intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 6

Chia sẻ: Dwqdqwdqwd Dwqdqwdqwd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

134
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 6

  1. IfLess [see < operator] IfLessOrEqual [see
  2. SetKeyDelay AutoItSetOption("SendKeyDelay",...) SetStoreCapslockMode AutoItSetOption("SendCapslockMode",...) SetTitleMatchMode AutoItSetOption("WinTitleMatchMode",...) SetWinDelay AutoItSetOption("WinWaitDelay",...) Shutdown Shutdown Sleep Sleep SplashTextOn SplashTextOn and others SplashTextOff SplashOff StringCaseSense [see individual functions] StringLeft StringLeft StringRight StringRight StringMid StringMid StringLen StringLen StringReplace StringReplace StringTrimLeft StringTrimLeft StringTrimRight StringTrimRight StringGetPos StringInStr WinGetActiveStats [see WinGetPos, WinGetTitle, WinGetText] WinGetActiveTitle WinGetTitle("") WinKill WinKill WinWait WinWait WinWaitClose WinWaitClose WinWaitActive WinWaitActive WinWaitNotActive WinWaitNotActive WinHide WinSetState(..., @SW_HIDE) WinShow WinSetState(..., @SW_SHOW) WinRestore WinSetState(...,@SW_RESTORE) WinMinimize WinSetState(...,@SW_MINIMIZE) WinMaximize WinSetState(...,@SW_MAXIMIZE)
  3. WinActivate WinActivate WinClose WinClose WinMove WinMove WinSetTitle WinSetTitle WinMinimizeAll WinMinimizeAll WinMinimizeAllUndo WinMinimizeAllUndo #Include #Include %CLIPBOARD% [see ClipGet and ClipPut] A_OSTYPE @OSType A_OSVERSION @OSVersion A_SCRIPTNAME @ScriptName A_SCRIPTDIR @ScriptDir A_SCRIPTFULLPATH @ScriptFullPath A_WORKINGDIR @WorkingDir A_NUMBATCHLINES -- A_SEC @SEC A_MIN @MIN A_HOUR @HOUR A_MDAY @MDAY A_MON @MON A_YEAR @YEAR A_WDAY @WDAY A_YDAY @YDAY Chạy trên Windows 64-bit AutoIt có được một truyền thống 32-bit, ứng dụng. Với phiên bản 3.2.10.0 native x64 phiên bản của một số thành phần đã được thêm vào, bao gồm:  AutoIt (AutoIt3_x64.exe)  Aut2Exe (Aut2Exe_x64.exe)
  4.  Au3Info (Au3Info_x64.exe)  AutoItX (AutoItX3_x64.dll) Trong quá trình cài đặt, nếu được tìm thấy sẽ được chạy trên x64, bạn sẽ được cung cấp các sự lựa chọn để cài đặt và cấu hình các phiên bản x64. Đây là phiên bản đầy đủ x64 tương thích, tuy nhiên, một số script có sử dụng DllCall / DllStruct tuỳ chỉnh với các cấu trúc tháng năm sử dụng các giá trị là vi phạm 64- bit, tương thích (ví dụ như bằng cách sử dụng 32-bit, cho integers trỏ). Điều này bao gồm một số các UDFs được cung cấp với AutoIt như họ không tất cả được kiểm tra theo x64. Bạn có thể chạy x86, phiên bản của AutoIt bấm chuột phải vào một tập lệnh và lựa chọn "Chạy Script (x86)". Nếu bạn nghi ngờ rằng một tập lệnh không phải là hoạt động đúng theo x64, nhưng nó hoạt động x86, theo sau đó xin vui lòng báo cáo lỗi. Để xem nếu bạn đang chạy theo một bản 64-Bit của Windows sử dụng @ OSArch vĩ mô. Để xem nếu bạn đang sử dụng 32 hoặc 64-bit, sử dụng các phiên bản của AutoIt @ AutoItX64. Chạy phiên bản 32-bit trên hệ thống x64 Đối với tập tin, Windows redirection có một cơ chế đặc biệt cho một số hệ thống thư mục: Directories 32-bit Value 64-Bit Value @WindowsDir & @WindowsDir & @SystemDir "\SYSWOW64" "\System32" {SystemDrive} & "\Program {SystemDrive} & @ProgramFilesDir Files (x86)" "\Program Files" It is possible to access the 64-bit version of those directories by disabling the redirection mechanism.
  5. DllCall("kernel32.dll", "int", "Wow64DisableWow64FsRedirection", "int", 1) Một số thông tin thêm có thể được tìm thấy tại MSDN . Để đăng ký, sử dụng HKCR64 hoặc HKLM64 để bỏ qua các cơ chế redirection xem Chức năng tài liệu hướng dẫn đăng ký. Hướng dẫn - HelloWorld Điều này hướng dẫn, giải thích những điều căn bản của việc tạo ra một tập lệnh AutoIt và chạy nó. Việc hướng dẫn, giả định rằng bạn đã cài đặt đầy đủ bằng cách sử dụng AutoIt v3 được cung cấp cài đặt. Trước tiên mở một thư mục mà bạn muốn tạo ra một tập lệnh. Bấm chuột phải vào trong thư mục và chọn New / AutoIt v3 Script . Một tập tin mới sẽ được tạo ra, ngay lập tức cho phép bạn đổi tên nó vào cái gì thích hợp hơn. Thay đổi 'mới AutoIt v3 Script' để 'helloworld' , Rời '. Au3' trong tên nguyên vẹn nếu nó được nhìn thấy được. Bây giờ chúng tôi đã tạo ra các tập lệnh tập tin mà chúng tôi muốn sửa đổi nó để làm cho nó làm cái gì hữu ích. Nhấp chuột phải vào helloworld.au3 và chọn Edit Script . Các SciTE biên tập sẽ mở ra và bạn sẽ nhìn thấy cái gì như thế này: Các mã số bạn nhìn thấy là chỉ cần một số ý kiến mà bạn có thể sử dụng để tổ chức của bạn script. Những dòng mà bắt đầu bằng một bán chấm ; và đc coi như là lời ghi chú sẽ đc bỏ qua khi biên dich. Chú ý từ v3.2.4 trở lên ta có thể viết kí tự unicode (tiếng việt, trung, hoa, hàn, ấn, nhật...) trong mã nguồn và autoit chấp nhận khi biên dịch để viết đc mã unicode ta làm như hình Bây giờ chúng tôi muốn AutoIt hiển thị một hộp tin nhắn - ta có thể thực hiện với hàm MsgBox Ở dưới cùng của tập tin ta viết:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2