intTypePromotion=3

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lí 12 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Du (Ban KHXH)

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
5
download

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lí 12 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Du (Ban KHXH)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kỳ 1 môn Địa lí 12 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Du (Ban KHXH) gồm các câu hỏi bài tập trong chương trình Địa lí 12 HK1. Mời các bạn cùng tham khảo, hi vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kỳ 1 môn Địa lí 12 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Du (Ban KHXH)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018<br /> MÔN ĐỊA LÍ - KHỐI 12 – BAN KHXH<br /> Thời gian: 30 phút<br /> (Không tính thời gian giao đề)<br /> Họ và tên……………………………….............<br /> Lớp………………….SBD…………………….<br /> <br /> ĐỀ 313<br /> <br /> 01. Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY<br /> (Đơn vị: nghìn ha)<br /> Năm<br /> 2005<br /> 2014<br /> Tổng số<br /> Cây lương thực<br /> <br /> 13 287,0<br /> 8 383,4<br /> <br /> 14 809,4<br /> 8 996,2<br /> <br /> Cây công nghiệp<br /> Cây khác<br /> <br /> 2 495,1<br /> 2 843,5<br /> 2 408,5<br /> 2 969,7<br /> (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)<br /> Để thể hiện quy mô diện tích các loại cây trồng và cơ cấu của nó qua hai năm 2005 và 2014, biểu đồ nào sau<br /> đây thích hợp nhất?<br /> A. Biểu đồ miền.<br /> B. Biểu đồ cột.<br /> C. Biểu đồ đường.<br /> D. Biểu đồ tròn.<br /> 02. Đây là một trong những phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?<br /> A. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.<br /> B. Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp linh hoạt.<br /> C. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.<br /> D. Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.<br /> 03. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?<br /> A. Tạo sự đa dạng sinh học.<br /> B. Cung cấp gỗ và lâm sản quý.<br /> C. Điều hòa khí hậu, chắn gió bão.<br /> D. Điều hòa nguồn nước của các sông.<br /> 04. Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì<br /> A. it chịu ảnh hưởng của thiên tai.<br /> B. có nguồn tài nguyên thuỷ sản phong phú.<br /> C. có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.<br /> D. có hai mặt giáp biển, ngư trường lớn.<br /> 05. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản đạt trên 200.000 tấn?<br /> A. Bình Thuận.<br /> B. Bạc Liêu.<br /> C. Bình Định.<br /> D. Kiên Giang.<br /> 06. Hai bể dầu lớn nhất nước ta hiện nay là?<br /> A. Thổ Chu - Mã Lai và Sông Hồng.<br /> B. Nam Côn Sơn và Sông Hồng.<br /> C. Nam Côn Sơn và Cửu Long.<br /> D. Cửu Long và Sông Hồng.<br /> 07. Đường dây 500KV được xây dựng nhằm mục đích<br /> A. Khắc phục tình trạng mất cân đối về điện năng của các vùng lãnh thổ.<br /> B. Kết hợp giữa thủy điện và nhiệt điện tạo thành mạng lưới điện quốc gia.<br /> C. Đưa điện về phục vụ nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.<br /> D. Tạo ra một mạng lưới điện phủ khắp cả nước.<br /> 08. Cho biểu đồ:<br /> <br /> 1<br /> <br /> Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?<br /> A. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.<br /> B. So sánh giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.<br /> C. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.<br /> D. Sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế.<br /> 09. Điều kiện sinh thái nông nghiệp giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có nét giống nhau vì đều có<br /> A. một mùa đông lạnh. B. đất feralit trên đá vôi và đá phiến.<br /> C. khí hậu mang tính chất cận xích đạo.<br /> D. địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên.<br /> 10. Đông Nam Bộ có thể phát triển mạnh cả cây công nghiệp lâu năm lẫn cây công nghiệp ngắn ngày nhờ<br /> A. có nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm.<br /> B. có nhiều cơ sở công nghiệp chế biến nhất nước.<br /> C. có khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận xích đạo.<br /> D. có nhiều diện tích đất đỏ ba dan và đất xám phù sa cổ.<br /> 11. Đồng bằng Sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước được thể hiện?<br /> A. Là vùng có những trung tâm công nghiệp nằm rất gần nhau.<br /> B. Là vùng có các trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất nước.<br /> C. Là vùng tập trung nhiều các trung tâm công nghiệp nhất nước.<br /> D. Là vùng có tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong các vùng.<br /> 12. Đây là điểm khác nhau giữa các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc và các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam.<br /> A. Các nhà máy ở miền Nam thường có quy mô lớn hơn.<br /> B. Các nhà máy miền Bắc nằm gần vùng nguyên liệu, miền Nam gần các thành phố.<br /> C. Các nhà máy ở miền Bắc được xây dựng sớm hơn các nhà máy ở miền Nam.<br /> D. Các nhà máy Miền Bắc chạy bằng than, các nhà máy miền Nam chạy bằng dầu hoặc khí.<br /> 13. Đâu không phải là nguyên nhân của Nhà Nước ta trong việc đẩy mạnh đánh bắt xa bờ?<br /> A. Khai thác các lợi thế của vùng Biển, đảo, giữ vững chủ quyền vùng Biển và thềm lục địa.<br /> B. Người dân sử dụng các phương tiện đánh bắt mang tính chất hủy diệt ở gần bờ.<br /> C. Nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng cạn kiệt, môi trường ven biển bị ô nhiễm.<br /> D. Nâng cao hiệu quả đời sống cho ngư dân.<br /> 14. Đâu không phải là nguyên nhân khiến hoạt động công nghiệp ở vùng núi chậm phát triển?<br /> A. Giao thông vận tải kém phát triển.<br /> B. Vị trí địa lí không thuận lợi.<br /> C. Thiếu lao động, nhất là lao động có tay nghề.<br /> D. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 15. Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một<br /> bước là?<br /> A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.<br /> B. Công nghiệp điện lực.<br /> C. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản.<br /> D. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí.<br /> 16. Công nghiệp năng lượng gồm các phân ngành<br /> A. Khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện lực.<br /> B. Khai thác nguyên, nhiên liệu và nhiệt điện.<br /> C. Khai thác than, dầu khí và thủy điện.<br /> D. Khai thác than và dầu khí.<br /> 17. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô<br /> từ trên 40 đến 120 ngàn tỷ đồng?<br /> A. Thành phố Hồ Chí Minh,Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.<br /> B. Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> C. Vũng Tàu, Hà Nội, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> D. Hải Phòng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.<br /> 18. Cho bảng số liệu:<br /> DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG<br /> BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM<br /> Vùng<br /> <br /> Diện tích (nghìn ha)<br /> <br /> Sản lượng lúa (nghìn tấn)<br /> <br /> Đồng bằng sông Hồng<br /> <br /> 2005<br /> 1 186,1<br /> <br /> 2014<br /> 1 122,7<br /> <br /> 2005<br /> 6 398,4<br /> <br /> 2014<br /> 7 175,2<br /> <br /> Đồng bằng sông Cửu Long<br /> <br /> 3 826 3<br /> <br /> 4 249,5<br /> <br /> 19 298,5<br /> <br /> 25 475 0<br /> <br /> (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)<br /> Nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng<br /> bằng sồng Cửu Long năm 2005 và năm 2014?<br /> A. Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng.<br /> B. Diện tích tăng, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.<br /> C. Diện tích giảm, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Hồng.<br /> D. Sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.<br /> 19. Đâu là biện pháp quan trọng để có thể vừa tăng sản lượng thủy sản vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản?<br /> A. Tăng cường đánh bắt, phát triển nuôi trồng và chế biến thủy sản.<br /> B. Hiện đại hóa các phương tiện, tăng cường đánh bắt xa bờ.<br /> C. Đẩy mạnh phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến.<br /> D. Tăng cường và hiện đại hóa các phương tiện đánh bắt.<br /> 20. Nước ta 3/4 diện tích là đồi núi, đường bờ biển dài, có nhiều rừng ngập mặn, rừng phi lao ven biển nên<br /> A. lâm nghiệp có vai trò quan trọng về kinh tế và sinh thái của hầu hết các vùng lãnh thổ.<br /> B. lâm nghiệp có vai trò quan trọng về kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ.<br /> C. rừng rất dễ bị tàn phá.<br /> D. lâm nghiệp có vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu nông nghiệp<br /> 21. Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và<br /> Tây Nguyên là<br /> A. trình độ thâm canh.<br /> B. điều kiện về địa hình.<br /> C. đặc điểm về đất đai và khí hậu.<br /> D. truyền thống sản xuất của dân cư.<br /> 22. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết tên nhà máy nhiệt điện chạy bằng tua bin khí?<br /> A. Phú Mĩ.<br /> B. Thủ Đức.<br /> <br /> 3<br /> <br /> C. Phả Lại.<br /> D. Na Dương.<br /> 23. Đây không phải là một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?<br /> A. Có thế mạnh lâu dài.<br /> B. Đem lại hiệu quả kinh tế cao.<br /> C. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm.<br /> D. Có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.<br /> 24. Nhân tố nào có ý nghĩa hàng đầu tạo nên những thành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời<br /> gian qua?<br /> A. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được bảo đảm tốt hơn.<br /> B. Thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.<br /> C. Nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng cao được nhập nội.<br /> D. Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng.<br /> HẾT<br /> Thí sinh được sử dụng Atlas Địa Lí Việt Nam – (NXB GD VN)<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản