intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án lớp 1: Tuần 2

Chia sẻ: Trần Quốc Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

97
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo nội dung "Giáo án lớp 1 - Tuần 2" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc. Với giáo viên, phụ huynh có con em đang theo học lớp 1 thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 1: Tuần 2

 1. Toán tuần 2 LUYỆN TẬP I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Ghép các hình đã biết thành  hình mới. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   Hình vuông, hình  tròn , hình tam giác  III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I.Kiểm tra bài cũ :  Gọi  HS nhận dạng  hình vuông, hính tròn, hình tam  ­ HS lên bảng nhận dạng hình giác  II.Bài mới  1. Giới thiệu bài:  2.Luyện tập:   Bài 1: Tô màu vào hình   ­ HS thực hành tô màu Hướng dẫn: Các hình giống nhau thì tô cùng 1 màu  Bài 2: Thực  hành ghép hình ­ Hãy dùng 1 hình vuông và 2 hình tam giác để ghép  thành hình theo mẫu ­ Thực hành ghép   ­ Ghép các hình lại để được hình a , b , c  ­ Nhận xét    * Trò ch ơi   : Thi đua tìm các hình  Tìm trong lớp những đồ vật nào có dạng các hình đã  học  ­ HS nhận diện  III. Củng cố , dặn dò  ­ GV đưa một số hình yêu cầu HS nhận diện các hình  đã học   ­ Về nhà tìm các đồ vật có hình đã học   1
 2. Toán : Tuần 2 CÁC SỐ 1, 2, 3  I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU   Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật; đọc, viết được  các chữ số 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại; biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự  ngược lại 3, 2, 1; biết thứ tự của các số 1, 2, 3 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­Mẫu số 1 , 2  , 3 2 2III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Ổn định II. Kiểm tra bài cũ  ­Tô màu vào hình tam giác ­ lên bảng tô  III. Bài mới  1/Giới thiệu bài  11. Hoạt động 1: Giới thiệu từng số 1 , 2 , 3 ­ Nhắc lại từng tranh theo T   + Giới thiệu số 1 : ­ Quan sát      ­  Bước 1:giáo viên gắn 1 con chim, 1 chấm  tròn ,1 bông hoa  ­Trả lời      ­Y/c hs qs và nx Bước 2:  ­là 1 Hỏi :1 con chim ,1 chấm tròn ,1 bông hoa  đều có  số lương là mấy ?     ­đọc : một  ­Giới thiệu chữ số 1 in và chữ số 1 thường    ­Y/c hs lấy chữ số 1 ­viết bảng con   ­ GV viết mẫu  + Giới thiệu số 2, số 3 : tương tự như giới thiệu  ­Thực hành đếm số 1    ­ Y /c  hs đếm xuôi, đếm ngược.  ­ Viết 1 dòng số  1 , 1 dòng số  2. Hoạt động 2: Thực hành 2 , 1 dòng số 3 (chữ số kiểu 1 )  Bài 1: thực hành viết số 1,2,3 ­ Viết số vào ô trống   Bài 2 : GV nêu yêu cầu của bài  Yêu cầu HS quan sát hình rồi viết số tương ứng  ­ Trả lời  vào ô trống  + HS nêu yêu cầu của bài. ­ Gọi  HS nêu kết quả  ­ SH thực hiện   Bài 3 : GV hướng dẫn học sinh nêu yêu cầu    2
 3. ­ Yêu cầu HS viết số và vẽ chấm tròn  vào ô    trống  cho thích hợp ­ HS Kiểm tra, báo cáo kết quả ­ Cho HS  kiểm tra chéo 3. Củng cố – Dặn dò  ­ HS thực hiện theo yêu cầu GV   ­ Tổ chức cho HS thi đua viết số và đọc số   ­ Về nhà : tập viết các số 1 ,2 , 3 tìm các đồ vật   trong nhà có số lượng : 1, 2 , 3 Toán: Tuần 2 LUYỆN TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  Nhận biết được số lượng 1, 2, 3; biết đọc, viết, đếm các số 1, 2, 3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I.Bài cũ  Cho HS viết và đếm xuôi , đếm ngược từ 1  ­ Thực hành  đến 3 , từ 3 đến 1 II.Bài mới  1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn thực hành Bài 1: ­ Hướng dẫn HS  quan sát các hình vẽ  ­ Nhận biết số lượng và viết vào ô  trong bài tập 1 và nêu yêu cầu  trống .  ­ HS viết số thích hợp vào ô trống ­ Nhận xét ­ HS  làm bài xong rồi nêu kết quả  Bài 2 :  ­ Gọi HS nêu yêu cầu  ­ Y/c hs điền các số vào ô trống  ­ làm bài ­nx   ­Y /c hs đọc xuôi –ngược các số trong bài   ­ Đọc cá nhân ,đồng thanh Bài 3 : (HS khá ­ giỏi) ­ Cho H S lên bảng làm bài rồi nêu cấu tạo  số    Bài 4   : (HS khá ­ giỏi) ­ 1 hs lên bảng làm vào bảng phụ ,cho  ­ Viết số theo thứ tự có trong bài  hs    đọc :”2 và 1 là 3” “1 và 2 là 3”  “3  gồm 2 và 1” 3
 4. 3. Củng cố dặn dò     ­GV đưa ra các đồ vật hs viết số tương  ­  viết số ứng  ­Đếm  xuôi, đếm ngược : 1,2,3   Toán: Tuần 2 CÁC SỐ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5; biết đọc, viết các số 4,  số 5; đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 5 đến 1; biết thứ  tự của mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5 II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­5 hình vuông, 5con rùa  III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I/ Kiểm tra bài cũ  ­ Vết số tương ứng với nhóm đồ vật    ­ Thực hiện vào bảng con  + Đọc số 1,2,3­3,2,1. ­ Đếm  II.Bài mới  1.Giới thiệu bài  1.Hoạt động 1: Giới thiệu số 4 và chữ số 4   ­ Học đến số 3 ­ Ôn lại các số 1, 2, 3 Hỏi :Có mấy ngôi nhà ? mấy ô tô? Có mấy con  ­Trả lời  ngựa?  ­ Nhắc lại  sau mỗi tranh  ­ Treo từng tranh và nêu : Có 4 bạn HS , có 4  chấm tròn  ­ Lấy que tính và đọc   ­ Lấy ra 3 que tính và 1 que tính , ta nói có 4 que  tính  ­ 4 bạn , 4 chấm tròn , 4 que tính đều có số  ­ Quan sát lượng là 4 , ta dùng số 4 để chỉ số lượng của các  nhóm đồ vật đó   ­ Gắn chữ số 4 ( kiểu 1) và nêu cách viết : Đặt  bút ngang đường kẻ 3 viết nét xiên , viết tiếp nét  ­ Quan sát ngang sao cho nét ngang nằm trên đường kẻ 1 ,  sau cùng viết nét sổ  ­ Viết chữ số 4­đọc   ­ Giới thiệu chữ số 4 ( kiểu 2 ): cũng như kiểu 1  nhưng các nét hơi lượn  ­ Viết mẫu : số 4 ­Quan sát  .Hoạt động 2: Giới thiệu số 5  Tương tự như số 4  ­ Gắn chữ số 5 ( kiểu 1 ) và nêu cách viết : Đặt  4
 5. bút ngay đường kẻ 3  viết nét số , viết tiếp nét  ­Viết –đọc  cong hở trái , nhấc bút viết nét ngang ­ Giới thiệu tiếp chữ số 5 ( kiểu 2 ) ­ Viết mẫu : số 5 3.Hoạt động 3: Tập đếm và xác định thứ tự các  số trong dãy số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ­Đọc số   ­ Quan sát và đọc số tương ứng với từng cột  hình vuông ở cụm bên trái trong sách giáo khoa  ­Trả lời   ­ GV : Đọc liền mạch   ­ GV làm tương tự với cụm bên phải   ­ Trước khi đếm số 2  em phải đếm số nào ?   ­ Sau khi đếm số 2 em phải đếm số nào ?  ­ Ta nói số 2 đứng sau số 1 và đứng trước số 3 ­ H S làm vào sách   4.Hoạt động 4: Thực hành luyện tập  ­Làm bài , báo cáo  a. Bài 1 : Viết số 4 ,5 b. Bài 2 : Nhận biết số lượng     + YC đếm số lượng mỗi nhóm đồ vật và viết  kết quả , đọc     c. Bài 3  ­G V h/d tương tự  bài 2  ­Theo dõi   Bài 4 ­Thực hiện trò chơi  + Nêu cách chơi : nối số đồ vật với số chấm tròn  cùng số lượng , sau đó nối tiếp với số chỉ số  lượng ấy   ­Hai nhóm tham gia  ­Nhận xét – biểu dương 5. Củng cố dặn dò   ­ Cho H đếm xuôi , đếm ngược   ­ Về nhà tập viết chữ số 4 , 5 ̣ Mi thuât  ̃ ̉ Bi 2: Ve nt thăng ̃   I. Yu câu :  ̀ ̣      Nhân biêt đ ́ ược 1 sô loai net thăng . ́ ̣ ́ ̉      Biêt cch ve nt thăng . ́ ̃ ̉      Biêt phôi h ́ ́ ợp cc nt thăng dê ve , tao hinh đ ̉ ̉ ̃ ̣ ̀ ơn gian  ̉ ̣   II . Hoat đôňng daňy hoňc      1/ KT :  kt đô dung cua hs  ̀ ̀ ̉     2/ Giơi thiêu nt thăng  ́ ̣ ̉ ̣          Y/c hs quan st mâu ve ­ nhân xt  ̃ ̃          Đây la net gi?   ̀ ́ ̀ 5
 6.         ­ Cho hs nhăc lai  ́ ̣         Em hy tim v kê trong l ̀ ̉ ơp hoc ci  ́ ̣ ̃   nhưng nt thăng no ?   ̃ ̉          Ci bn ny ci mây nt thăng tao thnh ? ̃ ́ ̉ ̣    3/ Hương dân hs cach ve net thăng  ́ ̃ ́ ̃ ́ ̉       GV ve 1 sô mâu nh ̃ ́ ̃ ư : dy ni ,  cy , …       GV ve mâu v cu hoi g ̃ ̃ ̉ ợi ư    4/ Thực hnh          GV nu y/c bi tâp  ̣ ̃ ̀ ữa cua bi , ve v         Ve phân gi ̉ ̃ ừa phai  ̉         Ve nh , ve thuyên ni ,  nh,… ve thm my, ̃ ̃ ̀ ̃ ̣ ơi    măt tr ̀         Ve mu theo  ̃ ư thich  ́    5/ Nhâňn xeět – đaěnh giaě  ̣ Dăn di   ̣ ̉ ̣     Chuân bi cho bi hoc sau  ̣ Thê duc  ̉ ̣ Bi 2 : Tri ch ̣ ơi – đôi hinh đ ̣ ̀ ội ngũ    I.  Yêu câu :   ̀ ̣ ợp hng doc , ding hng doc  ­ Lm quen tâp h ̣ ̃ ̣ ́ ứng vao hang doc va dong v ­ Biêt đ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ới ban đ ̣ ứng trước cho thăng (cin châm ) ̉ ̣ ̣ ­ Biêt cach ch ́ ́ ơi va tham gia tri ch ̀ ̣ ơi theo yc cua GV ̉ ̣ ̀ ương phap lên l II. Nôi dung va ph ́ ớp   1/ PhâĚn mőŇ đâĚu  6
 7.  GV cung l ̀ ơp tr ́ ưởng tâp h ̣ ợp lơp 4  hang doc  ­ cho hs quay thanh hang ngang đê phô  ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ biên nôi dung, y/c bai hoc  ̀ ̣ ́ ̣ ̣    GV nhăc lai nôi quy  ­ cho hs s ửa lai trang phuc  ̣ ̣     Đưng vô tay va hat  ́ ̃ ̀ ́    Giâňm chân taňi chôŢ , đeo nhiňp 1­2 ,1­2 ,…   2/ Phân c ̀ ơ ban  ̉ ̣ ợp hng doc , ding hng doc   + Tâp h ̣ ̃ ̣   Gv hơ  khâu lênh v cho 1 tô ra v ̉ ̣ ̉ ưa giai thich đông tac v ̀ ̉ ̣ ́ ừa cho hs tâp đê lam mâu ,  ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ̣ tiêp tuc cho tô khac ̉ ́   + GV nhân xt  ̣   ­ Hơ khâu lênh ding hng doc , rôi cho hs giai tn , sau lai cho hs tâp h ̉ ̣ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ợp ̣ ơi “ Diêt cac con vât co hai ’’   + Tri ch ̣ ́ ̣ ́ ̣   3/ Kêt thc  ́   ­ Dâňm chân taňi chôŢ , đęěm theo nhiňp 1­2, 1­2 ,…   ­ GV v hs cng hê thông bi  ̣ ́ ̣  ­ Nhân xt gi ờ hoc – dăn hs vê  ̣ ̣ ̀ơn lai bi   ̣ Thư  hai   ngay  7  thang 09 năm 2009. ́ ̀ ́ HOC VÂN ̣ ̀ Bai 4. DÂU HOI ­ DÂU NĂNG ̀ ́ ̉ ́ ̣ Tiêt 11­12 ́ 7
 8. I. Muc đich, yêu câu ̣ ́ ̀: ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ­:Hoc sinh nhân biêt cac dâu hoiva thanh hoi ,dâu năng va thanh năng . ̀ ̣ + Đoc đ̣ ược cac tiêng: be, be. ́ ́ ̉ ̣ + Tra l ̉ ơi 2­ 3 câu hoi đ ̀ ̉ ơn gian vê cac b ̉ ̀ ́ ưc tranh SGK ( HS kha gioi ) ́ ́ ̉ ́ ược cac dâu  " hoi "   " năng "  ­ Biêt đ ́ ́ ̉ ̣ ở cac tiêng chi đô vât, s ́ ́ ̉ ̀ ̣ ự vât.̣ ­ Phat triên t ́ ̉ ự nhiên theo ND. Hoat đông cua be, cua ba me, ban gai, va cac ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́  bac nông dân trong tranh. ́ *    Giảm từ 1­2 câu trong mục luyện nói. II/ Caùc   KNSCB   ñö ôï c  GD  tron g  ba øi -Xaùc ñònh giaù trò - Phaûn hoài laéng nghe tích cöïc III/   Caùc   ph ö ô n g   pha ù p /   kó   thu a ä t   DH   tích   cöc   co ù   th e å   sö û   duïn g    - Traûùi nghieäm - Ñoïc , viết tích cực IV/ Ph ö ô n g  tie ä n  daï y  hoïc   - Tranh minh hoïa(SGK) - Boä chöõ gheùp Tieáng Vieät 1. V/  Tie á n  trình  daïy  hoïc                          II. CHUÂN BI ̀ ̣ ́ ̣ ựa như hinh dâu , tranh minh không hoa cac tiêng: gio, khi, GV :  Cac vât t ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉  ̉ ̉ ̉ ̣ ựa, cu, nu. ( SGK)  tho, hô, mo, co, ng ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ HS  , bô đô dung  hoc Tiêng Viêt 1,  ). ́ ̣ III. Cac hoat đông day ­ hoc: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Hoat đông cua giao viên ̣ ̣ ̉ ́ Hoat đông cua hoc sinh ̣ ̣ ̉ ̣ 1. On đinh T C ̣  (  .1ph) Hat. ́ ̀ ̉  : Dâu săc. 2/ Bai kiêm ́ ́ Tiêt v ́ ưa qua em hoc bai gi ? ̀ ̣ ̀ ̀ Dâu săc. ́ ́  Dâu săc co trong cac tiêng nao ? ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́  Nêu vi tri dâu săc trong tiêng be ? ́ ́  Đưa bang : be, be. ̉ ́ ̉ ơi  HS tra l ̀ ̣ Goi HS đoc SGK. ̣ ̣  HS đoc. ́ ̉ Viêt bang con ́ ̉ Viêt bang con : be, be. ́ 3/  Bai m ̀ ơi : ́    (60ph) a/ Giơi thiêu bai ́ ̣ ̀: Cho HS QS  tranh va hoi :  ̀ ̉  ­ Cac tranh nay ve ai va ve cai gi? ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ́ ̀ ̉  GV : Cac tiêng: gio, mo, tho, khi, hô, la la cac ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ́  ̉ ơi  HS  tra l ̀ tiêng giông nhau  ́ ́ ở cô đêu co dâu hoi. ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́     Chi va noi : Tên cua dâu nay la dâu hoi. ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ­ Cac tranh nay ve ai va ve cai gi? ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ́ ̀     Cac tiêng: qua, co, ng ́ ́ ̣ ̣ ựa, cu, nu la cac tiêng ̣ ̣ ̀ ́ ́   8
 9. giông nhau  ́ ở chô co dâu năng. ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣     Chi va noi : Tên cua dâu nay la dâu năng. ̣ ̣ ̣ ựa bai.b  Goi HS đoc lai t ̀ ̣ b/ Cac hoat đông : ́ ̣ ̣   *. Day dâu thanh : ́ ­ Ghi bang ̉ :     Dâu  ? ́   la môt net moc. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ Đoc đông thanh: dâu hoi. ̀ ́ ̉ ­ Dâu hoi giông nh́ ững vât gi? ̣ ̀ ̉ ơi  HS  tra l ̀ ̉ ­ Ghi bang:  dâu  ́ . Đoc̣   đông ̀   thanh:   dâu ́  ́ ̣ ̀ ̣ ­ Dâu năng la môt châm. ́ ̣ năng. ́ ̉ ược đăt  ­ Dâu hoi đ ̣ ở vi tri nao trong tiêng be. ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ược đăt bên trên ch (Dâu hoi đ ̣ ư e.) ̃ ­ Cho HS ghep tiêng be bang ch ́ ́ ̉ ̉ ữ rời. ̣ ựa bai. 3­4 HS đoc t ̀ ­ Phat âm :  ́ b  ­ e          b  ­ e  ­be  ­ hoi  ­  be. ̉ ̉                    be.̉ ̣ ́ ́ ơp. Đoc ca nhân, nhom, l ́ - Chinh s ̉ ửa Phat âm sai cho HS. ́ ́   bẻ   bang Gheṕ   tiêng ̉   chư ̃ rơi. ̀ ́ ̣ Khi thêm dâu năng vao be ta đ ̀ ́ bẹ. ược tiêng  . Ghi bang:  ̉ bẹ va đoc. ̀ ̣ ́ ̣ Dâu năng đ ược đăt  ́ bẹ. ̣ ở vi tri nao trong tiêng  ̣ ́ ̀ Đoc̣   cá  nhân,   đoc̣   đông ̀   Cho HS ghep tiêng be bang ch ́ ́ ̣ ̉ ư r̃ ơì thanh. Phat âm :  ́ b  ­  e   ́ ̣ Dâu năng đăt d ̣ ươi ch ́ ư e. ̃   b  ­  e  ­  be  ­  năng  ­  be. ̣ ̣ Ghep tiêng be. ́ ́ ̣                   c/ Đoc t ̣ ư ng̀ ư ̃ưng dung: ́ ̣ ̣   Đoc mâu :        ̃ Đoc̣   cać   nhân,   đông ̀   . thanh. be bẻ bẹ ́ ̣ HS yêu đoc nhiêu ̀ ̣ b. Luyên viêt ́ : Hương dân viêt :dâu hoi ,dâu năng ,be ,be ́ ̃ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ Nhân xet ś ửa sai cho hoc sinh . ̣ TIÊT 2 ́ HS viêt trên không. ́ ̣ ̣ : a/ Luyên đoc ́ ̉ ̉ ̣ Viêt bang con : ?, . be, be. 9
 10. ̉ ̉ Chi bang goi HS đoc bai.  ̣ ̣ ̀  Chinh s ̉ ửa Phat âm sai cho HS ́ b/ Luyên noi: ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ Bai luyên noi nay tâp trung vao cac hoat đông ̀ ̀ ́ ̣ ̣   Đoc̣   cá  nhân   ,nhom ́   cả  be.̉ lơṕ    ́ ̀ ̣ HS yêu cân đoc nhiêu ̀         Cac b ́ ưc tranh co gi khac nhau? ́ ́ ̀ ́         Em thich b ́ ưc tranh nao? Vi sao? ́ ̀ ̀                Trươc khi đên tŕ ́ ương, em co s ̀ ́ ửa laị   ̀ ́ ̣ quân ao cho gon gang không? Co ai giup em ̀ ́ ́   ­ HS tra l ̉ ơi câu hoi. ̀ ̉ ̣ viêc đo không? ́ ́ ̉ ̣ (  HS kha goi luyên noi t ́ ừ                 Em thương chia qua cho moi ng ̀ ̀ ̣ ươì  4   đêń   5   câu   trươć   lơṕ   không? Hay em thich dung môt minh?  ́ ̀ ̣ ̀ trươc l ́ ơp ) ́ c/ Luyên viêt: ̣ ́ Hương dân hoc sinh tô ch ́ ̃ ̣ ư e. ̃ Nhăc nh ́ ở tư thê ngôi , cach câm bu ́ ̀ ́ ̀ ́ 4 Cung cô  dăn do:5ph ̉ ́ ̣ ̀ ̣ Đoc trong SGK. Thi đua : Tim tiêng co dâu  … , ̀ ́ ́ ́  : ̣ ̉ ̣ Tâp tô be, be trong v ở tâp ̣   ̀ ̀ ̣ Vê nha hoc thuôc bai, lam bai tâp. ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ viêt.́  Xem trươc bai 5. ́ ̀ ̣ Nhân xet­ tuyên d ́ ương. ̣ Đoc trong SGK. HS nêu ̣ RUT KINH NGHIÊM ́ …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….. ̣ ĐAO Đ ƯC ́ BAI :EM LA HS L ̀ ̀ ƠP 1 (Tiêt 2) ́ ̣ I. Muc tiêu :  II. CHUÂN BI ̉ ̣ ­ Gv: tranh SGK ̣ ̣ III, CAC HOAT ĐÔNG DAY HOC: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ Hoat đông cua GV ̣ ̣ ̉ Hoat đông cua HS ̣ 1. On đinh tô ch ̉ ưc: 1ph ́  2, KTBC :5ph ­ 3 HS kể 10
 11. ̉ ̀ ̀ ̀  ­ Kê vê ngay đâu tiên đi hoc cua minh ̣ ̉ ̀ 3. Bai m ̀ ơi: 30ph ́ ́ ường ­HS hat bai: đi đên tr ́ ̀ ̣ ̣  Hoat đông 1: QS tranh va KC theo tranh ̀  ­ HS Qsat́  _ GV YC HS Qsat tranh SGK ́ ̉ ­ HS kê nhom đôi ́ - Cho HS kê trong nhom v ̉ ́ ơi HS yêu GV cân HD  ́ ́ ̀ ­ HS kê tr̉ ươc l ́ ơṕ -  HS KC trươc l ́ ơṕ ̣ ̉ GV nhân xet HS kê, sau đo kê lai chuyên theo tranh ́ ́ ̉ ̣ ̣   ̀ ̣ : Đây la ban Mai. Mai 6 tuôi…. Mai đa la HS l ̉ ̃ ̀ ơp 1  ́ rôi. ̀ ̣ ̣  Hoat đông 2: HS mua hat, doc th ́ ́ ̣ ơ hoăc ve tranh vê ̣ ̃ ̀  ́ ̉ ̀ HS kha gioi trinh bay  ̀ ̉ ̀ ưong em chu đê tr ̀ trươc l ́ ơp ́ ­ Cho HS nêu bai hat, bai th ̀ ́ ̀ ơ hoăc ve tranh ̣ ̃ ­ HS, GV nhân xet ̣ ́ ̉ 4. Cung cô dăn do: 4ph ́ ̣ ̀ ̉  * GV KL : Tre em co quyên co ho tên, co quyên  ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ được đi hoc̣ ­ HS lăng nghe ́  _ chung ta thât vui va t ́ ̣ ̀ ự hao la HS l ̀ ̀ ơp 1 ́ Cac em cô găng hoc gioi ngoan, x ́ ́ ́ ̣ ̉ ưng đang la HS  ́ ́ ̀ lơp 1 ́ ̣ * Nhân xet tiêt hoc ́ ́ ̣    RUT KINH NGHIÊM ́ ̣ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… 11
 12. THU CÔNG ̉ Bai 2. XE, DAN HINH CH ̀ ́ ̀ Ư NHÂT  ̃ ̣ ( Tiêt 1 ) ́ I. Muc tiêu: ̣ ̣ ­ Hoc sinh biêt cach xe hinh ch ́ ́ ́ ̀ ư nhât ̃ ̣ ́ ́ ược hinh ch ­ Xe, dan đ ̀ ư nhât, theo h ̃ ̣ ương dân. ́ ̃ ­  HS yêu thich xe dan ́ ́ ́ II. Đô dung day – hoc : ̀ ̀ ̣ ̣ 12
 13. GV :   Bai mâu vê xe, dan hinh ch ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ữ nhât, 2 t ̣ ờ giây mau, 1 giây trăng, hô ́ ̀ ́ ́ ̀  dan. ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ HS :   Giây thu công. Giây nhap co ke ô. Hô dan ̀ ́ III. Cac hoat đông day ­ hoc: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Hoat đông cua giao viên ̣ ̣ ̉ ́ Hoat đông cua hoc sinh ̣ ̣ ̉ ̣ 13
 14. 1­  On đinh ̣   Hat. ́ 2­ Kiêm tra: ̉     ­ KT đô dung hoc tâp cu HS. ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ Cac dung cu đê lên ban. ̀ ­ Nhân xet. ̣ ́ 3­ Bai m ̀ ơí a/ Giơi thiêu bai ́ ̣ ̀: Cho HS xem mâu xe dan gi ̃ ́ ́ ơi thiêu ghi t ́ ̣ ựa bai. ̀ ̣ Goi HS đoc lai t ̣ ̣ ựa bai. ̀   b/ Cac hoat đông : ́ ̣ ̣ */ Hương dân quan sat va nhân xet: ́ ̃ ́ ̀ ̣ ́        Cho xem bai mâu va hoi: cac em hay quan ̀ ̃ ̀ ̉ ́ ̃   sat va phat hiên xung quanh minh xem đô vât ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣  2–3   HS   :   Cửa   ra   vao, ̀   ̀ ́ ̣ nao co dang hinh ch ̀ ữ nhât? Đô vât nao co dang ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣   ̉   ban, bang, ̀   quyên ̉   sach, ́   hinh tam giac? ̀ ́ ….       Xung quanh ta co nhiêu đô vât co dang hinh ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀   chữ nhât, hinh tam giac, em hay nh ̣ ̀ ́ ̃ ớ đăc điêm ̣ ̉   nhưng hinh đo đê tâp xe dan cho đung hinh. ̃ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀     Quan sat mâu xe dan. ́ ̃ ́ ́ */ Hương dân mâu. ́ ̃ ̃     Ve va xe cac hinh ch ̃ ̀ ́ ́ ̀ ư nhât. ̃ ̣ ̣ ­ Lât măt sau t ̣ ờ giây thu công đêm ô va đanh ́ ̉ ́ ̀ ́   dâu ve 1 hinh ch ́ ̃ ̀ ữ nhât co canh dai 12 ô, canh ̣ ́ ̣ ̀ ̣   ngăn 6 ô.́ ­ HS quan sat  ́ ­ Thao tac xe: tay trai gi ́ ́ ́ ư chăt t ̃ ̣ ờ giây ( sat canh ́ ́ ̣   ̀ ̉ hinh) tay phai dung ngon cai va ngon tro đê xe ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́  ́ ̣ giây doc theo canh hinh lân l ̣ ̀ ̀ ượt cho  đên hêt. ́ ́   * Dan hinh: ́ ̀ ­ Lây it hô dan vao măt trai t ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ờ giây mau, dung ́ ̀ ̀   ̉ ngon tro di đêu, sau đo bôi lên cac goc cua hinh. ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̀    HS: Ve ,xe ̃ ́ở giây trăng. ́ ́ ̣ ̀ Đăt hinh vao vi tri cân đôi tr ̀ ̣ ́ ́ ước khi dan. ́     ­     Vẽ  vaò   giây ́   mau; ̀   c/ Thực hanh: ̀ đêm ́   ô   đanh ́   dâu ́   và  vẽ  Cho HS thực hanh trên giây  ̀ ́ hinh ch ̀ ư nhât ̃ ̣ Nhăc nh ́ ở hoc sinh đêm ô chinh xac, xe đêu tay, ̣ ́ ́ ́ ́ ̀      ­   Ve xong xe hinh ra ̃ ́ ̀   ́ ̉ xe thăng, it răng c ́ ưa,  ) khoi t̉ ơ giây mau. ̀ ́ ̀ ­  Xé  hinh̀   chữ  nhâṭ   có  ́   thươć   khać     (   đôí   kich ̣ ́ ̀ ̉ Nhân xet bai cua HS. vơi HS kheo tay ́ ́ ̉ ́ ̣ 4­ Cung cô: dăn do ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ Hôm nay em hoc  Ky thuât bai gi  ? ̃  Nêu cach xe dan hinh ch ́ ́ ́ ̀ ư nhât ? ̃ ̣ ̉ ơi  ­ 2HS tra l ̀ ̀ ̣ Vê tâp xe dan thêm. ́ ́ ̉ ̣ ̀ Chuân bi bai " Xe dan hinh tam giac.  ́ ́ ̀ ́ 14
 15. ̣ Nhân xet­ tuyên d ́ ương. Thư  ba   ngay   8   thang 9   năm 2009 . ́ ̀ ́ 15
 16. HOC VÂN ̣ ̀ Bai 5 : DÂU HUYÊN­ DÂU NGA. ̀ ́ ̀ ́ ̃ Tiêt 13­14 ́ I. muc tiêu.  ̣         ­  Nhân biêt đ ̣ ́ ược cac dâu    ́ ́ \    ~ . + Biêt đoc đ ́ ̣ ược  cac tiêng be, be. ́ ́ ̀ ̃ ­  Biêt đ ́ ược dâu   ́ \    ~  ở cac tiêng chi đô vât, s ́ ́ ̉ ̀ ̣ ự vât. ̣ ­ Phat triên l ́ ̉ ơi noi t ̀ ́ ự nhiên ( tra l ̉ ơi 2 ­3 câu hoi vê b ̀ ̉ ̀ ưc tranh SGK ́ II Chuân bi ̉ ̣ GV :, Cac vât t ́ ̣ ựa như hinh dâu , tranh minh  ( trong SGK) ̀ ́ ̣ ̀ ̀ HS  : bô đô dung  hoc Tiêng Viêt 1,  ̣ ́ ̣ III. Cac hoat đông day ­ hoc: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Hoat đông cua giao viên ̣ ̣ ̉ ́ Hoat đông cua hoc sinh ̣ ̣ ̉ ̣ 1 Ôn đinh tô ch ̉ ̣ ̉ ưć .(2ph) Hat. ́ 2  kiêm tra: ̉  (5ph) Tiêt v ́ ưa qua em hoc bai gi ? ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ Dâu hoi, dâu năng ́ ̣   Dâú   dâu ́   hoi, ̉   dâu ́   năng ̣   có  trong   cać   tiêng ́   2 HS. nao ? ̀ 3­4 HS. Đưa bang : be, be, be. ̉ ̉ ̣ ̣ Đoc :  be, be, be. ̉ ̣ ̣ 2 HS đoc SGK. ̣ Goi HS đoc SGK. ̣ ́ ̉ Viêt bang con: Cho HS viêt bang con    ́ ̉ ., be , be ̣ ̉ Nhân xet. ̣ ́ 3/  Bai m ̀ ơi (60ph) ́ a/ Giơi thiêu bai: ́ ̣ ̀ Cac tranh nay ve ai va ve gi?:  ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ Dưa, meo, co, ga la cac tiêng giông nhau  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ở  2 HS tra l ̉ ơi ̀ ̉ ̀ ́ ́ chô đêu co dâu   \  ̉ ́ Chi dâu   \    trong bai. ̀ ̣ Đoc ca nhân, l ́ ơp : dâu \ . ́ ́ Tên cua dâu nay la huyên. ̉ ́ ̀ ̀ ̀ Cac tranh nay ve ai va ve gi?: ve, gô, vo, vong ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ ̃ ̃ ̃ ̃ Ve, gô, bo, vong la cac tiêng giông nhau  ̃ ̃ ̃ ̃ ̀ ́ ́ ́ ở chổ  1 HS tra l ̉ ơi  ̀ đêu co dâu   ~  . ̀ ́ ́ ̉ ́ Chi dâu   ~  trong bai. ̀ Tên cua dâu nay la dâu nga ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̃ .b/ Day dâu thanh: ̣ ́ ̣ . Nhân diên dâu thanh: ̣ ́    Viêt bang:   ́ ̉ \   ~  Dâu huyên la môt net sô nghiêng trai. ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ HS quan sat tra l ́ ̉ ơì Dâu huyên giông nh ́ ̀ ́ ững vât gi?  ̣ ̀ Dâu  ~ giông nh ́ ́ ững vât gi? ̣ ̀ 16
 17. Khi thêm dâu   \  vao be ta đ ́ ̀ ược tiêng be. ́ ̀ ̉ Ghi bang: be , va đoc. ̀ ̀ ̣ Dâu huyên trong tiêng be đ ́ ̀ ̀ ̀ ược đăṭ ̣ ́ ̉ ơp  Đoc ca nhân, ca l ́ Cho HS ghep tiêng be bang ch ́ ́ ̀ ̉ ư r ̃ ơi. ̀ Phat âm : ́ b  ­  e   Ghep tiêng be. ́ ́ ̀   b  ­  e  ­  be  ­  huyên   ­  be. ̀ ̀                  bè ̉ Chinh s ửa Phat âm  cho HS. ́ Khi thêm dâu  ~  vao be ta đ ́ ̀ ược tiêng be ́ ̃ Ghi bang :  ̉ bẽ va đoc. ̀ ̣ ̣ Đoc ca nhân, đông thanh ́ ̀ Dâu nga trong tiêng be đ ̀ ̃ ́ ̃ ược đăt  ̣ ở đâu? Trên con chư e. ̃ Cho HS ghep tiêng be bang ch ́ ́ ̉ ̉ ư r ̃ ơi. ̀ Ghep tiêng be. ́ ́ ̃ Phat âm : ́ b  ­  e   ̣ ́ ́ ơṕ Đoc ca nhân, nhom, l ́ ̣ * HS yêu đoc nhiêu  ̀   b  ­  e  ­  be  ­  nga  ­  be. ̃ ̃                  be.̃ Chinh s ̉ ửa Phat âm  cho HS. ́ c. Luyên viêt ̣ ́ :    Hương dân viêt : ́ ̃ ́  \    ~ , be ,be ̀ ̣ ́ ̉   Viêt trên không, viêt bang ́ HD HS ngôi đung t ̀ ́ ư thê khi viêt  ́ ́ con. TIÊT 2. ́ ̣ ̣ a/ Luyên đoc: ̣ HS.đoc ca nhân ,nhom, ca ́ ́ ̉  ̉ ̉ ̣ ̣ Chi bang goi HS đoc bai. ̀ lơṕ ́ ̣ HS yêu đoc nhiêu  ̀ ̉ Chinh s ửa Phat âm sai cho HS ́ b/ Luyên noi: ̣ ́                       Chu đề ̉ :  bè.  - QS tranh nêu câu hoi     ̉ - Tranh ve gi ? ̃ ̀ ̉ ̣ ̉ ơi câu   Thao luân đôi tra l ̀     Ngươi trong tranh đang lam gi ? ̀ ̀ ̀ ̉ hoi.   Be đ ̀ ược sử dung  ̣ ở đâu ? ̉ ơi tr  HS tra l ̀ ươc l ́ ơp.́   Be khac thuyên nh ̀ ́ ̀ ư thê nao? ́ ̀ ́ ̉   HS kha gioi noi 3 – 4 câu ́ ̃ ̣ Em hay đoc lên tên cua bai nay. ̉ ̀ ̀ ̀ ưc tranh    vê b ́ ̣ c/ Luyên viêt:  ́ Hương dân hoc sinh tô ch ́ ̃ ̣ ư e. ̃ Nhăc nh ́ ở tư thê ngôi , cach câm but. ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ở HS viêt vao v QS giup đ ́ ỡ HS yêu ́ ̣ Tâp tô be, be trong v ̀ ̃ ở tâp ̣   4 Cung cô dăn do : (5ph) ̉ ́ ̣ ̀ viêt.́ Em vưa hoc ba gi? ̀ ̣ ̀ ̀ Dâu huyên, dâu nga. ́ ̀ ́ ̃ HS nêu Thi đua : Tim tiêng ngoai bai co dâu  \    ~  . ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ 17
 18. ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ Vê nha hoc thuôc bai, lam bai tâp. ̀ ̀  Xem trươc bai Ôn tâp. ́ ̀ ̣ ̣ Nhân xet­ tuyên d ́ ương. ̣ RUT KINH NGHIÊM ́ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… Toań Bai 5. LUYÊN TÂP ̀ ̣ ̣ TIÊT 5 ́ I. Muc tiêu: ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ­:Giup hoc sinh cung cô vê nhân biêt hinh vuông, hinh tron, hinh tam giac. ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́  Ghep cac hinh đa biêt thanh hinh m ́ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ới . ­ Ren ki năng nhân diên hinh chinh xac. ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ­ HS yêu thich hoc toan ́ ̣ ́ II. Chuân bi  ̉ ̣ GV :Bô ĐDDH Toan,  ̣ ̣ ́  môt sô hinh vuông, tron, tam giac băng bia, que ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀   tinh. ́ HS : Bô hoc Toan, but mau.  ̣ ̣ ́ ́ ̀ III. Cac hoat đông day –hoc: ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Hoat đông cua giao viên ̣ ̣ ̉ ́ Hoat đông cua hoc sinh ̣ ̣ ̉ ̣ 1I/ On đinh tô ch ̣ ̉ ưc (1ph) ́ . Mua hat.́ ́ ̉ 2/  kiêm tra bai cu ̀ ̃ : (4ph) Tiêt Toan v ́ ́ ưa qua em hoc bai gi ? ̀ ̣ ̀ ̀ Hinh tam giac. ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ Tim môt sô đô vât co dang hinh tam giac ? ̀ ́ 3­4HS. Cho HS ve hinh tam giac vao bang con. ̃ ̀ ́ ̀ ̉ HS   vẽ  hinh ̀   tam   giać   vaò   Nhân xeṭ ́ ̉ bang con. 3  Luyên tâp (30ph) ̣ ̣ a/ Giơi thiêu bai ́ ̣ ̀: Giơi thiêu ghi t ́ ̣ ựa bai. ̀ ̣ Goi HS đoc lai t ̣ ̣ ựa bai. ̀ 2 HS đoc̣ b. Ôn kiên th ́ ưć  : Cho HS lây cac hinh vuông, tron, tam giac ́ ́ ̀ ̀ ́       HS   lâý   cać   hinh ̀   vuông,  trong bô hoc Toan. ̣ ̣ ́ tron, tam giac trong bô hoc ̀ ́ ̣ ̣   ̉ Găn lên bang môt sô hinh vuông, tron, tam ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉   Toan đê lên ban. ̀ giac. ́   HS ve hinh vuông tam giac ̃ ̀ ́  Cho HS ve hinh vuông, tam giac vao bang ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉   vao bang con. 18
 19. con. HS  yêu cân HD cach ve ́ ̀ ́ ̃ c. Thực hanh : ̀ HS tô mau  ̀       Bai  1 : ̀ ̉ ̣ HS lên bang phân biêt cac ́  ̣ Cho hoc sinh dung chi mau tô cac hinh. ̀ ̀ ̀ ́ ̀ hinh. tô mau khac nhau cac ̀ ̀ ́ ́  hinh vuông, tron, tam giac. ̀ ̀ ́       Bai 2: ̀ ̣ Hoc sinh ghep. ́ Hương dân hoc sinh dung môt hinh vuông ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ̀   ̀ ̀ ́ ̉ va 2 hinh tam giac đê ghep hinh ḿ ̀ ơi  ́    Cung cô  dăn do 4I/    ̉ ́ ̣   (4ph)     ̉ ơi  3­4 HS tra l ̀ ́ ́ ̣ Tiêt Toan hôm nay em hoc bai gi ?Luyên ̀ ̀ ̣   ̣ tâp. ̣ 2 hoc sinh thi đua ghep va ́ ̀  ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ Tim môt sô đô vât co dang hinh vuông, tron, ̀ ̀   ́ ̀ ̉ noi tên hinh cua minh. ̀ tam giac ? ́ Trò  chơi:   cho   hoc̣   sinh   thi   đua   gheṕ   hinh ̀   ngôi nha. Ai nhanh đung đ ̀ ́ ược khen. ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ Vê nha hoc xem lai bai, lam bai tâp. ̀ ̣  Xem trươc bai : Cac sô 1, 2, 3. ́ ̀ ́ ́ RUT KINH NGHIÊM ́ ̣ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… AN TOAN GIAO THÔNG ̀ Bai 1 : AN  TOAN  VA  NGUY  HIÊM ̀ ̀ ̀ ̉  I.Muc tiêu: ̣ ̣ ̣ ́ ưng hanh đông, tinh huông nguy hiêm hay an toan:  ­ Hoc sinh nhân biêt nh ̃ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ở  nha, ̀ ở trương va khi đi trên đ ̀ ̀ ường.      ­  Nhơ, kê lai cac tinh huông lam em bi đau, phân biêt đ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ược cac hanh vi va  ́ ̀ ̀ tinh huông an toan va không an toan. ̀ ́ ̀ ̀ ̀       ­ Tranh nh ́ ưng n ̃ ơi nguy hiêm, hanh đông nguy hiêm  ̉ ̀ ̣ ̉ ở nha, tr ̀ ương va trên  ̀ ̀ đương đi. ̀     + Chơi nhưng tro ch ̃ ̀ ơi an toan. ̀ 19
 20.  II.Chuân bi: ̉ ̣ - Chuân bi cac b ̉ ̣ ́ ưc tranh. ́ - Mang đên l ́ ơp 2 tui xach tay. ́ ́ ́  III. Cac hoat đông  day hoc ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Hoat đông cua giao viên  ̣ ̣ ̉ ́ Hoat đông cua hoc sinh  ̣ ̣ ̉ ̣ 1.Ôn đinh:(1ph) ̉ ̣ Hat. ́ 2.Bai m ̀ ơi (29 ph) ́ a.Giơi thiêu bai:1ph ́ ̣ ̀   b. Cac hoat đông: ́ ̣ ̣   * Hoat đông 1 : 10ph  ̣ ̣ :Giơi thiêu tinh huông  ́ ̣ ̀ ́ an toan va không an toan. ̀ ̀ ̀ ̣   Muc tiêu: ̣  Hoc sinh co kha năng nhân biêt  ́ ̉ ̣ ́ cac tinh huông an toan va không an toan. ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ *Cach tiên hanh: ́ ́ ̀      ­ Giơi thiêu bai. ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ­Quan sat tranh, thao luân,  ́ ̣      ­ Cho hoc sinh quan sat cac tranh, thao luân ́ ́ ̉ ̣   trinh bay. ̀ ̀ nhom đôi: ́      ̉       Chi ra trong tinh huông nao, đô vât nao la  ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ nguy hiêm. ̉     ­ Tranh 1:       + Em chơi vơi bup bê la đunh hay sai? ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ơi. ­ Hoc sinh tra l ̀       + Chơi vơi bup bê  ́ ́ ở nha co lam em đau  ̀ ́ ̀ hay chay mau không? ̉ ́ ­Em va cac ban ch ̀ ́ ̣ ơi vơi bup bê la đung.  ́ ́ ̀ ́ Như vây la an toan. ̣ ̀ ̀ ­Tranh 2:  +Câm keo doa nhau la đung hay sai? ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ơi. ­Hoc sinh tra l ̀ ́ ̉ ̣  +Co thê găp nguy hiêm gi? ̉ ̀  +Em va cac ban co đ ̀ ́ ̣ ́ ược câm keo doa nhau  ̀ ́ ̣ không? Em câm keo căt thu công la đung, nh ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ưng  ́ ̣ câm keo doa ban la sai vi co thê gây nguy  ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ hiêm cho ban. ̣ ̣ ­Hoc sinh nêu cac tinh  ́ ̀ ­Hoi t ̉ ương tự cac tranh con lai. ́ ̀ ̣ huông. ́ ̉    ­Ghi bang 2 côt :An toan va không an toan. ̣ ̀ ̀ ̀     ­ Kêt luân: ́ ̣        +Dung keo doa nhau, tre em qua lô không  ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ươi l co ng ̀ ơn dăt,….Nh ́ ́ ư thê la nguy hiêm. ́ ̀ ̉        +Tranh cac tinh huông nguy hiêm noi trên ́ ́ ̀ ́ ̉ ́     ̀ ̉ la đam bao an toan cho minh va ng ̉ ̀ ̀ ̀ ươi khac. ̀ ́ ̣     .Hoat đông 2 ̣ ̉ :Kê chuyên.(10ph) ̣     *   Muc tiêu: ̣ Nhơ va kê lai cac tinh huông  ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=97

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2