intTypePromotion=3

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I MÔN Tin học 10 - đề 2

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
276
lượt xem
90
download

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I MÔN Tin học 10 - đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm học kỳ i môn tin học 10 - đề 2', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I MÔN Tin học 10 - đề 2

 1. SỞ GD & ĐT HOÀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ I BÌNH MÔN Tin học 10 TRƯỜNG THPT LẠC Thời gian làm bài: 45 phút; THUỶ C (35 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 570 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh (Lớp):..................................................................... Hãy khoanh tròn vào những đáp án mà anh (chị) cho là đúng. Câu 1: Để lưu trữ tạm thời chương trình và dữ liệu đang được xử lí, máy tính sử dụng thiết bị: A. Ổ cứng C. Đĩa CD B. ROM D. RAM Câu 2: Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa;
 2. A. Một ổ đĩa mềm và hai ổ đĩa cứng B. Một ổ đĩa mềm, một ổ đĩa cứng và một ổ CD-ROM C. Một ổ đĩa mềm và một ổ đĩa cứng D. Tuỳ theo sự lắp đặt. Câu 3: Đối với chương trình kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương nhập từ bàn phím. Trong các giá trị sau, ta không nên chọn giá trị nào làm dữ liệu để thử chương trình: A. Một vài số nguyên tố trong phạm vi từ 10 đến 100 B. Các số 1; 2; 3 và -3; C. Một vài số nguyên lớn bất kì; D. Một vài hợp số lớn bất kì. Câu 4: Hệ điều hành là: A. Phần mềm ứng dụng B. Phần mềm cụng cụ C. Phần mềm tiện ích D. Phần mềm hệ thống Câu 5: Các đặc tính sau đâu là những đặc tính của ROM? A. Là bộ nhớ chỉ đọc B. Tất cả đều sai
 3. C. Là bộ nhớ chỉ ghi D. Là bộ nhớ cho phép đọc và ghi Câu 6: Để đổi tên một thư mục ta có thể thực hiện theo cách nào dưới đây: A. Nháy nút phải chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới. B. Nháy chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới. C. Không thực hiện được. D. Nháy đúp chuột vào tên thư mục, chọn Rename, gõ tên mới. Câu 7: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ; B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó. C. Hai thư mục cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ; D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau;
 4. Câu 8: Trong Windows, để xóa hẳn một thư mục hoặc tệp (không đưa vào Recycle Bin), ta thực hiện theo cách nào trong cách sau: A. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete. B. Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete. C. Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete. D. Không thực hiện được. Câu 9: Đâu là tính chất của thuật toán trong những tính sau? A. Tất cả đều đúng B. Tính dừng C. Tính đúng D. Tính hiệu quả E. Tính xác định Câu 10: Các thành phần cơ bản của một máy tính? A. CPU, ổ cứng, màn hình, chuột, bàn phím B. CPU, bộ nhớ C. CPU, bộ nhớ, thiết bị vào ra D. CPU, màn hình, máy in, bàn phím, chuột
 5. Câu 11: (0.5 điểm) Một thuật toán để giải một bài toán được xem là tối ưu nếu chương trình tương ứng sử dụng càng ít các lượng tài nguyên sau: A. Số lượng các thao tác cơ bản cần dùng; B. Số lượng ô nhớ; C. Thời gian thực hiện; Số lượng ô nhớ và số lượng các thao tác cơ bản cần dùng D. Thời gian thực hiện; Câu 12: Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất: A. Phần mềm ứng dụng; B. Phần mềm công cụ. C. Phần mềm hệ thống; D. Phần mềm tiện ích; Câu 13: Trong các thiết bị sau, thiết bị nào dùng để xuất dữ liệu: C. Chuột A. Máy in B. Bàn phím D. Máy Scan Câu 14: Số nhị phân 10101011 khi chuyển sang thập phân sẽ là: A. 255 B. 170 C. 254 D. 171
 6. Câu 15: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào thuộc nhóm thiết bị ngoại vi: A. RAM B. CPU C. Bàn phím D. ROM Câu 16: Hãy cho biết đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là gì? A. Bit B. Kilobyte C. Gigabyte D. Byte Câu 17: Đang sử dụng máy tính, bị mất nguồn điện: A. Thông tin được lưu trữ lại trong màn hình B. Thông tin trên đĩa sẽ bị mất C. Thông tin trên RAM bị mất, thông tin trên ROM không bị mất D. Thông tin trong bộ nhớ trong bị mất hết Câu 18: 26010 bằng bao nhiêu hệ hexa? A. 102 B. 104 C. 101 D. 103 Câu 19: (1 điểm) Cho thuật toán được mô tả bởi các bước sau: Bước 1: Nhập giá trị của M và N; Bước 2: X  M; Bước 3: M  N;
 7. Bước 4: N  X; Bước 5: Đưa ra giá trị của M và N rồi kết thúc. Với thuật toán trên, giả sử ta nhập từ bàn phím giá trị của M = 10, N = 20 thì sau khi thực hiện chương trình tương ứng sẽ cho ra kết quả là: A. M = 10, N = 10; B. M = 20, N = 10; C. M = 10, N = 20; D. M = 20, N = 20. Câu 20: Đâu là đặc tính của RAM trong những đặc tính sau? A. Là bộ nhớ cho phép đọc và ghi? B. Dữ liệu trên RAM sẽ mất nếu mất điện hoặc tắt máy C. Là bộ nhớ chỉ ghi D. Tất cả đều sai Câu 21: (1đ) Cho thuật toán được mô tả bởi các bước như sau: Bước 1: Nhập số nguyên dương N và N số nguyên A1, A2, …, AN; Bước 2: i 1; sum  0;
 8. Bước 3: Nếu i >N thì đưa ra giá trị sum rồi kết thúc; Bước 4: Nếu Ai >0 và Ai  thì sum  sum +Ai ; 2 Bước 5: Gán i  i+1, quay lại Bước 3. Hãy cho biết thuật toán trên dùng để giải bài toán nào dưới đây: A. Tính tổng các số dương chia hết cho 2 trong dãy số A1, A2, …, AN . B. Tính tổng các số dương trong dãy số A1, A2, …, AN . C. Tính tổng N số nguyên cho trước A1, A2, …, AN . D. Tính tổng các số chia hết cho 2 trong dãy số A1, A2, …, AN . Câu 22: 4010 bằng bao nhiêu hệ nhị phân? A. 101000 B. 100100 C. 110000 D. 101010 Câu 23: Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào? C. Các kí tự alpha; B. A. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 D. Cả A và C A, B, C, D, E, F
 9. Câu 24: Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây: A. Lựa chọn thuật toán - Xác định bài toán - Viết chương trình - Hiệu chỉnh - Viết tài liệu. B. Xác định bài toán - Lựa chọn thuật toán - Viết chương trình - Hiệu chỉnh - Viết tài liệu. C. Xác định bài toán - Viết chương trình - Lựa chọn thuật toán - Viết tài liệu. D. Viết chương trình - Hiệu chỉnh - Viết tài liệu. Câu 25: Máy tính hoạt động cần có thành phần nào điều khiển? A. Cả 3 thành phần B, C, D B. Phần mềm C. Phần cứng D. Con người Câu 26: Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào không là phần mềm hệ thống? A. OS/2 B. MS-Dos C. Word 2003 D. Windows XP Câu 27: Số nhị phân 1011.11 khi chuyển sang hệ thập phân sẽ là:
 10. A. 11.75 B. 15.25 C. 11.25 D. 15.75 Câu 28: Để thể hiện thao tác so sánh trong sơ đồ khối ta dùng biểu tượng B. Hình chữ nhật A. Hình thoi C. Hình mũi tên D. Hình ô van Câu 29: Phần mở rộng của tên tệp thể hiện thông tin nào dưới đây: A. Kích thước của tệp. B. Kiểu tệp; C. Ngày, giờ thay đổi tệp; D. Tên thư mục chứa tệp; Câu 30: Trong những tên tệp sau, tên nào đúng trong hệ điều hành Windows nhưng không đúng trong hệ điều hành MS-DOS? A. 123.pas B. THPTlacthuyC.jpg C. Toan tin.txt D. Tinhoc10.doc Câu 31: (0.5 điểm) Trong các loại tài nguyên dưới đây, loại nào là tài nguyên không tái tạo được: A. Vùng nhớ và thời gian; B. Vùng nhớ; C. Số lượng các thao tác cơ bản. D. Thời gian; Câu 32: Xác định câu đúng trong các câu sau:
 11. B. 1MB = 102 GB. C. A. 1MB = 1000 KB; 1MB = 1024 KB; D. 1MB = 210GB; Câu 33: Trong hệ điều hành MS-DOS, những tên tệp nào sau đây không hợp lệ? A. 2*toan.pas B. tin10.txt C. An Binh.doc D. THPTlacthuyC.jpg E. UCLN.CPP Câu 34: Số nhị phân 1010101111 khi chuyển sang hệ thập lục phân (hệ hexa) sẽ là: A. 3FA B. 3AF C. 2AF D. 2FA Câu 35: Khi khởi động máy A. Tất cả đều sai B. Ram kiểm tra các thiết bị và tạo sự giao tiếp ban đầu giữa máy và chương trình khởi động C. Rom kiểm tra các thiết bị và tạo sự giao tiếp ban đầu giữa máy và chương trình khởi động D. Ram Kiểm tra bộ nhớ ngoài và các thiết bị ngoại vi
 12. Lưu ý: Ngoài những câu có thang điểm là 0.5 điểm và 1 điểm thì các câu còn lại có thang điểm là 0.23 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.----------------------------------------------- ----------- HẾT ----------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản