intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học 12 - Bài tập và thực hành 10 bài thực hành tổng hợp (Tiết 2)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

45
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học 12 - Bài tập và thực hành 10 bài thực hành tổng hợp (Tiết 2) rèn luyện kỹ năng các thao tác làm việc với bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo; tổng hợp những kiến thức đã học để làm được bài thực hành tổng hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học 12 - Bài tập và thực hành 10 bài thực hành tổng hợp (Tiết 2)

  1. BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10 BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tiết 2) I. Mục tiêu - Học sinh hiểu được các thao tác làm việc với bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo. - Tổng hợp những kiến thức đã học để làm được bài thực hành tổng hợp 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng về thiết kế bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo bằng phương pháp Wizard, lưư trữ. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Giáo án, SGK, SGV, tài liệu tham khảo - Phòng máy, máy chiếu 2. Học sinh: Chuẩn bị kiến thức cho tiết thực hành III. Tổ chức các hoạt động học tập: 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình thực hành 3. Tiến trình bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực Tạo CSDL HOCTAP hành (15p) Bài 4b: Danh sách học sinh gồm họ tên, GV: Giới thiệu Nội dung thực hành. điểm môn toán trong một ngày. GV: Yêu cầu HS xác định các trường đưa vào mẫu hỏi và điều kiện của bài 4? HS: Các trường đưa vào: - Ho_dem, Ten, Ten_mon_hoc, Ngay_kiem_tra, Diem_so. Điều kiện: Bài 4c: Danh sách học sinh gồm họ và - Tên môn học: Toán. tên, điểm môn toán và sắp xếp theo - Ngay_kiem_tra: Sắp xếp tăng ngày kiểm tra dần (4c), Chọn một ngày ở phần điều kiện (4b). GV: Tạo báo cáo ở bài 5. Xác định các trường đưa vào báo cáo? HS: Ho_dem, ten,Ten_mon_hoc, Bài 5: Tạo báo cáo danh sách học sinh Diem_so. của từng môn gồm: Họ tên, điểm và GV: Cần chú ý gì khi tạo báo cáo? tính trung bình theo từng môn. HS: Trường gộp nhóm: Ten_mon_hoc. Thiết lập điều kiện Avg ở trường Điem_so. Hoạt động 2: Học sinh thực hành (25p) GV: Yêu cầu HS thực hành trên máy. HS: Thực hành trên máy theo yêu cầu của GV. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  2. Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Quan sát, giải đáp thắc mắc khi học sinh thực hành. GV: Đánh giá cho điểm, chữa bài hoàn thiện trên máy cho HS quan sát. 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà (05p) * Tổng kết: - Tổng kết những lỗi học sinh hay mắc phải trong quá trình thực hành và cách khắc phục. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  3. - Nhấn mạnh lại trọng tâm bài học. * Hướng dẫn học tập ở nhà: - Học bài, nắm lại cách thiết kế mẫu hỏi, cách tạo biểu mẫu, báo cáo. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2