intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Công nghệ 8 bài 59: Thực hành - Thiết kế mạch điện

Chia sẻ: Hoàng Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

175
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển chọn những bài soạn giáo án chất lượng nhất từ các giáo viên từ nhiều trường về bài Thực hành - Thiết kế mạch điện. Đây là những giáo án được chúng tôi chọn lựa công phu và kỹ càng, với hi vọng mang đến cho các bạn buổi học thực hành đạt hiệu quả nhất, học sinh vận dụng được các bước thiết kế một mạch điện. Tự thiết kế đước một mạch điện đơn giản. Có ý thức tìm hiểu để tự thực hành thiết kế mạch điện, bố trí các thiết bị và đồ dùng điện hợp lý nhằm giảm bớt sự thất thoát năng lượng. Tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi thực hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ 8 bài 59: Thực hành - Thiết kế mạch điện

  1. BÀI 59 THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN I- Mục tiêu: + Vận dụng được các bước thiết kế một mạch điện. + Tự thiết kế đước một mạch điện đơn giản. + Có ý thức tìm hiểu để tự thực hành thiết kế mạch điện, bố trí các thiết bị và đồ dùng điện hợp lý nhằm giảm bớt sự thất thoát năng lượng. tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi thực hành. II- Chuẫn bi: + GV: Tìm hiểu bài 58 ( sgk, sgv ),tranh vẽ 1 mạng điện trong nhà. + HS: Ôân kiến thức vẽ sơ đồ nguyên lí và trình tự thiết kế 1 sơ đồ lắp đặt. III- Hoat động thực hành: Hoạt động của Giáo viên. Hoạt động của Học sinh. Nội dung. Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ, giôùi thieäu baøi. ( 5 ph ) * GV: kiểm tra1HS. *Thiết kế mạch điện + Thế nào là thiết kế mạch *HS1: phaùt bieåu nhö sgk. là gì? điện? +Trình tự các bước + Nêu các bước thiết kế thiết kế mạch điện? mạch điện? + GV: nhận xét, cho điểm nêu: + Để lắp 1 mạch điện theo ý muốn ta caàn phaûi laøm gì? +Lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Kieåm tra sự chuẩn bị của HS. ( 5 ph ) * GV yêu cầu các nhĩm kiểm *HS lớp tổ chức kiểm tra chéo *Dụng cụ chuẩn bị: tra lại các vật liệu, dụng cụ đã nhau. + Nguồn điện 1 chuẩn bị sẵn. chiều. + Cầu chì, cơng tắc, + GV nhận xét sự chuẩn bị +Báo cáo sự chuẩn bị thiếu sĩt bĩng đèn, dây dẫn. của các tổ.Nêu yêu cầu và nội nếu cĩ, bổ sung các thiếu sĩt, sẵn +kìm,dao, tua vit,băng dung thực hành. sàng thực hành. các điện, bảng nhựa +Mẫu báo cáo th.hành. Hoạt động 3: Nội dung và trình tự thực hành. ( 25 ph ) * GV: yêu cầu mỗi nhóm tự *HS: các nhóm thảo luận thực Trình tự thực hành đưa ra 1 mạch điện chiếu sáng hiện theo yêu cầu của GV. -Bước 1: Xác định đơn giản để thiết kế, lắp đặt. +Các nhóm tự vẽ sơ đồ trình bày mạch điện dùng để + Hãy vẽ 1 sơ đồ nguyên lí phương án của mình. làm gì? của mạch điện đó. +Các nhóm trình bày sơ đồ, ví dụ + GV: cho các nhóm trình bày như sơ đồ sau đây: sơ đồ nguyên lí của nhóm mình. -Bước 2: Đưa ra các
  2. -2- 0 phương án thiết kế + Nhân xét, bổ sung các sai sót A và lựa chọn phương nếu có. Sau đó cho các nhóm án hợp lí. thực hiện 2 bước tiếp theo. (Dựa trên đồ ngyên lí +Dể tiết kiêm nguyên vật liêu ) thì đường dây dẫn phải lắp - Bước 3: Chọn thiết đặt thế nào ? bị và đồ dùng điện + Cần kiểm tra vấn đề gì để thích hợp cho mạch +HS nhận xét, thống nhất các sơ bảo đảm an toàn điện. điện. đồ nguyên lí của nhau. + Chọn đồ dùng thế nào cho + Thực hiện bước 3. phù hợp để tiết kiệm năng + Thực hiện bước 4. lượng. -Bước 4: Lắp thử và + Lớp vẽ sơ đồ lắp đặt +Cho lớp lắp mạch điện. kiểm tra mạch điện 0 +Yêu cầu các nhóm sau khi làm việc có đúng A kiểm tra mạch điện xong phải mục đích thiết kế cho GV xem lại rồi mới được không? vận hành. + Khi đóng điện, mạch của tổ nào đèn không sáng, GV yêu a) Vẽ sơ đồ lắp đặt. cầu tổ đó thảo luận trả lời câu hỏi tình huống như sgk.Hình b) Tính toán vật liệu 59.1 và chọn thiết bị, dụng + Chú ý cách tiết kiệm dây dẫn. + Quan sát, kiểm tra, theo dõi cụ cần thiết. + Chọn đồ dùng thích hợp. các tổ hoạt động. + Các nhóm tiến hành lắp đặt + Đưa sơ đồ mẫu để đối c) Lắp mạch điện. mạch điện theo sơ đồ mà tổ đã chiếu. thiết kế của tổ mình. d) Kiểm tra mạch + Cho GV kiểm tra trước khi vận điện theo yêu cầu hành mạch điện. thiết kế. + Đóng điện, xử lí tình huống khi mạch không vận hành. + Nhóm trả lời câu hỏi tình huống Hình 59.1 sgk. + GV nhận xét, trả lời các tình + Lớp quan sát sơ đồ mẫu, nhận huống phát sinh trong quá trình xét bổ sung chéo nhau.. thực hành của các tổ. Hoạt động 4: Báo cáo kết quả, củng cố kiến thức ( 8 ph ) + GV: cho HS hoàn thành báo +HS các nhĩm độc lập hồn thành *Hồn thành bảng báo cáo thực hành, tự đánh giá tiết mẫu báo cáo kết quả thực hành. cáo thực hành. thực hành của nhóm mình sau +Tổ chức kiểm tra chéo nhau. +Nhận xét, đánh giá. đó cho HS kiểm tra chéo +Tự nhận xét đánh giá tổ và nhận +Vệ sinh + Giáo viên nhận xét kết quả xét tổ bạn. và thái độ thực hành của mỗi +Lớp nghe GV nhận xét. nhóm. + Cho các nhóm thu dọn dụng cụ, vệ sinh chỗ của mình.
  3. -3- + Nhận xét ý thức tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, ý thức bảo vệ mơi trường, giữ +Các nhĩm thu dọn dụng cụ thực gìn vệ sinh xung quanh nơi hành. thực hành. +Nộp bảng báo cáo thực hành của + GV thu bảng báo cáo của các nhĩm mình. tổ, dặn dị. Hoạt động 5: Dặn dò: (2 phút) + Ký duyệt của tổ Toán - Lý: + GV lưu ý HS hoàn chỉnh bài thực hành. + GV căn dặn HS chuẩn bị tiếp bài: “Ôn tập” + Giới hạn chương học, ôn tập, căn dặn ..để hoàn thành tốt bài kiểm tra HK 2. IV- Rút kinh nghiệm:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=175

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2