intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 3

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
252
lượt xem
13
download

Đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học chuyên lý khoa học tự nhiên lần 3

  1. Kh i chuyên lý ĐHKHTN-ĐHQGHN Đ thi th đ i h c l n 3 năm 2008-2009 Ngày thi: 3/2009 • Th i gian: 180 phút. • Typeset by L TEX 2ε . A • Copyright c 2009 by Nguy n M nh Dũng. • Email: nguyendunghus@gmail.com. • Mathematical blog: http://nguyendungtn.tk 1
  2. 1 Đ bài Câu I (2 đi m) 2x + 1 1) Kh o sát và v đ th hàm s y = . x+1 x 2) Tìm t a đ đi m M trên đ th (C) sao cho kho ng cách t M đ n đư ng th ng (d) : y = + 2 4 có giá tr nh nh t. Câu II (2 đi m) 1) Gi i phương trình π π 1 cos2 x + + sin2 x + = 2 sin x − 3 6 4 2) Gi i b t phương trình log7 (x2 + x + 1) ≥ log2 x Câu III (2 đi m) 1) Tính tích phân π 4 cos x − π 4 I= dx 4 − 3 sin 2x 0 z − 2i 2) Tìm s ph c z th a mãn đ ng th i hai đi u ki n |z + 1 − 2i| = |z + 3 + 4i| và là m t s z+i o. Câu IV (3 đi m) 1) Trong m t ph ng v i h tr c t a đ vuông góc Oxy, cho đư ng tròn có phương trình (C) : x2 + y 2 − 2x + 4y + 1 = 0 và đi m M (4; 3). Ch ng t r ng qua M có hai ti p tuy n v i (C) và gi s A, B là hai đi m ti p xúc. L p phương trình đư ng th ng qua A, B. 2) Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông c nh a, c nh SA vuông góc v i m t ph ng đáy, góc nh di n c nh SC b ng 120o . Tính th tích c a hình chóp. 3) Trong không gian v i h tr c t a đ vuông góc Oxyz, cho m t ph ng (P ) có phương trình (P ) : 2x − y − 2z − 12 = 0 và 2 đi m A(2; 1; 4), B(1; 1; 3). Tìm t p h p t t c các đi m M trên P sao cho di n tích tam giác M AB nh nh t. Câu V(1 đi m) Gi s x, y, z là các s th c th a mãn x + y + z = 6. Ch ng minh r ng 8x + 8y + 8z ≥ 4x+1 + 4y+1 + 4z+1 D u đ ng th c x y ra khi nào? 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản