intTypePromotion=3

Giáo án bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều - Vật lý 10 - GV.T.Đ.Lý

Chia sẻ: Trần đình Lý | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
492
lượt xem
54
download

Giáo án bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều - Vật lý 10 - GV.T.Đ.Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bài soạn giáo án Chuyển động thẳng biến đổi đều giáo viên giúp học sinh viết được công thức định nghĩa và vẽ được vectơ biểu diễn vận tốc tức thời, nêu được ý nghĩ của các đại lượng vật lí trong công thức. Nêu được định nghĩa của chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần đều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều - Vật lý 10 - GV.T.Đ.Lý

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nắm được khái niệm vận tốc tức thời: định nghĩa, công thức, ý nghĩa các đại lượng.

- Nêu được định nghĩa CĐTBĐĐ, CĐTNDĐ, CĐTCDĐ.

- Nắm được các khái niệm gia tốc về mặt  ý nghĩa của khái niệm, công thức tính, đơn vị đo. Đặc   điểm của gia tốc trong CĐTNDĐ

- Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đò thị vận tốc - thời gian trong CĐTNDĐ

2. Kĩ năng:

- Vẽ được vectơ biểu diễn vận tốc tức thời.

- Bước đầu giải được bài toán đơn giản về CĐTNDĐ

- Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc - thời gian và ngược lại.

II.Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

  • Các kiến thức về phương pháp dạy học một đại lượng vật lý

2. Học sinh: Ôn kiến thức về chuyển động thẳng đều.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Ghi chú

10A3

 

 

 

10A5

 

 

 

10A6

 

 

 

10A7

 

 

 

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Nêu các khái niệm: Chuyển động thẳng đều, tốc độ trung bình
  • Viết và giải thích công thức: vận tốc, quãng đường, phương trình chuyển động.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vận tốc tức thời:

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Trả lời câu hỏi của giáo viên

 

Tìm xem trong khoảng thời gian rất ngắn Dt kể từ lúc ở M, xe dời được 1 đoạn đường Ds ntn? giải thích

  Hoàn thành yêu cầu C1

v= 36km/h = 10m/s

 

 

 

 

 

 

Hoàn thành yêu cầu C2

v1 =  \(\frac{3}{4}\) v2

xe tải đi theo hướng Tây - Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá nhân suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV

Nếu không trả lời được thì có thể tham khảo SGK

Xét 1 xe chuyển động không đều trên một đường thẳng, chiều chuyển động là chiều dương.

 Muốn biết tại M chất điểm chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm thế nào ?

 Tại sao cần xét quãng đường đi trong khoảng thời gian rất ngắn ?

 

 

Đó chính là vận tốc tức thời của xe tại M, kí hiệu là v

 

 Độ lớn của vận tốc tức thời cho ta biết điều gì ?

 Trả lời C1?

 

Vận tốc tức thời có phụ thuộc vào việc chọn chiều dương của hệ toạ độ không ?

Yêu cầu HS đọc mục 1.2 và trả lời câu hỏi: tại sao nói vận tốc là một đại lượng vectơ ?

 Trả lời C2?

 

 

Ta đã được tìm hiểu về chuyển động thẳng đều, nhưng thực tế các chuyển động thường không đều, điều này có thể biết bằng cách đo vận tốc tức thời ở các thời điểm khác nhau trên quỹ đạo ta thấy chúng luôn biến đổi.

Loại chuyển động đơn giản nhất là CĐTBĐĐ.

  Thế nào là CĐTBĐĐ ?

  - Quỹ đạo ?

  - Tốc của vật thay đổi như thế nào ?

- Có thể phân thành các dạng nào?

I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều"

1) Độ lớn của vận tốc tức thời:

\(v = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}}\)

2) Vectơ vận tốc tøc thời:

Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại 1 điểm có:

- Gốc tại vật chuyển động

- Hướng của chuyển động

- Độ dài: Tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó.

 

3) Chuyển động thẳng biến đổi đều:

Là chuyển động trên đường thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian

  Vận tốc tăng → CĐNDĐ

  Vận tốc giảm → CĐCDĐ

 

Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm gia tốc trong CĐTND

Trả lời các câu hỏi của GV

 

Thảo luận và hoành thành câu hỏi của giáo viên

 

 

 

Thành lập được công thức  tính gia tốc

  Thảo luận và trả lời theo yêu cầu của GV và tìm ra đơn vị gia tốc

 

  So sánh  phương chiều…

theo yêu cầu của giáo viên.

  Trong chuyển động thẳng đều muốn biết vật chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm gì?.

  Nhưng đối với các CĐTBĐ vận tốc như thế nào?

   Gia tốc được tính bằng công        thức nào ?

 

 

 

 

Yêu cầu HS thảo luận tìm đơn vị của gia tốc.

 Gia tốc là đại lượng véctơ hay là đại lượng vô hương ? Vì sao?.

So sánh phương  và chiều của  \(\overrightarrow a \) so với  \(\overrightarrow {{v_0}} \),  \(\overrightarrow v \),  \(\overrightarrow {\Delta v} \)

II.Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

     1) Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:

a. Định nghĩa:   SGK 

  Công thức     \(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\)

  \({\Delta v}\) là độ biến thiên vận tốc

  \({\Delta t}\) Khoảng thời gian xảy ra biến thiên vận tốc

  Đơn vị:     m/s2

Chú ý: trong CĐTNDĐ :

a = hằng số

b. Vectơ gia tốc:

         \(\overrightarrow a  = \frac{{\overrightarrow v  - \overrightarrow {{v_0}} }}{{t - {t_0}}} = \frac{{\overrightarrow {\Delta v} }}{{\Delta t}}\)

 

 

Hoạt động 3: Nghiên cứu khái niệm vận tốc trong CĐTNDĐ

 

 

HS hoàn thành yêu cầu của GV

Từ công thức: 

\(a = \frac{{v - {v_0}}}{{t - {t_0}}} = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\)

Nếu chọn t0 = 0 thì Dt = t và v = ?

2) Vận tốc của CĐTNDĐ

a)Công thức tính vận tốc:

        v = v0 + at              

 

b) Đồ thị vận tốc - thời gian:

 

 

 

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2)

Hoạt động: Xây dựng công thức của CĐTNDĐ

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Từng HS suy nghĩ trả lời : 

\({v_{tb}} = \frac{s}{t}\)

Độ lớn tốc độ tăng đều theo thời gian.

 

-Giá trị đầu: v0

Giá trị cuối: v

\({v_{tb}} = \frac{{{v_0} + v}}{2}\)

v = v0 + at

\(s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

 

Chia lớp thành 4 nhóm. Từng nhóm thảo luận, trình bày kết quả trên bảng.

HS tìm công thức liên hệ

 

 

 

 

 

Xây dựng PTCĐ.

 

 

HS đọc SGK

 

 

 

 

 

 

HS đọc SGK để hiểu hơn về CĐTCDĐ trả lời các câu hỏi của GV

 

Công thức tính tốc độ TB của CĐ ?

 Đặc điểm của tốc độ trong CĐTNDĐ ?

   Những đại lượng biến thiên đều thì giá trị TB của đại lượng đó = TB cộng của các giá trị đầu và cuối.

  Hãy viết CT tính tốc độ TB của CĐTNDĐ ?

    - Viết CT tính vận tốc của CĐTNDĐ ?

 Hãy xây dựng biểu thức tính đường đi trong CĐTNDĐ ?

Trả lời câu hỏi C5.

GV nhận xét.

Từ CT: v = v0 + at          (1)

và  \(s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)        (2)

  Hãy tìm mối liên hệ giữa a, v, v0, s ? (Công thức không chứa t → thay t ở (1) vào (2)

- Phương trình chuyển động tổng quát cho các chuyển động là:

x = x0 + s

  Hãy xây dựng PTCĐ của CĐTNDĐ.

 

 

Viết biểu thức tính gia tốc trong CĐTCDĐ ? Trong biểu thức a có dấu như thế nào ? Chiều của vectơ gia tốc có đặc điểm gì ?

 

Vận tốc và đồ thị vận tốc - thời gian trong CĐTCDĐ có gì giống và khác CĐTNDĐ ?

Biểu thức và ptcd của CĐTCDĐ ?

- GV nêu sự giống và khác nhau giữa 2 loại chuyển động.

3.Công thức tính quãng đường đi được của CĐTNDĐ:

\(s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

4.Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, và quãng đường đi được của CĐTNDĐ:

\({v^2} - v_0^2 = 2as\)

5.Phương trình chuyển động của CĐTNDĐ:     

\(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

III. Chuyển động chậm dần đều:

1) Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều:

a. Công thức

\(a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{v - {v_0}}}{t}\)

b) Vectơ gia tốc:

\(\overrightarrow a  = \frac{{\overrightarrow v  - \overrightarrow {{v_0}} }}{{t - {t_0}}} = \frac{{\overrightarrow {\Delta v} }}{{\Delta t}}\)

2) Vận tốc của CĐTCDĐ

a)Công thức tính vận tốc:

v = v0 + at

b) Đồ thị vận tốc - thời gian:

3.Công thức tính quãng đường đi được và PTCĐ của CĐTCDĐ:

a)Công thức tính quãng đường đi được

\(s = {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

  Trong đó a ngực dấu với v

b) Phương trình CĐ

\(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

Chú ý:

CĐTNDĐ: a cùng dấu v0.

CĐTCDĐ: a ngược dấu v0.

 

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung trong giáo án Chuyển động thẳng biến đổi đều. Để nắm bắt toàn bộ nội dung còn lại và các giáo án tiếp theo, mời quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải tài liệu về máy.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ các Thầy cô trong quá trình xây dựng bài 3 với nhiều phương pháp soạn bài hay, nội dung chi tiết và được trình bày khoa học, quý thầy cô có thể tham khảo ở Bài giảng Vật lý 10 - Bài 3:Chuyển động thẳng biến đổi đều

Thầy cô quan tâm có thể xem thêm các tài liệu được biên soạn cùng chuyên mục:

>>  Giáo án tiếp theo: Giáo án Vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản