nào dưới đây có 4 mặt phẳng đối xứng?<br /> A. Tứ diện đều.<br /> B. Lăng trụ tam giác đều.<br /> C. Lăng trụ tứ giác đều.<br /> D. Lăng trụ lục giác đều.<br />   3 <br /> Câu 33: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 x  sin 2 x trên đoạn   ;  là.<br />  4 2 <br /> <br /> <br /> A. 1  .<br /> B. 3 .<br /> C. 1  .<br /> D.  .<br /> 2<br /> 2<br /> Câu 34: Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên  SAB  là tam giác đều và nằm<br /> trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S . ABCD là:<br /> a3<br /> a3 3<br /> a3 3<br /> A. VS . ABCD <br /> .<br /> B. VS . ABCD  .<br /> C. VS . ABCD <br /> .<br /> D. VS . ABCD  a3 3 .<br /> 3<br /> 6<br /> 2<br /> 0,75<br /> <br /> 1<br />  1 <br /> Câu 35: Giá trị của K   <br />  <br />  <br />  81 <br />  27 <br /> A. K  108 .<br /> B. K  180 .<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> bằng.<br /> C. K  18 .<br /> <br /> D. K  54 .<br /> <br /> Câu 36: Đường thẳng nối hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y  x 3  x  m đi qua điểm<br /> M (3; 1) khi m bằng.<br /> A. 2 .<br /> B. 0 .<br /> C. 1 .<br /> D. 1 .<br /> Câu 37: Một hình lập phương có diện tích toàn phần (tổng diện tích của 6 mặt) bằng 24a 2 . Tính thể tích<br /> V của khối lập phương đó.<br /> A. V  64 a3 .<br /> B. V  8 a3 .<br /> C. V  6 6a 3 .<br /> D. V  48 6a 3 .<br /> Câu 38: Cho biểu thức P <br /> <br /> 4<br /> <br /> x5 , với x  0 . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> A. P  x 5 .<br /> B. P  x 20 .<br /> C. P  x 4 .<br /> D. P  x 9 .<br /> Câu 39: Mỗi chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Một chuyến xe buýt chở x hành khách<br /> 2<br /> <br /> x <br /> <br /> thì giá tiền cho mỗi hành khách là  3   (nghìn đồng). Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao<br /> 40 <br /> <br /> nhất:<br /> A. khi có 60 hành khách.<br /> B. khi có 45 hành khách.<br /> C. bằng 160 (nghìn đồng).<br /> D. bằng 135 (nghìn đồng).<br /> <br /> Câu 40: Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên.<br /> <br /> .<br /> Khẳng định nào sau đây là đúng?<br /> A. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.<br /> B. Hàm số có hai điểm cực trị.<br /> <br /> 1<br /> C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 , giá trị nhỏ nhất bằng  .<br /> 3<br /> D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.--------------------------------------------------------- HẾT ----------<br /> <br /> Trang 5/5 - Mã đề thi 132-Toán 12<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2