intTypePromotion=1

Đề thi học kì 1 môn Khoa học xã hội khối 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Phú

Chia sẻ: Yunmengshuangjie Yunmengshuangjie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
2
lượt xem
0
download

Đề thi học kì 1 môn Khoa học xã hội khối 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Phú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề thi học kì 1 môn Khoa học xã hội khối 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Phú dành cho các bạn học sinh khối 12 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Khoa học xã hội khối 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Phú

 1. SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ Bài: Khoa học xã hội lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút; (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Mã đề: 132 Họ, tên thí sinh:.............................................................. Số báo danh: ............................. A. MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 I. Phần trắc nghiệm (từ câu 1 đến câu 28 - 8,0 điểm). Câu 1: Đến năm 1929 Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên bị phân hóa thành các tổ chức cộng sản là A. Đông Dương Cộng sản Đảng và Cộng sản đoàn. B. An Nam Cộng sản Đảng và Tân Việt cách mạng Đảng. C. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. D. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông sản Dương Cộng liên đoàn. Câu 2: Xã hội Việt Nam trong những năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào? A. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến B. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến và giữa tư sản với chính quyền thực dân Pháp C. Mâu thuẫn giữa tư sản với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản và giữa nông dân với địa chủ phong kiến Câu 3: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai A. đã hoàn toàn kết thúc. B. đang diễn ra vô cùng ác liệt. C. bước vào giai đoạn kết thúc. D. bùng nổ và ngày càng lan rộng. Câu 4: Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần hai ở Đông Dương trong hoàn cảnh nào? A. Pháp là nước thắng trận, bị tổn thất nặng nề. B. Pháp là nước bại trận, bị hậu quả nặng nề. C. Pháp là nước thắng trận, thu nhiều lợi nhuận cần tìm thị trường. D. Pháp là nước bại trận, phải đền bồi chiến phí. Câu 5: Hậu quả về mặt xã hội mà cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929-1933 gây ra là gì? A. Nhiều công nhân viên chức bị sa thải, thợ thủ công thất nghiệp B. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động C. Số đông tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh D. Nông dân phải chịu cảnh thuế cao, lãi nặng, bị chiếm đoạt ruộng đất, cuộc sống bần cùng Câu 6: Tháng 12-1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính đã thành lập tổ chức nào? A. Tân Việt Cách mạng đảng. B. Việt Nam quốc dân đảng. Trang 1/8 - Mã đề thi 132
 2. C. Đông Dương cộng sản liên đoàn. D. Đông Dương cộng sản đảng. Câu 7: Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã thực hiện chính sách gì trên lĩnh vực văn hoá - giáo dục? A. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân. B. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp cho nhân dân. C. Mở lớp dạy chữ Hán cho nhân dân. D. Mở lớp dạy tiếng Pháp cho nhân dân. Câu 8: Bước sang thế kỉ XXI, xu thế chung của thế giới là: A. cùng tồn tại trong hòa bình, các bên cùng có lợi. B. đối thoại, hợp tác và phát triển. C. hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. D. hòa nhập nhưng không hòa tan. Câu 9: Trong đợt khai thác lần hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào: A. Thủ công nghiệp. B. Công nghiệp. C. Giao thông vận tải. D. Nông nghiệp. Câu 10: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là: A. Báo Nhành Lúa. B. Báo Người Nhà Quê. C. Báo Búa Liềm. D. Báo Tiếng Chuông Rè Câu 11: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng nào hăng hái, đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam? A. Nông dân. B. Công nhân. C. Tiểu tư sản. D. Tư sản dân tộc. Câu 12: Khối liên minh công - nông được hình thành khi nào ? A. Từ trong phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. B. Từ trong phong trào dân chủ 1936-1939. C. Từ trong phong trào cách mạng 1930 -1931. D. Từ trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945. Câu 13: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là A. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa. B. Ban thư ký. C. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. D. Tổ chức y tế thế giới. Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu “cực” Liên Xô tan rã? A. Góocbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô. B. SEV tuyên bố giải thể và tổ chức hiệp ước Vacsava ngừng hoạt động. C. Sau khi cộng đồng các quốc gia độc lập SNG ra đời. D. Sau cuộc chính biến nhằm lật đổ Góoc-ba-chốp. Câu 15: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần hai ở Đông Dương? A. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra. B. Bù đắp thiệt hại trong đợt khai thác lần một C. Để thúc đẩy nền kinh tế của Pháp ở Đông Dương phát triển. D. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Trang 2/8 - Mã đề thi 132
 3. Câu 16: Trong các đặc điểm sau đây, đâu là đặc điểm mới nhất của giai cấp công nhân Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất? A. Chịu ba tầng áp bức của đế quốc – phong kiến – tư sản. B. Có quan hệ tự nhiên gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân. C. Kế thừa truyền thống yếu nước đấu tranh bất khuất của dân tộc. D. Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga và tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin. Câu 17: Cuộc đấu tranh nhân ngày 1/5/1930 trong phong trào cách mạng 1930- 1931 có ý nghĩa như thế nào? A. Lần đầu tiên công nhân và nông dân đoàn kết liên minh với nhau B. Lần đầu tiên công nhân biểu tình, thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới C. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân D. Lật đổ được chính quyền thực dân ở một số nơi Câu 18: Vì sao trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam (1919 – 1925), giai cấp tiểu tư sản đấu tranh sôi nổi mạnh mẽ? A. Có thế lực về kinh tế, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân. B. Kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc. C. Vì họ là những người có học thức. D. Vì bị Pháp bạc đãi, khinh rẻ. Câu 19: Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là A. đánh đế quốc và đánh phong kiến. B. đánh đổ phong kiến và đế quốc. C. đánh đế quốc Pháp và phát xít Nhật. D. đánh đổ bọn phản động thuộc địa và tay sai. Câu 20: Một trong những nguyên nhân buộc Mĩ và Liên Xô phải tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” là: A. sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc. B. cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho cả hai nước tốn kém suy giảm trên nhiều mặt. C. sự phát triển của khoa học kĩ thuật và sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa. D. sự vươn lên mạnh mẽ của Tây Âu, các nước công nghiệp mới và Nhật Bản. Câu 21: Trong quá trình vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập tổ chức cách mạng nào? A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. B. Nhóm Cộng sản đoàn. C. Tân Việt cách mạng đảng. D. Việt Nam Quốc dân đảng. Câu 22: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925 có những đóng góp quan trọng gì cho cách mạng Việt Nam? A. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. B. Thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.. C. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trịnh và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. D. Thành lập 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam để đáp ứng yêu cách mạng lúc bấy giờ. Trang 3/8 - Mã đề thi 132
 4. Câu 23: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là A. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. B. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền, bỏ qua thời kỳ TBCN, tiến thẳng lên XHCN. C. xây dựng chính quyền công - nông - binh, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. D. đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. Câu 24: Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng? A. Đều là các tổ chức cộng sản. B. Đều là các tổ chức theo khuynh hướng tư sản. C. Đều là các tổ chức theo khuynh hướng vô sản. D. Đều là các tổ chức cách mạng. Câu 25: Nhận xét nào dưới đây là đúng về vai trò chủ yếu của Liên hợp quốc trong việc giải quyết những biến động của tình hình thế giới hiện nay? A. Thúc đẩy các mối quan hệ giao lưu, họp tác giữa các nước thành viên . B. Vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. C. Bảo vệ các di sản trên thế giới, cứu trợ nhân đạo khi thành viên gặp khó khăn. D. Liên hợp quốc góp phần ngăn chặn các đại dịch đe doạ sức khỏe loài người. Câu 26: Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại do nguyên nhân khách quan nào dưới đây? A. Khởi nghĩa nổ ra trong tình thế bị động. B. Do đế quốc Pháp còn mạnh. C. Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng còn non yếu. D. Do tư sản dân tộc thiếu đường lối lãnh đạo. Câu 27: Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945? A. phong trào cách mạng 1930 – 1931. B. phong trào dân chủ 1936 – 1939. C. phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. D. cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945. Câu 28: Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là A. lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. B. đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. C. quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước. D. hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn. II. Phần tự luận (01 câu - 2,0 điểm) Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì? ------------------------------------------ Trang 4/8 - Mã đề thi 132
 5. B. MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 I. Phần trắc nghiệm (từ câu 29 đến câu 56 - 8,0 điểm) Câu 29: Nơi khô hạn kéo dài đến 4- 5 tháng là: A. Vùng ven biển cực Nam Trung Bộ. B. Bắc Trung Bộ. C. các vùng thấp của Tây Nguyên. D. các thung lũng khuất gió (Sơn La, Bắc Giang). Câu 30: Mặc dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì A. việc trồng rừng không bù đắp được việc rừng bị phá hoại. B. nạn phá rừng vẫn gia tăng. C. cháy rừng những năm gần đây xảy ra trên qui mô lớn. D. chất lượng rừng chưa thể phục hồi. Câu 31: Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ nằm trong miền khí hậu nào sau đây A. Miền khí hậu phía Nam. B. Miền khí hậu phía Bắc C. Miền khí hậu Đông Nam Bộ D. Miền khí hậu Nam Trung Bộ Câu 32: Thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc ( từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu nào ? A. Nhiệt đới lục địa khô. B. Cận xích đạo gió mùa. C. Cận nhiệt đới hải dương. D. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. Câu 33: Cho biểu đồ: Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? A. Sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành kinh tế của nước ta năm 2005 và 2015. B. Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005 và 2015. C. Sự thay đổi quy mô và cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005 và 2015. D. Cơ cấu lao động phân theo nhóm ngành kinh tế của nước ta năm 2005 và 2015. Câu 34: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long. C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đông Nam Bộ. Câu 35: Đặc điểm về nhiệt độ của phần lãnh thổ phía Nam( từ dãy Bạch Mã trở vào ) là A. nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn. B. nhiệt độ trung bình trên 20oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ. C. nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn. D. nhiệt độ trung bình trên 25oC, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ. Trang 5/8 - Mã đề thi 132
 6. Câu 36: Ở miền Nam nước ta, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao ? A. 600-700m. B. 700-800m. C. 800-900m. D. 900-1000m. Câu 37: Sự phân bố dân cư chưa hợp đã gây ra khó khắn lớn đến A. việc sử dụng lao động. B. mức gia tăng dân số. C. tốc độ đô thị hóa. D. quy mô dân số của đất nước. Câu 38: Cho bảng số liệu: LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA (đơn vị: nghìn người) Năm 2005 2014 Thành phần kinh tế Tổng số 42 774,9 52 744,5 Nhà nước 4 967,4 5 473,5 Ngoài Nhà nước 36 694,7 45 214,4 Có vốn đầu tư nước ngoài 1 112,8 2 056,6 (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 2015) Để thể hiện quy mô lao động và cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2005 và năm 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ miền. C. Biểu đồ cột. D. Biểu đồ đường Câu 39: Loại rừng cần phải bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên về rừng và khu bảo tồn các loài: A. rừng sản xuất B. rừng phòng hộ C. rừng đặc dụng D. rừng giàu Câu 40: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 15, hãy xác định đô thị ở Đồng bằng sông Hồng có số dân trên 1 triệu người: A. Hải Phòng. B. Hải Dương. C. Nam Định. D. Hưng Yên. Câu 41: Cho biểu đồ: Căn cứ vào biểu đồ đã cho, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ? A. Hàng thủy sản có tốc độ tăng chậm hơn so với 2 mặt hàng còn lại. B. Hàng điện tử luôn có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2000-2014 C. Hàng dệt may có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2 trong giai đoạn 2000-2014 D. Nếu chỉ tính trong giai đoạn 2000-2010 thì hàng dệt may đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất. Câu 42: Quá trình mặn hóa đất đai vùng ven biển là vấn đề cần chú ý đặc biệt trong việc quản lí, sử dụng đất đai nông nghiệp của vùng: A. đồng bằng sông Hồng B. đồng bằng Duyên hải miền Trung C. Đông Nam Bộ D. đồng bằng sông Cửu Long Câu 43: Cho biểu đồ: Trang 6/8 - Mã đề thi 132
 7. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, NĂM 2015 (%) (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ trọng các nhóm đất của vùng Đồng bằng sông Hồng với Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2015? A. Đất khác lớn hơn. B. Đất lâm nghiệp lớn hơn. C. Đất chuyên dùng và thổ cư nhỏ hơn. D. Đất sản xuất nông nghiệp lớn hơn. Câu 44: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc có số dân đứng thứ 2 sau dân tộc Việt (Kinh) ở nước ta là: A. Mường B. Khơme C. Tày D. Thái Câu 45: Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là A. có các biện pháp phòng tránh hợp lý khi bão đang hoạt động. B. củng cố đê chắn sóng vùng ven biển. C. huy động sức dân phòng tránh bão. D. trang bị các thiết bị nhằm dự báo chính xác quá trình và hướng di chuyển của bão. Câu 46: Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây ? A. Hẹp ngang, bị chia cắt thành những đồng bằng nhỏ. B. Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòm xen kẽ lẫn nhau. C. Mở rộng ra biển và các bãi triều thấp phẳng. D. Thềm lục địa khúc khuỷu với thềm lục địa hẹp. Câu 47: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc có đặc điểm nào dưới đây ? A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa. B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa. C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới. D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa. Câu 48: Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng A. tăng tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ. B. tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, giảm khu vực nông – lâm – ngư nghiệp và khu vực dịch vụ. C. giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ, tăng tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp và khu vực công nghiệp – xây dựng. D. giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ. Câu 49: Nhận định về biến động tài nguyên đất ở nước ta hiện nay là A. diện tích đất hoang đồi trọc, diện tích đất suy thoái tăng nhanh. B. diện tích đất hoang đồi trọc tăng nhanh, diện tích đất suy thoái giảm mạnh. Trang 7/8 - Mã đề thi 132
 8. C. diện tích đất hoang đồi trọc, diện tích đất suy thoái giảm mạnh. D. diện tích đất hoang đồi trọc giảm mạnh, nhưng diện tích đất suy thoái vẫn còn lớn. Câu 50: Chất lượng nguồn lao động nước ta còn nhiều hạn chế, nguyên nhân là A. người lao động phần lớn còn thiếu kinh nghiệm B. nguồn lao động chưa thật sự cần cù, chịu khó C. công tác đào tạo lao động chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội D. Tính sáng tạo của lao động chưa thực sự cao Câu 51: Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam là do: A. vào nửa sau mùa đông miền Bắc có mưa phùn. B. mạng lưới sông ngòi dày đặc. C. vào nửa đầu miền Bắc có mưa giông. D. được cung cấp nước bởi hệ thống hồ thủy điện Hòa Bình. Câu 52: Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh có tỉ lệ độ che phủ rừng thấp nhất là: A. Lâm Đồng B. Bình Dương C. Lai Châu D. Nghệ An Câu 53: Trong đai nhiệt đới gió mùa chân núi, khí hậu có đặc điểm A. nóng, ẩm quanh năm, nhiệt độ trên 25oC. B. mát mẻ ( không tháng nào trên 25oC), lượng mưa, ẩm lớn. C. muà hạ nóng( trung bình tháng trên 25oC). độ ẩm thay đổi tùy nơi. D. quanh năm nhiệt độ dưới 15oC. Câu 54: Để khắc phục hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn cho Đồng bằng Sông Cửu Long, một trong các giải pháp quan trọng chúng ta cần giải quyết là: A. đắp đê để ngăn mặn xâm nhập sâu vào đất liền. B. tập trung phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. C. xây dựng các công trình thủy lợi và xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí.. D. tập trung phát triển các sản phẩm chịu hạn và chịu mặn. Câu 55: Ở vùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên Đông – Tây chủ yếu do A. độ cao phân thành các bậc địa hình khác nhau. B. tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi. C. độ dốc của địa hình theo hướng tây bắc – đông nam. D. tác động mạnh mẽ của con người. Câu 56: Một trong những điểm nổi bật của địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là A. các thung lũng sông lớn có hướng vòng cung. B. có đồng bằng châu thổ lớn nhất nước. C. địa hình núi cao và đồ sộ nhất cả nước. D. cấu trúc địa chất- địa hình phức tạp. II. Phần tự luận (02 câu - 2,0 điểm): Câu 1 (1,0 điểm): Dựa vào kiến thức đã học và liên hệ thực tế hãy trình bày đặc điểm tự nhiên phần lãnh thổ phía Bắc của nước ta. Câu 2 (1,0 điểm): Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố chưa đều. Dân cư phân bố chưa đều gây ra những khó khăn gì cho phát triển kinh tế xã hội ở nước ta? ----------- HẾT ---------- Trang 8/8 - Mã đề thi 132
 9. TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021 Bài: Khoa học xã hội lớp 12 (phần trắc nghiệm) Đáp án các mã đề Câu 132 134 136 138 483 586 681 787 1 C A C A A B A D 2 A B D C D C B C 3 C B B B C D C B 4 A A B D C C B C 5 B B C A B D A C 6 B B C B A C D B 7 A A A B B A C C 8 B B A A D A D A 9 D C B B B B D D 10 C D D D A A D B 11 A B B D B A A A 12 C C D B D B C D 13 B A B A B D C A 14 B B B C D B B B 15 A C D B D C B A 16 D C D D C C A B 17 B A A C B D D D 18 D D C C B B C A 19 B B D B C C C D 20 B D C C A B C B 21 A C B C D C D D 22 C A A A A D C A 23 A D A A A A A C 24 D B D A C D D B 25 B A B A A B D A 26 B A B B D A D D 27 A C D B D D A C 1
 10. 28 B A B C C D D C 29 C C B C D A D C 30 D D B D B A A A 31 B A A C B B A C 32 D C A D C B B D 33 C C D A C B B B 34 A C A C D B B B 35 D D A D D D A A 36 D D C D A D B B 37 A D C A C C C B 38 A C A C C D C C 39 C D A D B C C B 40 A C D A B B C D 41 D B C B B A B A 42 D C A D B B A C 43 D A C B C C A D 44 C D C C D A C D 45 D B C D A D B D 46 C C D B C C D C 47 A D D C C C B C 48 D B A C D A C A 49 D D C B A D A A 50 C C B D C A B D 51 A D D C C D A A 52 B B C D A B D B 53 C A C C D D B B 54 C C A A A C A C 55 B B D D B C B A 56 C D B B C B D D 2
 11. TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021 Bài: Khoa học xã hội lớp 12 (Phần tự luận) A. Các mã đề: 132, 134, 136, 138 I. Môn Lịch sử: Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì? Đáp án Điểm – Đường lối chiến lược cách mạng là tiến hành “Tư sản dân quyền cách 0.25 mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. – Nhiệm vụ của cách mạng: Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. 0.5 Tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất. – Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời 0.5 phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới. – Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai 0.25 cấp vô sản. - Cách mạng Việt Nam có mối quan hệ khăng khít với cách mạng thế giới. 0.25 b) Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh: Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là độc lập và tự 0.25 do. II. Môn Địa lý: Câu 1 (1 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và liên hệ thực tế hãy trình bày đặc điểm tự nhiên phần lãnh thổ phía Bắc của nước ta. Câu 2 (1 điểm). Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố chưa đều. Dân cư phân bố chưa đều gây ra những khó khăn gì cho phát triển kinh tế xã hội ở nước ta? Câu Nội dung Điểm - Đặc điểm khí hậu: 0,5 + Nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh. + Nhiệt độ trung bình năm > 200C, biên độ nhiệt trung bình năm lớn. + Khí hậu phân thành 2 mùa là mùa đông và mùa hạ, số tháng lạnh: 2 - 3 1 tháng - Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu: là rừng nhiệt đới gió mùa; cảnh sắc thiên 0,25 nhiên thay đổi theo mùa. - Thành phần loài sinh vật: Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có sinh 0,25 vật cận nhiệt đới dẻ, re... ôn đới như thông, pơmu.. và thú lông dày. - Giữa đồng bằng với trung du, miền núi. 0,5 - Ở đồng bằng: tập trung 75% dân số, mật độ dân số cao. - Ở Trung du miền núi: chiếm 25% dân số, mật độ dân số thấp. 2 - Giữa thành thị và nông thôn: tỉ lệ dân thành thị thấp, tỉ lệ dân số nông 0,25 thôn cao. - Hậu quả: gây khó khăn cho sử dung lao động và khai thác tài nguyên 0,25 thiên nhiên --------------------- 3
 12. TRƯỜNG THPT LƯƠNG PHÚ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021 Bài: Khoa học xã hội lớp 12 (Phần tự luận) A. Các mã đề: 483, 586, 681, 787 I. Môn Lịch sử: Trình bày sự ra đời và hoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đáp án Điểm Sự ra đời của hội Việt Nam cách mạng thanh niên. - Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) liên lạc với những người Việt Nam yêu nước mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ rồi bí mật đưa họ về nước truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và tổ chức 0.25 nhân dân lựa chọn một số thanh niên tích cực trong tổ chức Tâm tâm xã lập ra cộng sản đoàn (2/1925). - Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó tổ chức “Cộng sản đoàn” là nòng cốt nhằm tổ chức và 0.25 lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ CNĐQ Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình - Cơ quan lãnh đạo cao nhất là tổng bộ trụ sở đặt tại Quảng Châu 0.25 Hoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Hoạt động quan trọng đầu tiên của hội là mở lớp huấn luyện chính trị do 0.25 Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách. - Ngày 21/6/1925 xuất bản tuần báo Thanh niên cơ quan ngôn luận của Hội ra số đầu tiên. - Đầu năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã tập hợp những bài giảng trong các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu và in thành tác phẩm “Đường Kách mệnh”. 0.25 => Tác phẩm “Đường Kách mệnh” và tuần báo Thanh Niên đã trang bị lý luận CMGPDT cho cho cán bô hội viên để tuyên truyền và phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin vào giai cấp vô sản. - Công tác xây dựng cơ sở trong nước cũng được chú trọng phát triển số hội viên của hội không ngừng tăng lên. Các kì bộ Trung Kì Bắc kì, Nam Kì của 0.25 hội lần lượt ra đời (Năm 1928 đã có 300 hội viên đến 1929 phát triển 1700 Hội viên và còn xây dựng cơ sở trong Việt Kiều ở Xiêm- Thái Lan) -Tại Quảng Châu 9/7/1925 Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước lập 0.25 ra hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông - Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “Vô sản hoá” đưa hội viên thâm nhập vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền….tiến hành tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Vì thế phong trào công nhân phát triển mạnh trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước. Đấu 0.25 tranh của công nhân nổ ra ở nhiều nơi: mỏ than Mạo Khê, đồn điền cao su Phú Riềng… Các cuộc bãi công bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung. 4
 13. II. Môn Địa lý: Câu 1 (1 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và liên hệ thực tế hãy trình bày đặc điểm tự nhiên phần lãnh thổ phía Nam của nước ta. Câu 2 (1 điểm). Dân số đông và nhiều thành phần dân tộc có thuận lợi và những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta? Câu Đáp án Điểm 1 - Đặc điểm khí hậu: 0,5 + Cận xích đạo gió mùa, nóng quanh năm. + Nhiệt độ trung bình năm > 250C, biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ. + Khí hậu phân thành 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, không có tháng lạnh. - Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu: là rừng cận xích đạo gió mùa. 0,25 - Thành phần loài sinh vật: Các loài nhiệt đới và xích đạo phương Nam và 0,25 Phương Tây. 2 - Biểu hiện: dân số đứng thứ 3/Đông nam á, thứ 13/thế giới; có 54 dân tộc. 0,25 - Thuận lợi: 0,5 + Nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn. + Các dân tộc đoàn kết bên nhau, phát huy truyền thống sản xuất, văn hóa, nếp sống tạo nên sức mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. -> Đa dạng về bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc. - Khó khăn: nâng cao đời sống nhân dân, trình độ phát triển có sự chênh 0,25 lệch 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2