intTypePromotion=1

Đề thi Kế toán doanh nghiệp 1

Chia sẻ: Tran Thi Thuy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
184
lượt xem
17
download

Đề thi Kế toán doanh nghiệp 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Tại doanh nghiệp Tấn Phát áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu kế toán trong tháng 5/N như sau: 1. Nhập khẩu 1 TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá mua nhập khẩu 69.000.000đ, tiền thuế nhập khẩu 13.800.000đ, tiền thuế GTGT 8.280.000đ. Tổng giá mua nhập khẩu 91.080.000đ. Công ty chưa trả tiền cho người bán. Tài sản được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển. 2. Nhượng bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Kế toán doanh nghiệp 1

  1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TNDT TÂY NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TIN HỌC – NN - KD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đề số: 2 ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN: Kế toán doanh nghiệp 1 Thời gian làm bài : 120 phút Hình thức: Lý thuyết Lớp : CĐN Kế toán 11A (Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài thi, chỉ được sử dụng bảng hệ thống tài khoản) Câu 1: Tại doanh nghiệp Tấn Phát áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu kế toán trong tháng 5/N như sau: 1. Nhập khẩu 1 TSCĐ hữu hình dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá mua nhập khẩu 69.000.000đ, tiền thuế nhập khẩu 13.800.000đ, tiền thuế GTGT 8.280.000đ. Tổng giá mua nhập khẩu 91.080.000đ. Công ty chưa trả tiền cho người bán. Tài sản được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển. 2. Nhượng bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, đã hao mòn lũy kế 6.000.000đ. Chi phí nhượng bán chi bằng tiền mặt 500.000đ. Giá bán ch ưa thuế 7.000.000đ, thuế GTGT 10% đã thu bằng tiền mặt. 3. Mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận sản xuất theo hóa đơn GTGT giá mua 50.000.000đ, thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 2.100.000đ (bao gồm thuế GTGT 5%). Tài sản này được đ ầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 4. Xuất kho 1 lô hàng trị giá 50.000.000đ đem đi góp vốn liên doanh dài hạn với doanh nghiệp A. Hội đồng liên doanh đánh giá lô hàng trên trị giá 47.000.000đ 5. Xuất kho 1 công cụ dụng cụ trị giá 12.000.000đ sử dụng tại phân xưởng sản xuất, thuộc loại phân bổ 3 lần. 6. Giấy báo Nợ: Trải tiền vay ngắn hạn ngân hàng: 8.000.000đ 7. Phiếu Chi: Doanh nghiệp chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên đi công tác 5.000.000đ 8. Chi 10.000.000đ tiền gửi ngân hàng cho người lao động đi nghỉ mát ở Mũi Né bằng quỹ khen thưởng phúc lợi. 9. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất: 800.000đ 10. Tính ra tiền lương phải trả: Công nhân trực tiếp sản xuất 60.000.000đ. Nhân viên quản lý phân xưởng: 10.000.000đ. Nhân viên bán hàng: 10.000.000đ. Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 20.000.000đ. 11. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỉ lệ quy định hiện hành. 12. Khấu trừ vào lương của nhân viên các khoản sau: - Tiền tạm ứng chưa thanh toán hết 2.000.000đ - Thuế thu nhập cá nhân: 1.000.000đ Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Câu 2: Một DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 3/2012 có tài liệu về vật liệu và công cụ như sau : I- Tình hình tồn kho vật liệu và công cụ đầu tháng: - Vật liệu chính: 40.000kg x 10.000đ/kg
  2. – Vật liệu phụ: 5.000kg x 5.000đ/kg – CCDC: 200 chiếc x 100.000đ/chiếc II- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng : 1. Ngày 3/3 mua nhập kho 100.000 Kg vật liệu chính theo giá chưa có thuế là 10.200 đ/Kg, thuế GTGT là 1.020 đ/Kg, tiền chưa thanh toán cho Công ty K. Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ đã trả bằng tiền mặt 5.250.000 đ gồm cả thuế GTGT 5%. 2. Ngày 10/3 xuất kho 80.000 Kg vật liệu chính và 3.000 Kg vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm. 3. Ngày 12/3 vay ngắn hạn ngân hàng để mua 1 số vật tư theo giá mua đã có thu ế GTGT 10% (hàng đã nhập kho) bao gồm : - 40.000 Kg vật liệu chính, đơn giá 11.110 đ/Kg. - 8.000 Kg vật liệu phụ, đơn giá 5.500 đ/Kg. - 200 chiếc dụng cụ sản xuất, đơn giá 112.200 đ/chiếc. 4. Ngày 15/3 xuất kho vật tư cho sản xuất kinh doanh. Cụ thể : - Xuất vật liệu chính : 50.000 Kg để trực tiếp chế tạo sản phẩm. - Xuất vật liệu phụ : 5.000 Kg để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 500 Kg cho nhu c ầu khác ở phân xưởng và 500 Kg cho quản lý Doanh nghiệp. - Xuất 200 chiếc công cụ cho sản xuất theo phương pháp phân bổ 2 lần. 5. Ngày 20/3 xuất công cụ theo phương pháp phân bổ 1 lần : 30 chi ếc cho qu ản lý DN và 20 chiếc cho hoạt động bán hàng. 6. Ngày 25/3 xuất kho vật tư cho sản xuất kinh doanh. Cụ thể : - Xuất 10.000 Kg vật liệu chính để trực tiếp chế tạo sản phẩm. - Xuất vật liệu phụ : 2.000 Kg để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 500 Kg cho hoạt động bán hàng. 7. Ngày 26/3 mua của công ty D 300 chiếc công cụ chưa trả tiền, giá mua gồm cả thuế GTGT 10% là 33.000.000 đ. Yêu cầu: Lập định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên Biết rằng: Giá trị vật liệu xuất kho tính theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Giáo viên ra đề Duyệt của Khoa Trần Thị Thúy Linh Huỳnh Ngọc Đồng Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản