intTypePromotion=1

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2017-2018

Chia sẻ: Vũ Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
102
lượt xem
13
download

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2017-2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2017-2018" là đề thi ViOlympic Toán dành cho chương trình lớp 3 giúp các em học sinh tham khảo rèn thêm một số kỹ năng giải đề Toán nhanh hơn, chính xác và cẩn thận hơn để đạt được số điểm cao nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2017-2018

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 3 ĐỀ THI VIOLYMPIC 2017 – 2018 _ LỚP 3 VÒNG 3 (Mở ngày 28/9/2017) Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./50. Xếp thứ:……………….. Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần): 1 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 3 BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 475 + 108 = …... Câu 2: Tính: 257 + 82 = …... Câu 3: Tính: 736 – 452 = …... Câu 4: Tính: 472 - 156 = …... Câu 5: Tính: 4 x 9 + 125 = …... Câu 6: Tính: 5 x 10 – 16 = …... Câu 7: Tìm x, biết: x – 276 = 75 + 56. Vậy x = …... Câu 8: Tìm x, biết: 82 + x + 133 = 563. Vậy x = …... Câu 9: Cho: 378 = 300 + ….. + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... Câu 10: Cho: 965 = ….. + 60 + 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... Câu 11: Cho: 346 + 217 = ….. + 316. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... Câu 12: Cho: 672 - 168 = ….. - 188. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... Câu 13: Cho: 479 – 283 = 468 - …... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... Câu 14: Cho các số: 9a8; 85; 6ab; 245. Số bé nhất trong các số là: …... Câu 15: Cho dãy số: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; ….. Số hạng tiếp theo của dãy số là: …... BÀI 3: Đừng để điểm rơi (Đỉnh núi trí tuệ): Câu 1: Tính: 182 + 324 = …... Câu 2: Tính: 69 + 525 = …... Câu 3: Tính: 406- 372 = ….. Câu 4: Tính: 738 – 485 = …... Câu 5: Tính: 213 + 458 + 155 = …... Câu 6: Tính: 340 + 273 - 105 = …... Câu 7: Số liền sau số 492 là: …... Câu 8: Số lẻ lớn hơn 170 và bé hơn 173 là: …... Câu 9: Có tất cả ……….số có 3 chữ số. Câu 10: 427 + 168 ….. 417 + 170. Dấu thích hợp để điền là: …... Câu 11: 518 – 325 ….. 525 - 330. Dấu thích hợp để điền là: …... Câu 12: Tìm chữ số x, sao cho: 336 < 3x3 < 350. Vậy x = …... Câu 13: Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 10 thì tích hai số là: …... Câu 14: Tìm số có 3 chữ số nhỏ hơn 115 có hiệu giữa chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng trăm là 7. Vậy số cần tìm là: …... Câu 15: Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 15. Số đó là:………. ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2017 – 2018 _ LỚP 3 VÒNG 3 (Mở ngày 28/9/2017) Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần): 2 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 3 931 (18) 28 (3) 103 (8) 82 (5) 7 (2) 347 (14) 204 (12) 958 (19) 145 (9) 581 (17) 168 (10) 476 (15) 975 (20) 0 (1) 95 (6) 196 (11) 530 (16) 40 (4) 101 (7) 225 (13) 958 (20) 204 (9) 568 (16) 306 (11) 95 (4) 931 (19) 168 (8) 530 (15) 145 (7) 705 (17) 40 (3) 28 (2) 9 (1) 101 (5) 225 (10) 103 (6) 347 (12) 476 (14) 910 (18) 460 (13) 3 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 3 BÀI 2: Đi tìm kho báu: Câu 1: Tính: 475 + 108 = …... 583 Câu 2: Tính: 257 + 82 = …... 339 Câu 3: Tính: 736 – 452 = …... 284 Câu 4: Tính: 472 - 156 = …... 316 Câu 5: Tính: 4 x 9 + 125 = …... 161 Câu 6: Tính: 5 x 10 – 16 = …... 34 Câu 7: Tìm x, biết: x – 276 = 75 + 56. Vậy x = …... 407 Câu 8: Tìm x, biết: 82 + x + 133 = 563. Vậy x = …... 348 Câu 9: Cho: 378 = 300 + ….. + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... 70 Câu 10: Cho: 965 = ….. + 60 + 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... 900 Câu 11: Cho: 346 + 217 = ….. + 316. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... 247 Câu 12: Cho: 672 - 168 = ….. - 188. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... 692 Câu 13: Cho: 479 – 283 = 468 - …... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …... 272 Câu 14: Cho các số: 9a8; 85; 6ab; 245. Số bé nhất trong các số là: …... 85 Câu 15: Cho dãy số: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; ….. Số hạng tiếp theo của dãy số là: …... 13 BÀI 3: Đừng để điểm rơi (Đỉnh núi trí tuệ): Câu 1: Tính: 182 + 324 = …... 506 Câu 2: Tính: 69 + 525 = …... 594 Câu 3: Tính: 406- 372 = ….. 34 Câu 4: Tính: 738 – 485 = …... 253 Câu 5: Tính: 213 + 458 + 155 = …... 826 Câu 6: Tính: 340 + 273 - 105 = …... 508 Câu 7: Số liền sau số 492 là: …... 493 Câu 8: Số lẻ lớn hơn 170 và bé hơn 173 là: …... 171 Câu 9: Có tất cả ……….số có 3 chữ số. 900 Câu 10: 427 + 168 ….. 417 + 170. Dấu thích hợp để điền là: …... > Câu 11: 518 – 325 ….. 525 - 330. Dấu thích hợp để điền là: …... < Câu 12: Tìm chữ số x, sao cho: 336 < 3x3 < 350. Vậy x = …... 4 Câu 13: Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 10 thì tích hai số là: …... 50 Câu 14: Tìm số có 3 chữ số nhỏ hơn 115 có hiệu giữa chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng trăm là 7. Vậy số cần tìm là: …... 108 Câu 15: Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 15. Số đó là:………. 159 4 Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2