Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015-2016

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
5
download

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo "Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015-2016". Qua tham khảo quý thầy cô sẽ có thêm kinh nghiệm ra đề thi cũng như ôn luyện cho học sinh, các em có thêm tư liệu ôn thi hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 7 năm 2015-2016

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 7 NĂM 2015-2016 Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: Giá trị của x thỏa mãn: 0,2x/3 = 0,(6) : 1/4 là x = ............. Câu 1.2: Cho tam giác ABC có góc A = 45o; góc B = 55o. Số đo góc ngoài tại đỉnh C là: .............o. Câu 1.3: Giá trị của biểu thức: là: A = ............... Câu 1.4: Giá trị của x > 0 thỏa mãn: (3x - 2)4 = 390625 là: ................ Câu 1.5: Nếu x; y; z là ba số tỉ lệ với 2; 3; 5 và x - y + z = 8 thì x2 + y2 - z2 = ........... Câu 1.6: Ba cạnh của một tam giác vuông tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Chu vi của tam giác vuông đó là 36. Diện tích tam giác vuông đó là: ............. (đvdt). Câu 1.7: Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 3; z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 1/4. Hệ số tỉ lệ của z với x là: .................. Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 1.8: Cho tam giác ABD có AD là tia phân giác của góc A (D góc ABC = 86o. Số đo góc ACB là: ............ o. BC). Biết góc DAC = 30o, Câu 1.9: Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 4. Vậy x + y tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ là: ............... Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản. Câu 1.10: Cho tam giác ABC có AD là tia phân giác của góc A (D ABC = 75o. Số đo góc ADB là: .............. o Câu 1.11: Cho x; y là các số thỏa mãn Ix - 3I + (y + 4)2 = 0. Khi đó x + y = ............. Câu 1.12: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: IIxI + 5I - 3 là: ............... Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm: Câu 2.1: Nếu x/2 = y/6 và x - y = 2 thì x + y = ............. Câu 2.2: Nếu x/3 = y/4 và x + y = 5 thì 7(x - y) = .............. BC). Biết góc DAC = 36o, góc Câu 2.3: Nếu x : 7 = y : 6 và 2x - y = 20 thì x + y = ............. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 2.4: Biết số học sinh của ba khối 7; 8; 9 tỉ lệ với 2; 3; 4 và tổng số học sinh của ba khối là 252. Số học sinh của khối 7 là: .............. học sinh. Câu 2.5: Nếu x : 1 = y : 2 < 0 và x2 + y2 = 20 thì x + y = ............... Câu 2.6: Nếu ba số x; y; z tỉ lệ với 2; 3; 5 và x + y + z = 10 thì x - y + z = ................ Câu 2.7: Cho góc ABC = 60o và góc tù MNP. Biết AB // NP, BC // MN. Số đo góc MNP = ........... o Câu 2.8: Nếu 1/2 của a bằng 2b thì 9/8 . a = kb. Vậy k = .............. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Câu 2.9: Số giá trị của x thỏa mãn x2 + 7x + 12 = 0 là: ................ Câu 2.10: Giá trị của biểu thức B = x2 - 2xy + y2 + 5 khi x - y = 5 là: .................

Đồng bộ tài khoản